WAQ75849 (e) Wedi’i gyflwyno ar 06/02/2018

Yn y cyhoeddiad ar-lein diweddaraf o ddyddiadur/rhestr o ymrwymiadau'r Prif Weinidog, pam na ddarperir unrhyw fanylion am y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 3 Tachwedd 2017 mewn perthynas ag ad-drefnu'r cabinet?

Wedi'i ateb gan Prif Weinidog | Wedi'i ateb ar 15/02/2018

A Cabinet reshuffle is a matter for the First Minister.