Canlyniad y bleidlais/Canlyniadau'r pleidleisiau Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd 15/07/2020

Cynnwys

Contents

Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Ffioedd am Geisiadau, Ceisiadau Tybiedig ac Ymweliadau Safle) (Cymru) (Diwygio) 2020 The Town and Country Planning (Fees for Applications, Deemed Applications and Site Visits) (Wales) (Amendment) Regulations 2020
Cyfnod 4 Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru) Stage 4 Wild Animals and Circuses (Wales) Bill
Gwelliant 1 Sian Gwenllian - Dadl Llywodraeth Cymru - Cyflwyno terfynau cyflymder 20mya yng Nghymru Amendment 1 Sian Gwenllian - Welsh Government debate: Introducing 20mph Speed Limits in Wales
Cynnig - Dadl Llywodraeth Cymru: Cyflwyno terfynau cyflymder 20mya yng Nghymru Motion - Welsh Government Debate: Introducing 20mph Speed Limits in Wales
Cynnig i ddiwygio Rheol Sefydlog 18.10: Swyddogaethau Pwyllgor yn Ymwneud â Goruchwylio Swyddfa Archwilio Cymru Motion to amend Standing Order 18.10: Committee Functions Relating to the Oversight of the Wales Audit Office
Cynnig i ddiwygio Rheolau Sefydlog: Y Comisiwn Etholiadol a Phwyllgor y Llywydd Motion to amend Standing Orders: The Electoral Commission and the Llywydd's Committee
Dadl Plaid Cymru - Cymru Annibynnol - Cynnig heb ei ddiwygio Plaid Cymru debate - An Independent Wales - Motion without Amendment
Gwelliant 1 Darren Millar - Dadl Plaid Cymru - Cymru Annibynnol Amendment 1 Darren Millar - Plaid Cymru debate - An Independent Wales
Gwelliant 2 Neil Hamilton - Dadl Plaid Cymru - Cymru Annibynnol Amendment 2 Neil Hamilton - Plaid Cymru debate - An Independent Wales
Gwelliant 3 Gareth Bennett - Dadl Plaid Cymru - Cymru Annibynnol Amendment 3 Gareth Bennett - Plaid Cymru debate - An Independent Wales
Gwelliant 4 Rebecca Evans - Dadl Plaid Cymru Cymru Annibynnol Amendment 4 Rebecca Evans - Plaid Cymru debate - An Independent Wales
Gwelliant 5 Neil Hamilton - Dadl Plaid Cymru - Cymru Annibynnol Amendment 5 Neil Hamilton - Plaid Cymru debate - An Independent Wales
Gwelliant 6 Neil Hamilton - Dadl Plaid Cymru Cymru Annibynnol Amendment 6 Neil Hamilton - Plaid Cymru debate - An Independent Wales
Gwelliant 7 Neil McEvoy - Dadl Plaid Cymru - Cymru Annibynnol Amendment 7 Neil McEvoy - Plaid Cymru debate - An Independent Wales
Gwelliant 8 Neil McEvoy - Dadl Plaid Cymru - Cymru Annibynnol Amendment 8 Neil McEvoy - Plaid Cymru debate - An Independent Wales
Dadl Plaid Cymru - Cymru Annibynnol - Cynnig wedi'i ddiwygio Plaid Cymru debate - An Independent Wales - Motion as amended

Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Ffioedd am Geisiadau, Ceisiadau Tybiedig ac Ymweliadau Safle) (Cymru) (Diwygio) 2020

The Town and Country Planning (Fees for Applications, Deemed Applications and Site Visits) (Wales) (Amendment) Regulations 2020

O blaid / For: 40 Yn erbyn / Against: 1 Ymatal / Abstain: 12
Alun Davies AS Michelle Brown AS Nick Ramsay AS
Delyth Jewell AS Russell George AS
Lynne Neagle AS Janet Finch-Saunders AS
Hannah Blythyn AS Suzy Davies AS
Jane Hutt AS Neil Hamilton AS
Adam Price AS Neil McEvoy AS
Dai Lloyd AS Angela Burns AS
Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas AS Paul Davies AS
Jenny Rathbone AS Darren Millar AS
Vaughan Gething AS David Melding AS
Jack Sargeant AS Mark Isherwood AS
Julie Morgan AS Gareth Bennett AS
Sian Gwenllian AS
Bethan Sayed AS
Rhianon Passmore AS
Mick Antoniw AS
Laura Anne Jones AS
Leanne Wood AS
John Griffiths AS
Vikki Howells AS
Jayne Bryant AS
David Rees AS
Dawn Bowden AS
Huw Irranca-Davies AS
Rhun ap Iorwerth AS
Hefin David AS
Ken Skates AS
Carwyn Jones AS
Mike Hedges AS
Rebecca Evans AS
Llyr Gruffydd AS
Lesley Griffiths AS
Lee Waters AS
David J. Rowlands AS
Jeremy Miles AS
Mandy Jones AS
Mark Drakeford AS
Kirsty Williams AS
Julie James AS
Joyce Watson AS

Cyfnod 4 Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru)

Stage 4 Wild Animals and Circuses (Wales) Bill

O blaid / For: 53 Yn erbyn / Against: 0 Ymatal / Abstain: 0
Julie Morgan AS
Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas AS
Mark Drakeford AS
Lynne Neagle AS
Sian Gwenllian AS
Dai Lloyd AS
Vaughan Gething AS
David J. Rowlands AS
Mark Isherwood AS
Michelle Brown AS
Darren Millar AS
Delyth Jewell AS
Jack Sargeant AS
Nick Ramsay AS
Neil Hamilton AS
John Griffiths AS
Angela Burns AS
Bethan Sayed AS
Laura Anne Jones AS
Jane Hutt AS
Hannah Blythyn AS
Adam Price AS
Jenny Rathbone AS
Vikki Howells AS
Mike Hedges AS
Kirsty Williams AS
Rebecca Evans AS
Dawn Bowden AS
Russell George AS
Huw Irranca-Davies AS
David Rees AS
Rhun ap Iorwerth AS
Llyr Gruffydd AS
Alun Davies AS
Ken Skates AS
Julie James AS
Rhianon Passmore AS
Jeremy Miles AS
Hefin David AS
Carwyn Jones AS
Mandy Jones AS
Mick Antoniw AS
Lee Waters AS
Lesley Griffiths AS
Neil McEvoy AS
Paul Davies AS
Gareth Bennett AS
Janet Finch-Saunders AS
Leanne Wood AS
David Melding AS
Joyce Watson AS
Jayne Bryant AS
Suzy Davies AS

Gwelliant 1 Sian Gwenllian - Dadl Llywodraeth Cymru - Cyflwyno terfynau cyflymder 20mya yng Nghymru

Amendment 1 Sian Gwenllian - Welsh Government debate: Introducing 20mph Speed Limits in Wales

O blaid / For: 44 Yn erbyn / Against: 5 Ymatal / Abstain: 4
Jenny Rathbone AS Gareth Bennett AS David J. Rowlands AS
Sian Gwenllian AS Michelle Brown AS Mark Isherwood AS
Lynne Neagle AS Darren Millar AS Mandy Jones AS
Vaughan Gething AS Neil Hamilton AS Suzy Davies AS
Jack Sargeant AS Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas AS
John Griffiths AS
Mick Antoniw AS
Hefin David AS
Julie Morgan AS
Nick Ramsay AS
Vikki Howells AS
Delyth Jewell AS
Jane Hutt AS
Laura Anne Jones AS
Bethan Sayed AS
Angela Burns AS
Mark Drakeford AS
Hannah Blythyn AS
Huw Irranca-Davies AS
David Melding AS
Jeremy Miles AS
Julie James AS
Llyr Gruffydd AS
Rebecca Evans AS
Paul Davies AS
Dawn Bowden AS
Rhianon Passmore AS
Carwyn Jones AS
Neil McEvoy AS
Rhun ap Iorwerth AS
Jayne Bryant AS
Russell George AS
Alun Davies AS
Mike Hedges AS
David Rees AS
Leanne Wood AS
Janet Finch-Saunders AS
Dai Lloyd AS
Lesley Griffiths AS
Joyce Watson AS
Adam Price AS
Kirsty Williams AS
Lee Waters AS
Ken Skates AS

Cynnig - Dadl Llywodraeth Cymru: Cyflwyno terfynau cyflymder 20mya yng Nghymru

Motion - Welsh Government Debate: Introducing 20mph Speed Limits in Wales

O blaid / For: 45 Yn erbyn / Against: 6 Ymatal / Abstain: 2
Nick Ramsay AS Neil Hamilton AS Suzy Davies AS
Leanne Wood AS Gareth Bennett AS Mark Isherwood AS
Hannah Blythyn AS David J. Rowlands AS
Delyth Jewell AS Darren Millar AS
Angela Burns AS Michelle Brown AS
Kirsty Williams AS Mandy Jones AS
John Griffiths AS
Laura Anne Jones AS
Sian Gwenllian AS
Dai Lloyd AS
Julie Morgan AS
Vikki Howells AS
Lee Waters AS
Bethan Sayed AS
Jenny Rathbone AS
Jane Hutt AS
Julie James AS
Vaughan Gething AS
David Melding AS
Jayne Bryant AS
Lesley Griffiths AS
Carwyn Jones AS
Llyr Gruffydd AS
Jeremy Miles AS
Huw Irranca-Davies AS
Alun Davies AS
Rhianon Passmore AS
Paul Davies AS
Rhun ap Iorwerth AS
David Rees AS
Dawn Bowden AS
Mike Hedges AS
Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas AS
Janet Finch-Saunders AS
Adam Price AS
Mark Drakeford AS
Russell George AS
Ken Skates AS
Mick Antoniw AS
Hefin David AS
Neil McEvoy AS
Joyce Watson AS
Rebecca Evans AS
Lynne Neagle AS
Jack Sargeant AS

Cynnig i ddiwygio Rheol Sefydlog 18.10: Swyddogaethau Pwyllgor yn Ymwneud â Goruchwylio Swyddfa Archwilio Cymru

Motion to amend Standing Order 18.10: Committee Functions Relating to the Oversight of the Wales Audit Office

O blaid / For: 51 Yn erbyn / Against: 2 Ymatal / Abstain: 0
Vikki Howells AS Neil Hamilton AS
Nick Ramsay AS Gareth Bennett AS
Laura Anne Jones AS
Russell George AS
Jane Hutt AS
Delyth Jewell AS
Hannah Blythyn AS
Michelle Brown AS
Mike Hedges AS
Adam Price AS
John Griffiths AS
Mark Drakeford AS
Dai Lloyd AS
Bethan Sayed AS
David J. Rowlands AS
Angela Burns AS
Suzy Davies AS
Rhianon Passmore AS
Sian Gwenllian AS
Julie Morgan AS
Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas AS
Neil McEvoy AS
Alun Davies AS
David Rees AS
Ken Skates AS
Lesley Griffiths AS
Mark Isherwood AS
Julie James AS
Huw Irranca-Davies AS
Paul Davies AS
Carwyn Jones AS
Dawn Bowden AS
Rhun ap Iorwerth AS
Rebecca Evans AS
Mandy Jones AS
Jeremy Miles AS
Jack Sargeant AS
Joyce Watson AS
David Melding AS
Janet Finch-Saunders AS
Kirsty Williams AS
Jenny Rathbone AS
Hefin David AS
Llyr Gruffydd AS
Mick Antoniw AS
Vaughan Gething AS
Lynne Neagle AS
Jayne Bryant AS
Leanne Wood AS
Lee Waters AS
Darren Millar AS

Cynnig i ddiwygio Rheolau Sefydlog: Y Comisiwn Etholiadol a Phwyllgor y Llywydd

Motion to amend Standing Orders: The Electoral Commission and the Llywydd's Committee

O blaid / For: 51 Yn erbyn / Against: 2 Ymatal / Abstain: 0
Adam Price AS Neil Hamilton AS
Julie Morgan AS Gareth Bennett AS
Rhianon Passmore AS
Hefin David AS
Lynne Neagle AS
Laura Anne Jones AS
David J. Rowlands AS
Hannah Blythyn AS
Delyth Jewell AS
Sian Gwenllian AS
John Griffiths AS
Vikki Howells AS
Kirsty Williams AS
Paul Davies AS
Nick Ramsay AS
Bethan Sayed AS
Mick Antoniw AS
Jane Hutt AS
Dai Lloyd AS
Russell George AS
Angela Burns AS
Lesley Griffiths AS
Neil McEvoy AS
Carwyn Jones AS
Ken Skates AS
Mark Isherwood AS
Mandy Jones AS
Julie James AS
Lee Waters AS
Leanne Wood AS
Rebecca Evans AS
Alun Davies AS
Dawn Bowden AS
Huw Irranca-Davies AS
Jack Sargeant AS
Llyr Gruffydd AS
Vaughan Gething AS
Jeremy Miles AS
Darren Millar AS
Michelle Brown AS
Jenny Rathbone AS
Jayne Bryant AS
Joyce Watson AS
David Melding AS
Rhun ap Iorwerth AS
Janet Finch-Saunders AS
Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas AS
Mark Drakeford AS
Mike Hedges AS
David Rees AS
Suzy Davies AS

Dadl Plaid Cymru - Cymru Annibynnol - Cynnig heb ei ddiwygio

Plaid Cymru debate - An Independent Wales - Motion without Amendment

O blaid / For: 9 Yn erbyn / Against: 43 Ymatal / Abstain: 1
Bethan Sayed AS Vaughan Gething AS Michelle Brown AS
Neil McEvoy AS Neil Hamilton AS
Leanne Wood AS Julie Morgan AS
Llyr Gruffydd AS David J. Rowlands AS
Rhun ap Iorwerth AS Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas AS
Delyth Jewell AS Jenny Rathbone AS
Adam Price AS Nick Ramsay AS
Sian Gwenllian AS Lee Waters AS
Dai Lloyd AS Lynne Neagle AS
Janet Finch-Saunders AS
Mick Antoniw AS
Gareth Bennett AS
Vikki Howells AS
Mark Drakeford AS
Laura Anne Jones AS
Lesley Griffiths AS
Hannah Blythyn AS
Angela Burns AS
Jane Hutt AS
Hefin David AS
John Griffiths AS
Huw Irranca-Davies AS
Jayne Bryant AS
David Melding AS
Jeremy Miles AS
Mike Hedges AS
Paul Davies AS
Dawn Bowden AS
Ken Skates AS
David Rees AS
Carwyn Jones AS
Darren Millar AS
Julie James AS
Mark Isherwood AS
Rhianon Passmore AS
Mandy Jones AS
Kirsty Williams AS
Rebecca Evans AS
Suzy Davies AS
Alun Davies AS
Jack Sargeant AS
Russell George AS
Joyce Watson AS

Gwelliant 1 Darren Millar - Dadl Plaid Cymru - Cymru Annibynnol

Amendment 1 Darren Millar - Plaid Cymru debate - An Independent Wales

O blaid / For: 13 Yn erbyn / Against: 40 Ymatal / Abstain: 0
David J. Rowlands AS Julie Morgan AS
Nick Ramsay AS Neil Hamilton AS
Angela Burns AS Vikki Howells AS
Paul Davies AS Lee Waters AS
Mark Isherwood AS Mick Antoniw AS
David Melding AS Alun Davies AS
Russell George AS Kirsty Williams AS
Darren Millar AS Dai Lloyd AS
Suzy Davies AS Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas AS
Mandy Jones AS Hannah Blythyn AS
Janet Finch-Saunders AS Vaughan Gething AS
Laura Anne Jones AS Adam Price AS
Michelle Brown AS Huw Irranca-Davies AS
Hefin David AS
John Griffiths AS
Jane Hutt AS
Sian Gwenllian AS
Bethan Sayed AS
Neil McEvoy AS
Carwyn Jones AS
Jenny Rathbone AS
Llyr Gruffydd AS
Lesley Griffiths AS
Joyce Watson AS
Rhianon Passmore AS
Jeremy Miles AS
Dawn Bowden AS
Rhun ap Iorwerth AS
Julie James AS
Ken Skates AS
Gareth Bennett AS
Delyth Jewell AS
Rebecca Evans AS
Mark Drakeford AS
Leanne Wood AS
Lynne Neagle AS
Mike Hedges AS
Jack Sargeant AS
Jayne Bryant AS
David Rees AS

Gwelliant 2 Neil Hamilton - Dadl Plaid Cymru - Cymru Annibynnol

Amendment 2 Neil Hamilton - Plaid Cymru debate - An Independent Wales

O blaid / For: 2 Yn erbyn / Against: 49 Ymatal / Abstain: 2
Gareth Bennett AS Nick Ramsay AS David J. Rowlands AS
Neil Hamilton AS John Griffiths AS Mandy Jones AS
Mick Antoniw AS
Jane Hutt AS
Dai Lloyd AS
Jenny Rathbone AS
Laura Anne Jones AS
Paul Davies AS
Kirsty Williams AS
Neil McEvoy AS
Vikki Howells AS
Sian Gwenllian AS
Lee Waters AS
Hannah Blythyn AS
Mike Hedges AS
Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas AS
Angela Burns AS
Bethan Sayed AS
Julie Morgan AS
Michelle Brown AS
Mark Drakeford AS
Suzy Davies AS
David Melding AS
Lesley Griffiths AS
Llyr Gruffydd AS
Carwyn Jones AS
Rhun ap Iorwerth AS
Alun Davies AS
Darren Millar AS
Hefin David AS
David Rees AS
Dawn Bowden AS
Ken Skates AS
Jayne Bryant AS
Rhianon Passmore AS
Lynne Neagle AS
Janet Finch-Saunders AS
Russell George AS
Vaughan Gething AS
Leanne Wood AS
Adam Price AS
Delyth Jewell AS
Rebecca Evans AS
Huw Irranca-Davies AS
Jack Sargeant AS
Mark Isherwood AS
Jeremy Miles AS
Joyce Watson AS
Julie James AS

Gwelliant 3 Gareth Bennett - Dadl Plaid Cymru - Cymru Annibynnol

Amendment 3 Gareth Bennett - Plaid Cymru debate - An Independent Wales

O blaid / For: 2 Yn erbyn / Against: 49 Ymatal / Abstain: 2
Neil Hamilton AS Angela Burns AS David J. Rowlands AS
Gareth Bennett AS Vikki Howells AS Mandy Jones AS
Dai Lloyd AS
Jane Hutt AS
Hannah Blythyn AS
Janet Finch-Saunders AS
Adam Price AS
Rebecca Evans AS
Kirsty Williams AS
Mick Antoniw AS
Nick Ramsay AS
Julie Morgan AS
Neil McEvoy AS
Jenny Rathbone AS
Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas AS
John Griffiths AS
Bethan Sayed AS
Sian Gwenllian AS
Laura Anne Jones AS
Vaughan Gething AS
Paul Davies AS
Michelle Brown AS
Leanne Wood AS
Mike Hedges AS
Jeremy Miles AS
Jack Sargeant AS
Rhun ap Iorwerth AS
Rhianon Passmore AS
Alun Davies AS
David Rees AS
Dawn Bowden AS
Hefin David AS
Darren Millar AS
Mark Isherwood AS
Lynne Neagle AS
David Melding AS
Russell George AS
Julie James AS
Llyr Gruffydd AS
Joyce Watson AS
Suzy Davies AS
Lesley Griffiths AS
Mark Drakeford AS
Delyth Jewell AS
Ken Skates AS
Lee Waters AS
Carwyn Jones AS
Huw Irranca-Davies AS
Jayne Bryant AS

Gwelliant 4 Rebecca Evans - Dadl Plaid Cymru Cymru Annibynnol

Amendment 4 Rebecca Evans - Plaid Cymru debate - An Independent Wales

O blaid / For: 29 Yn erbyn / Against: 24 Ymatal / Abstain: 0
Hannah Blythyn AS Sian Gwenllian AS
Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas AS Neil McEvoy AS
Jane Hutt AS Dai Lloyd AS
Jack Sargeant AS Gareth Bennett AS
Mike Hedges AS Mark Isherwood AS
Julie Morgan AS David J. Rowlands AS
Huw Irranca-Davies AS Neil Hamilton AS
John Griffiths AS Janet Finch-Saunders AS
Vaughan Gething AS Angela Burns AS
Rebecca Evans AS Nick Ramsay AS
Jayne Bryant AS Bethan Sayed AS
Mick Antoniw AS Adam Price AS
Lee Waters AS Paul Davies AS
Kirsty Williams AS Russell George AS
Lesley Griffiths AS Rhun ap Iorwerth AS
Dawn Bowden AS Delyth Jewell AS
Carwyn Jones AS Darren Millar AS
Ken Skates AS Laura Anne Jones AS
David Rees AS Michelle Brown AS
Alun Davies AS David Melding AS
Lynne Neagle AS Mandy Jones AS
Jenny Rathbone AS Leanne Wood AS
Rhianon Passmore AS Llyr Gruffydd AS
Julie James AS Suzy Davies AS
Mark Drakeford AS
Joyce Watson AS
Vikki Howells AS
Jeremy Miles AS
Hefin David AS

Gwelliant 5 Neil Hamilton - Dadl Plaid Cymru - Cymru Annibynnol

Amendment 5 Neil Hamilton - Plaid Cymru debate - An Independent Wales

O blaid / For: 2 Yn erbyn / Against: 49 Ymatal / Abstain: 2
Neil Hamilton AS Vaughan Gething AS Mandy Jones AS
Gareth Bennett AS Laura Anne Jones AS David J. Rowlands AS
Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas AS
Joyce Watson AS
Hefin David AS
Michelle Brown AS
Jayne Bryant AS
Sian Gwenllian AS
Mick Antoniw AS
Angela Burns AS
John Griffiths AS
Bethan Sayed AS
Dai Lloyd AS
Vikki Howells AS
Nick Ramsay AS
Julie Morgan AS
Mark Isherwood AS
Jane Hutt AS
Suzy Davies AS
Neil McEvoy AS
Hannah Blythyn AS
Rebecca Evans AS
Julie James AS
Russell George AS
Huw Irranca-Davies AS
Dawn Bowden AS
Rhianon Passmore AS
Adam Price AS
Darren Millar AS
Llyr Gruffydd AS
Carwyn Jones AS
Rhun ap Iorwerth AS
David Rees AS
Alun Davies AS
Leanne Wood AS
Mark Drakeford AS
Jack Sargeant AS
Delyth Jewell AS
Kirsty Williams AS
David Melding AS
Paul Davies AS
Janet Finch-Saunders AS
Lesley Griffiths AS
Mike Hedges AS
Jenny Rathbone AS
Lynne Neagle AS
Jeremy Miles AS
Ken Skates AS
Lee Waters AS

Gwelliant 6 Neil Hamilton - Dadl Plaid Cymru Cymru Annibynnol

Amendment 6 Neil Hamilton - Plaid Cymru debate - An Independent Wales

O blaid / For: 2 Yn erbyn / Against: 49 Ymatal / Abstain: 2
Neil Hamilton AS Joyce Watson AS David J. Rowlands AS
Gareth Bennett AS Jayne Bryant AS Mandy Jones AS
Angela Burns AS
John Griffiths AS
Rhianon Passmore AS
Ken Skates AS
Hannah Blythyn AS
Suzy Davies AS
Mick Antoniw AS
Laura Anne Jones AS
Neil McEvoy AS
Michelle Brown AS
Nick Ramsay AS
Jane Hutt AS
Kirsty Williams AS
Dai Lloyd AS
Bethan Sayed AS
Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas AS
Vaughan Gething AS
Julie Morgan AS
Mark Drakeford AS
Janet Finch-Saunders AS
Jenny Rathbone AS
Adam Price AS
Huw Irranca-Davies AS
David Rees AS
Lynne Neagle AS
Alun Davies AS
Jack Sargeant AS
Rhun ap Iorwerth AS
Darren Millar AS
Russell George AS
Dawn Bowden AS
Llyr Gruffydd AS
Jeremy Miles AS
Hefin David AS
Paul Davies AS
Julie James AS
Sian Gwenllian AS
Delyth Jewell AS
Rebecca Evans AS
David Melding AS
Leanne Wood AS
Lee Waters AS
Vikki Howells AS
Carwyn Jones AS
Mike Hedges AS
Mark Isherwood AS
Lesley Griffiths AS

Gwelliant 7 Neil McEvoy - Dadl Plaid Cymru - Cymru Annibynnol

Amendment 7 Neil McEvoy - Plaid Cymru debate - An Independent Wales

O blaid / For: 9 Yn erbyn / Against: 42 Ymatal / Abstain: 2
Dai Lloyd AS Joyce Watson AS David J. Rowlands AS
Bethan Sayed AS Mark Drakeford AS Mandy Jones AS
Neil McEvoy AS Jayne Bryant AS
Sian Gwenllian AS Neil Hamilton AS
Llyr Gruffydd AS Lynne Neagle AS
Adam Price AS Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas AS
Rhun ap Iorwerth AS Vaughan Gething AS
Delyth Jewell AS Nick Ramsay AS
Leanne Wood AS Ken Skates AS
Jenny Rathbone AS
Laura Anne Jones AS
Julie Morgan AS
Hannah Blythyn AS
Gareth Bennett AS
Kirsty Williams AS
Rhianon Passmore AS
Angela Burns AS
Janet Finch-Saunders AS
Paul Davies AS
John Griffiths AS
Dawn Bowden AS
Hefin David AS
Julie James AS
Lee Waters AS
David Melding AS
Suzy Davies AS
Carwyn Jones AS
Rebecca Evans AS
Huw Irranca-Davies AS
Mike Hedges AS
Jeremy Miles AS
Jack Sargeant AS
Darren Millar AS
Alun Davies AS
Michelle Brown AS
Mick Antoniw AS
Jane Hutt AS
Vikki Howells AS
Lesley Griffiths AS
David Rees AS
Mark Isherwood AS
Russell George AS

Gwelliant 8 Neil McEvoy - Dadl Plaid Cymru - Cymru Annibynnol

Amendment 8 Neil McEvoy - Plaid Cymru debate - An Independent Wales

O blaid / For: 1 Yn erbyn / Against: 50 Ymatal / Abstain: 2
Neil McEvoy AS Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas AS David J. Rowlands AS
Kirsty Williams AS Mandy Jones AS
Neil Hamilton AS
Rhun ap Iorwerth AS
Julie Morgan AS
Nick Ramsay AS
Dai Lloyd AS
Vaughan Gething AS
Hannah Blythyn AS
Mick Antoniw AS
Laura Anne Jones AS
Ken Skates AS
Gareth Bennett AS
Lesley Griffiths AS
Michelle Brown AS
Lynne Neagle AS
Angela Burns AS
Sian Gwenllian AS
Bethan Sayed AS
Mark Drakeford AS
Rhianon Passmore AS
Llyr Gruffydd AS
John Griffiths AS
Leanne Wood AS
Jayne Bryant AS
Huw Irranca-Davies AS
Jane Hutt AS
Jeremy Miles AS
Jack Sargeant AS
Dawn Bowden AS
Darren Millar AS
Alun Davies AS
David Rees AS
Hefin David AS
Rebecca Evans AS
Mark Isherwood AS
David Melding AS
Russell George AS
Suzy Davies AS
Jenny Rathbone AS
Adam Price AS
Mike Hedges AS
Carwyn Jones AS
Lee Waters AS
Delyth Jewell AS
Vikki Howells AS
Janet Finch-Saunders AS
Joyce Watson AS
Paul Davies AS
Julie James AS

Dadl Plaid Cymru - Cymru Annibynnol - Cynnig wedi'i ddiwygio

Plaid Cymru debate - An Independent Wales - Motion as amended

O blaid / For: 29 Yn erbyn / Against: 24 Ymatal / Abstain: 0
Mick Antoniw AS Neil Hamilton AS
Vikki Howells AS Nick Ramsay AS
Kirsty Williams AS Sian Gwenllian AS
Lesley Griffiths AS David J. Rowlands AS
Huw Irranca-Davies AS Dai Lloyd AS
Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas AS Bethan Sayed AS
Mark Drakeford AS Laura Anne Jones AS
Hefin David AS Neil McEvoy AS
Rhianon Passmore AS Angela Burns AS
Jeremy Miles AS Mandy Jones AS
Hannah Blythyn AS Russell George AS
Julie Morgan AS Rhun ap Iorwerth AS
Vaughan Gething AS David Melding AS
Jane Hutt AS Darren Millar AS
Joyce Watson AS Delyth Jewell AS
John Griffiths AS Mark Isherwood AS
Jayne Bryant AS Janet Finch-Saunders AS
David Rees AS Gareth Bennett AS
Julie James AS Michelle Brown AS
Dawn Bowden AS Paul Davies AS
Lynne Neagle AS Suzy Davies AS
Jack Sargeant AS Leanne Wood AS
Ken Skates AS Adam Price AS
Alun Davies AS Llyr Gruffydd AS
Mike Hedges AS
Lee Waters AS
Rebecca Evans AS
Jenny Rathbone AS
Carwyn Jones AS