WAQ73777 (w) Wedi’i gyflwyno ar 30/06/2017

A wnaiff y llywodraeth gyhoeddi cylch gorchwyl ac aelodaeth y Bwrdd Gwella Effeithlonrwydd? W

Wedi'i ateb gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol | Wedi'i ateb ar 12/07/2017

Bydd y cylch gorchwyl terfynol yn cael ei anfon at aelodau’r Bwrdd Gwella Effeithiolrwydd cyn y cyfarfod nesaf ar 3 Awst. Bydd y cylch gorchwyl yn cael ei gyhoeddi ar wefan Llywodraeth Cymru yn syth ar ôl y cyfarfod.