WAQ71270 (e) Wedi’i gyflwyno ar 19/10/2016

A wnaiff y Gweinidog ddarparu esboniad dros ymestyn hyd penodiad Cadeirydd ac Is-gadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, gan gynnwys pam na chynhaliwyd ymgynghoriad cyhoeddus ynghylch y penderfyniadau hyn?

Wedi'i ateb gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon | Wedi'i ateb ar 01/11/2016

There has been no extension or re-appointment to the Chair of Betsi Cadwaladr University Health Board.

The Vice Chair has recently been re-appointed for a further 12 months until 30 November 2017. I considered the re-appointment on the recommendation from the chair to re-appoint for a further 12 months and in line with the Commissioners for Public Appointment Code of Practice.

Under the Code of Practice there is no requirement for public consultation. Ministers may re-appoint or extend the terms of public appointees or statutory office holders.