WAQ75723 (e) Wedi’i gyflwyno ar 25/01/2018

Yn y ddwy flynedd diwethaf, faint o staff sydd wedi'u cyflogi ar gontractau dros dro gan Gomisiwn y Cynulliad?

Wedi'i ateb gan Comisiwn y Cynulliad | Wedi'i ateb ar 31/01/2018

Yn y ddwy flynedd ddiwethaf, cyflogwyd 10 aelod o staff ar gontractau dros dro. Wrth recriwtio, rhoddir ystyriaeth ofalus i ddefnyddio'r math mwyaf priodol o gontract.