WAQ73992 (e) Wedi’i gyflwyno ar 21/07/2017

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddarparu copïau o unrhyw ohebiaeth rhyngddo ef ac Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant ynghylch darpariaeth o ran y gweithlu blynyddoedd cynnar, gofal plant a chwarae yn y rhaglen gyflogadwyedd?

Wedi'i ateb gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant | Wedi'i ateb ar 28/07/2017

There has been correspondence from the Cabinet Secretary for Communities and Children to the Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure and I on the early years, childcare and play workforce provision linking with the employability agenda. A response will be issuing shortly.