WAQ75064 (e) Wedi’i gyflwyno ar 14/11/2017

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet gadarnhau a fydd pwyllgorau craffu llywodraeth leol arfaethedig yn gallu gwneud penderfyniadau cyfrwymol ?

Wedi'i ateb gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus | Wedi'i ateb ar 21/11/2017

Consideration is being given to these matters as part of the development of the Local Government (Wales) Bill.  The Bill will also include a new performance framework for local authorities.