WAQ73651 (e) Wedi’i gyflwyno ar 07/06/2017

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am gynllunio a hyrwyddo Fframwaith Datblygu Cenedlaethol Cymru, a nodi ymhellach pryd y bwriedir i'r polisi hwn ddod i rym fel rhan o ddeddfwriaeth gynllunio yng Nghymru?

Wedi'i ateb gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig | Wedi'i ateb ar 15/06/2017

The Statement of Public Participation for the National Development Framework (NDF) sets out the process and timetable for the preparation of the NDF and the actions that will be taken to ensure public participation. It indicates the NDF will be adopted during 2020.