WAQ76061 (e) Wedi’i gyflwyno ar 22/02/2018

A wnaiff y Prif Weinidog gyhoeddi'r cyngor a roddir i Ysgrifenyddion y Cabinet a Gweinidogion ar ddefnyddio dyfeisiau sy'n eiddo i Lywodraeth Cymru sydd yn eu meddiant yn ystod cyfnodau etholiad?

Wedi'i ateb gan Prif Weinidog | Wedi'i ateb ar 07/03/2018

Cabinet papers on general Ministerial conduct during election periods are in the public domain.