WAQ74411 (e) Wedi’i gyflwyno ar 11/10/2017

Pa gyfarfodydd y mae cadeirydd gweithgor tirweddau'r dyfodol wedi mynychu yn swyddogol ers cyhoeddi'r adroddiad ynglŷn â'r adolygiad o barciau cenedlaethol ac ardaloedd o harddwch naturiol eithriadol yng Nghymru?

Wedi'i ateb gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig | Wedi'i ateb ar 23/10/2017

Ers cyhoeddi'r adroddiad mae'r Arglwydd Dafydd Elis-Thomas, yn rhinwedd ei swydd fel Cadeirydd, wedi cynnull cyfarfod o Weithgor Tirweddau'r Dyfodol Cymru ar 20 Gorffennaf.