WAQ72990 (e) Wedi’i gyflwyno ar 14/02/2017

Faint o bobl sy'n gweithio yn adran Economi a Diwylliant Llywodraeth Cymru ar hyn o bryd?

Wedi'i ateb gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith | Wedi'i ateb ar 20/02/2017

Staffing matters within the Welsh Government are the responsibility of the Permanent Secretary. I have asked her to write to you separately with the information you have requested.