WAQ73144 (e) Wedi’i gyflwyno ar 09/03/2017

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet roi gwybodaeth am gyfanswm costau treuliau a hawliodd Cadeirydd Gweithgor Tirweddau'r Dyfodol?

Wedi'i ateb gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig | Wedi'i ateb ar 02/03/2017

The Chair of the Future Landscapes Wales programme, Lord Dafydd Elis-Thomas AM, was not paid and did not claim any expenses.
The members of the Future Landscapes Wales programme were not paid.
No alcohol was paid for by the Welsh Government for the Future Landscapes Wales programme.