WAQ73205 (e) Wedi’i gyflwyno ar 15/03/2017

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet amlinellu'r rheolau sydd gan Lywodraeth Cymru mewn perthynas â gwneud cyhoeddiadau polisi yn ystod cyfnod cyn-etholiad llywodraeth leol 2017?

Wedi'i ateb gan Prif Weinidog | Wedi'i ateb ar 22/03/2017

The Welsh Government has issued guidance for staff during the local government pre-election period which begins on 13th April 2017, which is in line with guidance issued by the UK and Scottish Governments. This can be found at: http://gov.wales/about/cabinet/localgovelectionguidance/?lang=en