Canlyniad y bleidlais/Canlyniadau'r pleidleisiau Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd 15/07/2020

Cynnwys

Contents

Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Ffioedd am Geisiadau, Ceisiadau Tybiedig ac Ymweliadau Safle) (Cymru) (Diwygio) 2020 The Town and Country Planning (Fees for Applications, Deemed Applications and Site Visits) (Wales) (Amendment) Regulations 2020
Cyfnod 4 Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru) Stage 4 Wild Animals and Circuses (Wales) Bill
Gwelliant 1 Sian Gwenllian - Dadl Llywodraeth Cymru - Cyflwyno terfynau cyflymder 20mya yng Nghymru Amendment 1 Sian Gwenllian - Welsh Government debate: Introducing 20mph Speed Limits in Wales
Cynnig - Dadl Llywodraeth Cymru: Cyflwyno terfynau cyflymder 20mya yng Nghymru Motion - Welsh Government Debate: Introducing 20mph Speed Limits in Wales
Cynnig i ddiwygio Rheol Sefydlog 18.10: Swyddogaethau Pwyllgor yn Ymwneud â Goruchwylio Swyddfa Archwilio Cymru Motion to amend Standing Order 18.10: Committee Functions Relating to the Oversight of the Wales Audit Office
Cynnig i ddiwygio Rheolau Sefydlog: Y Comisiwn Etholiadol a Phwyllgor y Llywydd Motion to amend Standing Orders: The Electoral Commission and the Llywydd's Committee
Dadl Plaid Cymru - Cymru Annibynnol - Cynnig heb ei ddiwygio Plaid Cymru debate - An Independent Wales - Motion without Amendment
Gwelliant 1 Darren Millar - Dadl Plaid Cymru - Cymru Annibynnol Amendment 1 Darren Millar - Plaid Cymru debate - An Independent Wales
Gwelliant 2 Neil Hamilton - Dadl Plaid Cymru - Cymru Annibynnol Amendment 2 Neil Hamilton - Plaid Cymru debate - An Independent Wales
Gwelliant 3 Gareth Bennett - Dadl Plaid Cymru - Cymru Annibynnol Amendment 3 Gareth Bennett - Plaid Cymru debate - An Independent Wales
Gwelliant 4 Rebecca Evans - Dadl Plaid Cymru Cymru Annibynnol Amendment 4 Rebecca Evans - Plaid Cymru debate - An Independent Wales
Gwelliant 5 Neil Hamilton - Dadl Plaid Cymru - Cymru Annibynnol Amendment 5 Neil Hamilton - Plaid Cymru debate - An Independent Wales
Gwelliant 6 Neil Hamilton - Dadl Plaid Cymru Cymru Annibynnol Amendment 6 Neil Hamilton - Plaid Cymru debate - An Independent Wales
Gwelliant 7 Neil McEvoy - Dadl Plaid Cymru - Cymru Annibynnol Amendment 7 Neil McEvoy - Plaid Cymru debate - An Independent Wales
Gwelliant 8 Neil McEvoy - Dadl Plaid Cymru - Cymru Annibynnol Amendment 8 Neil McEvoy - Plaid Cymru debate - An Independent Wales
Dadl Plaid Cymru - Cymru Annibynnol - Cynnig wedi'i ddiwygio Plaid Cymru debate - An Independent Wales - Motion as amended

Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Ffioedd am Geisiadau, Ceisiadau Tybiedig ac Ymweliadau Safle) (Cymru) (Diwygio) 2020

The Town and Country Planning (Fees for Applications, Deemed Applications and Site Visits) (Wales) (Amendment) Regulations 2020

O blaid / For: 40 Yn erbyn / Against: 1 Ymatal / Abstain: 12
Alun Davies Michelle Brown Nick Ramsay
Delyth Jewell Russell George
Lynne Neagle Janet Finch-Saunders
Hannah Blythyn Suzy Davies
Jane Hutt Neil Hamilton
Adam Price Neil McEvoy
Dai Lloyd Angela Burns
Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas Paul Davies
Jenny Rathbone Darren Millar
Vaughan Gething David Melding
Jack Sargeant Mark Isherwood
Julie Morgan Gareth Bennett
Sian Gwenllian
Bethan Sayed
Rhianon Passmore
Mick Antoniw
Laura Anne Jones
Leanne Wood
John Griffiths
Vikki Howells
Jayne Bryant
David Rees
Dawn Bowden
Huw Irranca-Davies
Rhun ap Iorwerth
Hefin David
Ken Skates
Carwyn Jones
Mike Hedges
Rebecca Evans
Llyr Gruffydd
Lesley Griffiths
Lee Waters
David J. Rowlands
Jeremy Miles
Mandy Jones
Mark Drakeford
Kirsty Williams
Julie James
Joyce Watson

Cyfnod 4 Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru)

Stage 4 Wild Animals and Circuses (Wales) Bill

O blaid / For: 53 Yn erbyn / Against: 0 Ymatal / Abstain: 0
Julie Morgan
Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas
Mark Drakeford
Lynne Neagle
Sian Gwenllian
Dai Lloyd
Vaughan Gething
David J. Rowlands
Mark Isherwood
Michelle Brown
Darren Millar
Delyth Jewell
Jack Sargeant
Nick Ramsay
Neil Hamilton
John Griffiths
Angela Burns
Bethan Sayed
Laura Anne Jones
Jane Hutt
Hannah Blythyn
Adam Price
Jenny Rathbone
Vikki Howells
Mike Hedges
Kirsty Williams
Rebecca Evans
Dawn Bowden
Russell George
Huw Irranca-Davies
David Rees
Rhun ap Iorwerth
Llyr Gruffydd
Alun Davies
Ken Skates
Julie James
Rhianon Passmore
Jeremy Miles
Hefin David
Carwyn Jones
Mandy Jones
Mick Antoniw
Lee Waters
Lesley Griffiths
Neil McEvoy
Paul Davies
Gareth Bennett
Janet Finch-Saunders
Leanne Wood
David Melding
Joyce Watson
Jayne Bryant
Suzy Davies

Gwelliant 1 Sian Gwenllian - Dadl Llywodraeth Cymru - Cyflwyno terfynau cyflymder 20mya yng Nghymru

Amendment 1 Sian Gwenllian - Welsh Government debate: Introducing 20mph Speed Limits in Wales

O blaid / For: 44 Yn erbyn / Against: 5 Ymatal / Abstain: 4
Jenny Rathbone Gareth Bennett David J. Rowlands
Sian Gwenllian Michelle Brown Mark Isherwood
Lynne Neagle Darren Millar Mandy Jones
Vaughan Gething Neil Hamilton Suzy Davies
Jack Sargeant Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas
John Griffiths
Mick Antoniw
Hefin David
Julie Morgan
Nick Ramsay
Vikki Howells
Delyth Jewell
Jane Hutt
Laura Anne Jones
Bethan Sayed
Angela Burns
Mark Drakeford
Hannah Blythyn
Huw Irranca-Davies
David Melding
Jeremy Miles
Julie James
Llyr Gruffydd
Rebecca Evans
Paul Davies
Dawn Bowden
Rhianon Passmore
Carwyn Jones
Neil McEvoy
Rhun ap Iorwerth
Jayne Bryant
Russell George
Alun Davies
Mike Hedges
David Rees
Leanne Wood
Janet Finch-Saunders
Dai Lloyd
Lesley Griffiths
Joyce Watson
Adam Price
Kirsty Williams
Lee Waters
Ken Skates

Cynnig - Dadl Llywodraeth Cymru: Cyflwyno terfynau cyflymder 20mya yng Nghymru

Motion - Welsh Government Debate: Introducing 20mph Speed Limits in Wales

O blaid / For: 45 Yn erbyn / Against: 6 Ymatal / Abstain: 2
Nick Ramsay Neil Hamilton Suzy Davies
Leanne Wood Gareth Bennett Mark Isherwood
Hannah Blythyn David J. Rowlands
Delyth Jewell Darren Millar
Angela Burns Michelle Brown
Kirsty Williams Mandy Jones
John Griffiths
Laura Anne Jones
Sian Gwenllian
Dai Lloyd
Julie Morgan
Vikki Howells
Lee Waters
Bethan Sayed
Jenny Rathbone
Jane Hutt
Julie James
Vaughan Gething
David Melding
Jayne Bryant
Lesley Griffiths
Carwyn Jones
Llyr Gruffydd
Jeremy Miles
Huw Irranca-Davies
Alun Davies
Rhianon Passmore
Paul Davies
Rhun ap Iorwerth
David Rees
Dawn Bowden
Mike Hedges
Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas
Janet Finch-Saunders
Adam Price
Mark Drakeford
Russell George
Ken Skates
Mick Antoniw
Hefin David
Neil McEvoy
Joyce Watson
Rebecca Evans
Lynne Neagle
Jack Sargeant

Cynnig i ddiwygio Rheol Sefydlog 18.10: Swyddogaethau Pwyllgor yn Ymwneud â Goruchwylio Swyddfa Archwilio Cymru

Motion to amend Standing Order 18.10: Committee Functions Relating to the Oversight of the Wales Audit Office

O blaid / For: 51 Yn erbyn / Against: 2 Ymatal / Abstain: 0
Vikki Howells Neil Hamilton
Nick Ramsay Gareth Bennett
Laura Anne Jones
Russell George
Jane Hutt
Delyth Jewell
Hannah Blythyn
Michelle Brown
Mike Hedges
Adam Price
John Griffiths
Mark Drakeford
Dai Lloyd
Bethan Sayed
David J. Rowlands
Angela Burns
Suzy Davies
Rhianon Passmore
Sian Gwenllian
Julie Morgan
Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas
Neil McEvoy
Alun Davies
David Rees
Ken Skates
Lesley Griffiths
Mark Isherwood
Julie James
Huw Irranca-Davies
Paul Davies
Carwyn Jones
Dawn Bowden
Rhun ap Iorwerth
Rebecca Evans
Mandy Jones
Jeremy Miles
Jack Sargeant
Joyce Watson
David Melding
Janet Finch-Saunders
Kirsty Williams
Jenny Rathbone
Hefin David
Llyr Gruffydd
Mick Antoniw
Vaughan Gething
Lynne Neagle
Jayne Bryant
Leanne Wood
Lee Waters
Darren Millar

Cynnig i ddiwygio Rheolau Sefydlog: Y Comisiwn Etholiadol a Phwyllgor y Llywydd

Motion to amend Standing Orders: The Electoral Commission and the Llywydd's Committee

O blaid / For: 51 Yn erbyn / Against: 2 Ymatal / Abstain: 0
Adam Price Neil Hamilton
Julie Morgan Gareth Bennett
Rhianon Passmore
Hefin David
Lynne Neagle
Laura Anne Jones
David J. Rowlands
Hannah Blythyn
Delyth Jewell
Sian Gwenllian
John Griffiths
Vikki Howells
Kirsty Williams
Paul Davies
Nick Ramsay
Bethan Sayed
Mick Antoniw
Jane Hutt
Dai Lloyd
Russell George
Angela Burns
Lesley Griffiths
Neil McEvoy
Carwyn Jones
Ken Skates
Mark Isherwood
Mandy Jones
Julie James
Lee Waters
Leanne Wood
Rebecca Evans
Alun Davies
Dawn Bowden
Huw Irranca-Davies
Jack Sargeant
Llyr Gruffydd
Vaughan Gething
Jeremy Miles
Darren Millar
Michelle Brown
Jenny Rathbone
Jayne Bryant
Joyce Watson
David Melding
Rhun ap Iorwerth
Janet Finch-Saunders
Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas
Mark Drakeford
Mike Hedges
David Rees
Suzy Davies

Dadl Plaid Cymru - Cymru Annibynnol - Cynnig heb ei ddiwygio

Plaid Cymru debate - An Independent Wales - Motion without Amendment

O blaid / For: 9 Yn erbyn / Against: 43 Ymatal / Abstain: 1
Bethan Sayed Vaughan Gething Michelle Brown
Neil McEvoy Neil Hamilton
Leanne Wood Julie Morgan
Llyr Gruffydd David J. Rowlands
Rhun ap Iorwerth Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas
Delyth Jewell Jenny Rathbone
Adam Price Nick Ramsay
Sian Gwenllian Lee Waters
Dai Lloyd Lynne Neagle
Janet Finch-Saunders
Mick Antoniw
Gareth Bennett
Vikki Howells
Mark Drakeford
Laura Anne Jones
Lesley Griffiths
Hannah Blythyn
Angela Burns
Jane Hutt
Hefin David
John Griffiths
Huw Irranca-Davies
Jayne Bryant
David Melding
Jeremy Miles
Mike Hedges
Paul Davies
Dawn Bowden
Ken Skates
David Rees
Carwyn Jones
Darren Millar
Julie James
Mark Isherwood
Rhianon Passmore
Mandy Jones
Kirsty Williams
Rebecca Evans
Suzy Davies
Alun Davies
Jack Sargeant
Russell George
Joyce Watson

Gwelliant 1 Darren Millar - Dadl Plaid Cymru - Cymru Annibynnol

Amendment 1 Darren Millar - Plaid Cymru debate - An Independent Wales

O blaid / For: 13 Yn erbyn / Against: 40 Ymatal / Abstain: 0
David J. Rowlands Julie Morgan
Nick Ramsay Neil Hamilton
Angela Burns Vikki Howells
Paul Davies Lee Waters
Mark Isherwood Mick Antoniw
David Melding Alun Davies
Russell George Kirsty Williams
Darren Millar Dai Lloyd
Suzy Davies Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas
Mandy Jones Hannah Blythyn
Janet Finch-Saunders Vaughan Gething
Laura Anne Jones Adam Price
Michelle Brown Huw Irranca-Davies
Hefin David
John Griffiths
Jane Hutt
Sian Gwenllian
Bethan Sayed
Neil McEvoy
Carwyn Jones
Jenny Rathbone
Llyr Gruffydd
Lesley Griffiths
Joyce Watson
Rhianon Passmore
Jeremy Miles
Dawn Bowden
Rhun ap Iorwerth
Julie James
Ken Skates
Gareth Bennett
Delyth Jewell
Rebecca Evans
Mark Drakeford
Leanne Wood
Lynne Neagle
Mike Hedges
Jack Sargeant
Jayne Bryant
David Rees

Gwelliant 2 Neil Hamilton - Dadl Plaid Cymru - Cymru Annibynnol

Amendment 2 Neil Hamilton - Plaid Cymru debate - An Independent Wales

O blaid / For: 2 Yn erbyn / Against: 49 Ymatal / Abstain: 2
Gareth Bennett Nick Ramsay David J. Rowlands
Neil Hamilton John Griffiths Mandy Jones
Mick Antoniw
Jane Hutt
Dai Lloyd
Jenny Rathbone
Laura Anne Jones
Paul Davies
Kirsty Williams
Neil McEvoy
Vikki Howells
Sian Gwenllian
Lee Waters
Hannah Blythyn
Mike Hedges
Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas
Angela Burns
Bethan Sayed
Julie Morgan
Michelle Brown
Mark Drakeford
Suzy Davies
David Melding
Lesley Griffiths
Llyr Gruffydd
Carwyn Jones
Rhun ap Iorwerth
Alun Davies
Darren Millar
Hefin David
David Rees
Dawn Bowden
Ken Skates
Jayne Bryant
Rhianon Passmore
Lynne Neagle
Janet Finch-Saunders
Russell George
Vaughan Gething
Leanne Wood
Adam Price
Delyth Jewell
Rebecca Evans
Huw Irranca-Davies
Jack Sargeant
Mark Isherwood
Jeremy Miles
Joyce Watson
Julie James

Gwelliant 3 Gareth Bennett - Dadl Plaid Cymru - Cymru Annibynnol

Amendment 3 Gareth Bennett - Plaid Cymru debate - An Independent Wales

O blaid / For: 2 Yn erbyn / Against: 49 Ymatal / Abstain: 2
Neil Hamilton Angela Burns David J. Rowlands
Gareth Bennett Vikki Howells Mandy Jones
Dai Lloyd
Jane Hutt
Hannah Blythyn
Janet Finch-Saunders
Adam Price
Rebecca Evans
Kirsty Williams
Mick Antoniw
Nick Ramsay
Julie Morgan
Neil McEvoy
Jenny Rathbone
Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas
John Griffiths
Bethan Sayed
Sian Gwenllian
Laura Anne Jones
Vaughan Gething
Paul Davies
Michelle Brown
Leanne Wood
Mike Hedges
Jeremy Miles
Jack Sargeant
Rhun ap Iorwerth
Rhianon Passmore
Alun Davies
David Rees
Dawn Bowden
Hefin David
Darren Millar
Mark Isherwood
Lynne Neagle
David Melding
Russell George
Julie James
Llyr Gruffydd
Joyce Watson
Suzy Davies
Lesley Griffiths
Mark Drakeford
Delyth Jewell
Ken Skates
Lee Waters
Carwyn Jones
Huw Irranca-Davies
Jayne Bryant

Gwelliant 4 Rebecca Evans - Dadl Plaid Cymru Cymru Annibynnol

Amendment 4 Rebecca Evans - Plaid Cymru debate - An Independent Wales

O blaid / For: 29 Yn erbyn / Against: 24 Ymatal / Abstain: 0
Hannah Blythyn Sian Gwenllian
Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas Neil McEvoy
Jane Hutt Dai Lloyd
Jack Sargeant Gareth Bennett
Mike Hedges Mark Isherwood
Julie Morgan David J. Rowlands
Huw Irranca-Davies Neil Hamilton
John Griffiths Janet Finch-Saunders
Vaughan Gething Angela Burns
Rebecca Evans Nick Ramsay
Jayne Bryant Bethan Sayed
Mick Antoniw Adam Price
Lee Waters Paul Davies
Kirsty Williams Russell George
Lesley Griffiths Rhun ap Iorwerth
Dawn Bowden Delyth Jewell
Carwyn Jones Darren Millar
Ken Skates Laura Anne Jones
David Rees Michelle Brown
Alun Davies David Melding
Lynne Neagle Mandy Jones
Jenny Rathbone Leanne Wood
Rhianon Passmore Llyr Gruffydd
Julie James Suzy Davies
Mark Drakeford
Joyce Watson
Vikki Howells
Jeremy Miles
Hefin David

Gwelliant 5 Neil Hamilton - Dadl Plaid Cymru - Cymru Annibynnol

Amendment 5 Neil Hamilton - Plaid Cymru debate - An Independent Wales

O blaid / For: 2 Yn erbyn / Against: 49 Ymatal / Abstain: 2
Neil Hamilton Vaughan Gething Mandy Jones
Gareth Bennett Laura Anne Jones David J. Rowlands
Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas
Joyce Watson
Hefin David
Michelle Brown
Jayne Bryant
Sian Gwenllian
Mick Antoniw
Angela Burns
John Griffiths
Bethan Sayed
Dai Lloyd
Vikki Howells
Nick Ramsay
Julie Morgan
Mark Isherwood
Jane Hutt
Suzy Davies
Neil McEvoy
Hannah Blythyn
Rebecca Evans
Julie James
Russell George
Huw Irranca-Davies
Dawn Bowden
Rhianon Passmore
Adam Price
Darren Millar
Llyr Gruffydd
Carwyn Jones
Rhun ap Iorwerth
David Rees
Alun Davies
Leanne Wood
Mark Drakeford
Jack Sargeant
Delyth Jewell
Kirsty Williams
David Melding
Paul Davies
Janet Finch-Saunders
Lesley Griffiths
Mike Hedges
Jenny Rathbone
Lynne Neagle
Jeremy Miles
Ken Skates
Lee Waters

Gwelliant 6 Neil Hamilton - Dadl Plaid Cymru Cymru Annibynnol

Amendment 6 Neil Hamilton - Plaid Cymru debate - An Independent Wales

O blaid / For: 2 Yn erbyn / Against: 49 Ymatal / Abstain: 2
Neil Hamilton Joyce Watson David J. Rowlands
Gareth Bennett Jayne Bryant Mandy Jones
Angela Burns
John Griffiths
Rhianon Passmore
Ken Skates
Hannah Blythyn
Suzy Davies
Mick Antoniw
Laura Anne Jones
Neil McEvoy
Michelle Brown
Nick Ramsay
Jane Hutt
Kirsty Williams
Dai Lloyd
Bethan Sayed
Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas
Vaughan Gething
Julie Morgan
Mark Drakeford
Janet Finch-Saunders
Jenny Rathbone
Adam Price
Huw Irranca-Davies
David Rees
Lynne Neagle
Alun Davies
Jack Sargeant
Rhun ap Iorwerth
Darren Millar
Russell George
Dawn Bowden
Llyr Gruffydd
Jeremy Miles
Hefin David
Paul Davies
Julie James
Sian Gwenllian
Delyth Jewell
Rebecca Evans
David Melding
Leanne Wood
Lee Waters
Vikki Howells
Carwyn Jones
Mike Hedges
Mark Isherwood
Lesley Griffiths

Gwelliant 7 Neil McEvoy - Dadl Plaid Cymru - Cymru Annibynnol

Amendment 7 Neil McEvoy - Plaid Cymru debate - An Independent Wales

O blaid / For: 9 Yn erbyn / Against: 42 Ymatal / Abstain: 2
Dai Lloyd Joyce Watson David J. Rowlands
Bethan Sayed Mark Drakeford Mandy Jones
Neil McEvoy Jayne Bryant
Sian Gwenllian Neil Hamilton
Llyr Gruffydd Lynne Neagle
Adam Price Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas
Rhun ap Iorwerth Vaughan Gething
Delyth Jewell Nick Ramsay
Leanne Wood Ken Skates
Jenny Rathbone
Laura Anne Jones
Julie Morgan
Hannah Blythyn
Gareth Bennett
Kirsty Williams
Rhianon Passmore
Angela Burns
Janet Finch-Saunders
Paul Davies
John Griffiths
Dawn Bowden
Hefin David
Julie James
Lee Waters
David Melding
Suzy Davies
Carwyn Jones
Rebecca Evans
Huw Irranca-Davies
Mike Hedges
Jeremy Miles
Jack Sargeant
Darren Millar
Alun Davies
Michelle Brown
Mick Antoniw
Jane Hutt
Vikki Howells
Lesley Griffiths
David Rees
Mark Isherwood
Russell George

Gwelliant 8 Neil McEvoy - Dadl Plaid Cymru - Cymru Annibynnol

Amendment 8 Neil McEvoy - Plaid Cymru debate - An Independent Wales

O blaid / For: 1 Yn erbyn / Against: 50 Ymatal / Abstain: 2
Neil McEvoy Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas David J. Rowlands
Kirsty Williams Mandy Jones
Neil Hamilton
Rhun ap Iorwerth
Julie Morgan
Nick Ramsay
Dai Lloyd
Vaughan Gething
Hannah Blythyn
Mick Antoniw
Laura Anne Jones
Ken Skates
Gareth Bennett
Lesley Griffiths
Michelle Brown
Lynne Neagle
Angela Burns
Sian Gwenllian
Bethan Sayed
Mark Drakeford
Rhianon Passmore
Llyr Gruffydd
John Griffiths
Leanne Wood
Jayne Bryant
Huw Irranca-Davies
Jane Hutt
Jeremy Miles
Jack Sargeant
Dawn Bowden
Darren Millar
Alun Davies
David Rees
Hefin David
Rebecca Evans
Mark Isherwood
David Melding
Russell George
Suzy Davies
Jenny Rathbone
Adam Price
Mike Hedges
Carwyn Jones
Lee Waters
Delyth Jewell
Vikki Howells
Janet Finch-Saunders
Joyce Watson
Paul Davies
Julie James

Dadl Plaid Cymru - Cymru Annibynnol - Cynnig wedi'i ddiwygio

Plaid Cymru debate - An Independent Wales - Motion as amended

O blaid / For: 29 Yn erbyn / Against: 24 Ymatal / Abstain: 0
Mick Antoniw Neil Hamilton
Vikki Howells Nick Ramsay
Kirsty Williams Sian Gwenllian
Lesley Griffiths David J. Rowlands
Huw Irranca-Davies Dai Lloyd
Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas Bethan Sayed
Mark Drakeford Laura Anne Jones
Hefin David Neil McEvoy
Rhianon Passmore Angela Burns
Jeremy Miles Mandy Jones
Hannah Blythyn Russell George
Julie Morgan Rhun ap Iorwerth
Vaughan Gething David Melding
Jane Hutt Darren Millar
Joyce Watson Delyth Jewell
John Griffiths Mark Isherwood
Jayne Bryant Janet Finch-Saunders
David Rees Gareth Bennett
Julie James Michelle Brown
Dawn Bowden Paul Davies
Lynne Neagle Suzy Davies
Jack Sargeant Leanne Wood
Ken Skates Adam Price
Alun Davies Llyr Gruffydd
Mike Hedges
Lee Waters
Rebecca Evans
Jenny Rathbone
Carwyn Jones