Canlyniad y bleidlais/Canlyniadau'r pleidleisiau Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd 26/06/2019

NDM7100 - Dadl ar y cyd â Senedd Ieuenctid Cymru

NDM7100 - Joint debate with the Welsh Youth Parliament

O blaid / For: 48 Yn erbyn / Against: 0 Ymatal / Abstain: 0
Mohammad Asghar
Mike Hedges
David J. Rowlands
John Griffiths
Hefin David
Vaughan Gething
Lee Waters
Russell George
Joyce Watson
Rhianon Passmore
Paul Davies
Mark Isherwood
Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas
Jane Hutt
Huw Irranca-Davies
Janet Finch-Saunders
Julie James
Julie Morgan
Lynne Neagle
Rhun ap Iorwerth
David Rees
Neil McEvoy
Jenny Rathbone
Lesley Griffiths
Vikki Howells
Mark Reckless
Jayne Bryant
Llyr Gruffydd
Mark Drakeford
Hannah Blythyn
Dawn Bowden
Rebecca Evans
Gareth Bennett
Helen Mary Jones
David Melding
Eluned Morgan
Alun Davies
Mandy Jones
Neil Hamilton
Darren Millar
Kirsty Williams
Suzy Davies
Nick Ramsay
Carwyn Jones
Leanne Wood
Andrew R.T. Davies
Caroline Jones
Dai Lloyd

NDM7101 - Dadl Plaid Cymru - Cynnig heb ei Ddiwygio

NDM7101 - Plaid Cymru debate - Motion without amendment

O blaid / For: 9 Yn erbyn / Against: 34 Ymatal / Abstain: 0
Rhun ap Iorwerth Eluned Morgan
Dai Lloyd Alun Davies
Caroline Jones Vikki Howells
Mandy Jones Paul Davies
Helen Mary Jones Jayne Bryant
Bethan Sayed Mark Drakeford
Llyr Gruffydd Russell George
Mark Reckless Suzy Davies
David J. Rowlands Vaughan Gething
Hefin David
Gareth Bennett
David Melding
Darren Millar
John Griffiths
Dawn Bowden
Huw Irranca-Davies
Rhianon Passmore
Lynne Neagle
Mark Isherwood
Lee Waters
Joyce Watson
Hannah Blythyn
Kirsty Williams
Carwyn Jones
Rebecca Evans
Andrew R.T. Davies
Mohammad Asghar
Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas
Lesley Griffiths
Jane Hutt
David Rees
Julie Morgan
Jenny Rathbone
Mike Hedges

NDM7101 - Gwelliant 1

NDM7101 - Amendment 1

O blaid / For: 25 Yn erbyn / Against: 18 Ymatal / Abstain: 0
Jenny Rathbone Helen Mary Jones
Lynne Neagle Mandy Jones
Alun Davies David J. Rowlands
Julie Morgan Russell George
Dawn Bowden Suzy Davies
Vaughan Gething Mark Reckless
Lee Waters Gareth Bennett
Joyce Watson Dai Lloyd
John Griffiths Llyr Gruffydd
Huw Irranca-Davies Caroline Jones
Kirsty Williams Paul Davies
David Rees David Melding
Mark Drakeford Rhun ap Iorwerth
Vikki Howells Andrew R.T. Davies
Hannah Blythyn Bethan Sayed
Carwyn Jones Mark Isherwood
Lesley Griffiths Darren Millar
Rebecca Evans Mohammad Asghar
Rhianon Passmore
Hefin David
Jayne Bryant
Mike Hedges
Eluned Morgan
Jane Hutt
Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas

NDM7101 - Gwelliant 4

NDM7101 - Amendment 4

O blaid / For: 18 Yn erbyn / Against: 25 Ymatal / Abstain: 0
Caroline Jones Lee Waters
Paul Davies Julie Morgan
Rhun ap Iorwerth Jane Hutt
Mark Reckless Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas
David J. Rowlands Hannah Blythyn
Bethan Sayed Lynne Neagle
Llyr Gruffydd Kirsty Williams
Suzy Davies David Rees
Dai Lloyd Lesley Griffiths
David Melding Mike Hedges
Gareth Bennett Jenny Rathbone
Russell George Carwyn Jones
Darren Millar Rebecca Evans
Helen Mary Jones Mark Drakeford
Mohammad Asghar Dawn Bowden
Andrew R.T. Davies Alun Davies
Mark Isherwood Eluned Morgan
Mandy Jones Rhianon Passmore
Jayne Bryant
John Griffiths
Huw Irranca-Davies
Vikki Howells
Hefin David
Joyce Watson
Vaughan Gething

NDM7101 - Cynnig wedi'i Ddiwygio

NDM7101 - Motion as amended

O blaid / For: 25 Yn erbyn / Against: 19 Ymatal / Abstain: 0
Joyce Watson Mark Isherwood
Kirsty Williams Mohammad Asghar
Rebecca Evans Caroline Jones
Carwyn Jones Andrew R.T. Davies
Lee Waters Helen Mary Jones
John Griffiths Neil Hamilton
Hefin David Mandy Jones
Vaughan Gething Russell George
Rhianon Passmore Dai Lloyd
Mark Drakeford Gareth Bennett
Huw Irranca-Davies David Melding
Dawn Bowden Darren Millar
Alun Davies Suzy Davies
Eluned Morgan Bethan Sayed
Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas David J. Rowlands
Jayne Bryant Mark Reckless
Mike Hedges Paul Davies
Jane Hutt Rhun ap Iorwerth
David Rees Llyr Gruffydd
Lesley Griffiths
Vikki Howells
Jenny Rathbone
Lynne Neagle
Julie Morgan
Hannah Blythyn