Canlyniad y bleidlais/Canlyniadau'r pleidleisiau Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd 29/11/2017

NDM6573 - Cynnig i roi cyfarwyddiadau i'r Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog: Cynnig heb ei ddiwygio

NDM6573 - Motion to give instructions to the Committee for the Scrutiny of the First Minister: Motion without amendment

O blaid / For: 27 Yn erbyn / Against: 29 Ymatal / Abstain: 0
Steffan Lewis AC Hefin David AC
Angela Burns AC Rhianon Passmore AC
Nick Ramsay AC Jeremy Miles AC
Dai Lloyd AC Jayne Bryant AC
David Melding AC Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas AC
Darren Millar AC Mike Hedges AC
Neil McEvoy AC Jane Hutt AC
Adam Price AC Lesley Griffiths AC
Michelle Brown AC Carwyn Jones AC
Paul Davies AC Alun Davies AC
Mark Isherwood AC David Rees AC
Bethan Jenkins AC Ken Skates AC
Llyr Gruffydd AC Lee Waters AC
Sian Gwenllian AC Joyce Watson AC
Janet Finch-Saunders AC Kirsty Williams AC
Rhun ap Iorwerth AC Mick Antoniw AC
Gareth Bennett AC Dawn Bowden AC
David J. Rowlands AC Jenny Rathbone AC
Simon Thomas AC Julie Morgan AC
Leanne Wood AC Mark Drakeford AC
Mark Reckless AC Vaughan Gething AC
Suzy Davies AC John Griffiths AC
Russell George AC Huw Irranca-Davies AC
Caroline Jones AC Vikki Howells AC
Andrew R.T. Davies AC Julie James AC
Neil Hamilton AC Hannah Blythyn AC
Mohammad Asghar AC Lynne Neagle AC
Eluned Morgan AC
Rebecca Evans AC

NDM6573 - Cynnig i roi cyfarwyddiadau i'r Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog: Gwelliant 1

NDM6573 - Motion to give instructions to the Committee for the Scrutiny of the First Minister: Amendment 1

O blaid / For: 29 Yn erbyn / Against: 27 Ymatal / Abstain: 0
Joyce Watson AC Angela Burns AC
Eluned Morgan AC Bethan Jenkins AC
Julie Morgan AC Sian Gwenllian AC
Hefin David AC Steffan Lewis AC
Jayne Bryant AC Nick Ramsay AC
Jeremy Miles AC Adam Price AC
Vikki Howells AC Simon Thomas AC
Alun Davies AC Russell George AC
Julie James AC Llyr Gruffydd AC
Vaughan Gething AC Suzy Davies AC
Rebecca Evans AC David J. Rowlands AC
Hannah Blythyn AC Neil McEvoy AC
Ken Skates AC Mark Reckless AC
Jane Hutt AC Gareth Bennett AC
Jenny Rathbone AC Mohammad Asghar AC
Mick Antoniw AC Leanne Wood AC
Mike Hedges AC David Melding AC
Rhianon Passmore AC Darren Millar AC
David Rees AC Paul Davies AC
Lee Waters AC Rhun ap Iorwerth AC
Huw Irranca-Davies AC Caroline Jones AC
Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas AC Janet Finch-Saunders AC
Carwyn Jones AC Neil Hamilton AC
Dawn Bowden AC Michelle Brown AC
Mark Drakeford AC Dai Lloyd AC
John Griffiths AC Andrew R.T. Davies AC
Lesley Griffiths AC Mark Isherwood AC
Kirsty Williams AC
Lynne Neagle AC

NDM6573 - Cynnig i roi cyfarwyddiadau i'r Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog: Cynnig fel y'i diwygiwyd

NDM6573 - Motion to give instructions to the Committee for the Scrutiny of the First Minister: Motion as amended

O blaid / For: 29 Yn erbyn / Against: 27 Ymatal / Abstain: 0
Hannah Blythyn AC Andrew R.T. Davies AC
Jeremy Miles AC Sian Gwenllian AC
Jenny Rathbone AC Mark Reckless AC
Lesley Griffiths AC Paul Davies AC
Lynne Neagle AC Steffan Lewis AC
Mark Drakeford AC Darren Millar AC
Jayne Bryant AC David J. Rowlands AC
Julie Morgan AC Angela Burns AC
David Rees AC Llyr Gruffydd AC
Alun Davies AC Janet Finch-Saunders AC
Joyce Watson AC Russell George AC
Vikki Howells AC Neil McEvoy AC
Carwyn Jones AC Michelle Brown AC
Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas AC Mohammad Asghar AC
Huw Irranca-Davies AC Rhun ap Iorwerth AC
Kirsty Williams AC Neil Hamilton AC
Eluned Morgan AC Leanne Wood AC
Ken Skates AC Bethan Jenkins AC
Rhianon Passmore AC Nick Ramsay AC
John Griffiths AC Dai Lloyd AC
Vaughan Gething AC Mark Isherwood AC
Hefin David AC David Melding AC
Mick Antoniw AC Suzy Davies AC
Jane Hutt AC Adam Price AC
Lee Waters AC Caroline Jones AC
Rebecca Evans AC Simon Thomas AC
Dawn Bowden AC Gareth Bennett AC
Mike Hedges AC
Julie James AC

NDM6594 - Dadl y Ceidwadwyr Cymreig: Cynnig heb ei ddiwygio

NDM6594 - Welsh Conservative debate: Motion without amendment

O blaid / For: 17 Yn erbyn / Against: 39 Ymatal / Abstain: 0
Michelle Brown AC Rhun ap Iorwerth AC
Andrew R.T. Davies AC John Griffiths AC
David Melding AC Lynne Neagle AC
Mohammad Asghar AC Hefin David AC
Angela Burns AC Jeremy Miles AC
Russell George AC Hannah Blythyn AC
Nick Ramsay AC Julie Morgan AC
Neil Hamilton AC Julie James AC
Suzy Davies AC Rhianon Passmore AC
Gareth Bennett AC Jayne Bryant AC
Caroline Jones AC Vikki Howells AC
Mark Isherwood AC Dai Lloyd AC
David J. Rowlands AC Huw Irranca-Davies AC
Darren Millar AC Eluned Morgan AC
Mark Reckless AC Vaughan Gething AC
Paul Davies AC Dawn Bowden AC
Janet Finch-Saunders AC David Rees AC
Neil McEvoy AC
Llyr Gruffydd AC
Mark Drakeford AC
Ken Skates AC
Lesley Griffiths AC
Simon Thomas AC
Jane Hutt AC
Mike Hedges AC
Lee Waters AC
Alun Davies AC
Bethan Jenkins AC
Mick Antoniw AC
Carwyn Jones AC
Leanne Wood AC
Kirsty Williams AC
Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas AC
Joyce Watson AC
Adam Price AC
Steffan Lewis AC
Rebecca Evans AC
Jenny Rathbone AC
Sian Gwenllian AC

NDM6594 - Dadl y Ceidwadwyr Cymreig: Gwelliant 1

NDM6594 - Welsh Conservative debate: Amendment 1

O blaid / For: 29 Yn erbyn / Against: 27 Ymatal / Abstain: 0
Joyce Watson AC Nick Ramsay AC
Lynne Neagle AC Gareth Bennett AC
Huw Irranca-Davies AC Paul Davies AC
Alun Davies AC Dai Lloyd AC
Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas AC Mark Isherwood AC
Kirsty Williams AC Mohammad Asghar AC
Vaughan Gething AC Andrew R.T. Davies AC
Mick Antoniw AC Leanne Wood AC
Jenny Rathbone AC Darren Millar AC
Dawn Bowden AC Neil Hamilton AC
Jeremy Miles AC Caroline Jones AC
John Griffiths AC David Melding AC
Carwyn Jones AC Steffan Lewis AC
Vikki Howells AC Russell George AC
Eluned Morgan AC Michelle Brown AC
Hannah Blythyn AC Adam Price AC
David Rees AC Simon Thomas AC
Lesley Griffiths AC Bethan Jenkins AC
Mark Drakeford AC Llyr Gruffydd AC
Rebecca Evans AC Angela Burns AC
Ken Skates AC David J. Rowlands AC
Julie Morgan AC Sian Gwenllian AC
Jane Hutt AC Janet Finch-Saunders AC
Jayne Bryant AC Suzy Davies AC
Mike Hedges AC Neil McEvoy AC
Rhianon Passmore AC Rhun ap Iorwerth AC
Lee Waters AC Mark Reckless AC
Julie James AC
Hefin David AC

NDM6594 - Dadl y Ceidwadwyr Cymreig: Gwelliant 2

NDM6594 - Welsh Conservative debate: Amendment 2

O blaid / For: 55 Yn erbyn / Against: 0 Ymatal / Abstain: 0
Vaughan Gething AC
Neil McEvoy AC
Mark Drakeford AC
Russell George AC
Adam Price AC
Suzy Davies AC
Eluned Morgan AC
Andrew R.T. Davies AC
Jeremy Miles AC
Mohammad Asghar AC
Alun Davies AC
Gareth Bennett AC
Lynne Neagle AC
Neil Hamilton AC
Kirsty Williams AC
Jenny Rathbone AC
Paul Davies AC
Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas AC
Mark Reckless AC
Joyce Watson AC
Janet Finch-Saunders AC
David Rees AC
Darren Millar AC
David J. Rowlands AC
Rebecca Evans AC
Sian Gwenllian AC
Llyr Gruffydd AC
Ken Skates AC
Bethan Jenkins AC
Steffan Lewis AC
Lesley Griffiths AC
Jane Hutt AC
Simon Thomas AC
Rhun ap Iorwerth AC
Mike Hedges AC
Mark Isherwood AC
Dawn Bowden AC
John Griffiths AC
David Melding AC
Caroline Jones AC
Huw Irranca-Davies AC
Dai Lloyd AC
Nick Ramsay AC
Vikki Howells AC
Michelle Brown AC
Carwyn Jones AC
Mick Antoniw AC
Angela Burns AC
Jayne Bryant AC
Julie Morgan AC
Leanne Wood AC
Hannah Blythyn AC
Lee Waters AC
Hefin David AC
Rhianon Passmore AC

NDM6594 - Dadl y Ceidwadwyr Cymreig: Cynnig fel y'i diwygiwyd

NDM6594 - Welsh Conservative debate: Motion as amended

O blaid / For: 32 Yn erbyn / Against: 23 Ymatal / Abstain: 0
Gareth Bennett AC Suzy Davies AC
Kirsty Williams AC Leanne Wood AC
Mick Antoniw AC Simon Thomas AC
Joyce Watson AC Mohammad Asghar AC
David Rees AC Russell George AC
John Griffiths AC Mark Reckless AC
Huw Irranca-Davies AC David J. Rowlands AC
Vikki Howells AC Steffan Lewis AC
Julie James AC Adam Price AC
Hannah Blythyn AC Bethan Jenkins AC
Julie Morgan AC Darren Millar AC
Lynne Neagle AC David Melding AC
Jenny Rathbone AC Llyr Gruffydd AC
Mark Drakeford AC Sian Gwenllian AC
Ken Skates AC Dai Lloyd AC
Lee Waters AC Janet Finch-Saunders AC
Vaughan Gething AC Nick Ramsay AC
Dawn Bowden AC Paul Davies AC
Mike Hedges AC Rhun ap Iorwerth AC
Jeremy Miles AC Neil McEvoy AC
Eluned Morgan AC Mark Isherwood AC
Jane Hutt AC Neil Hamilton AC
Rebecca Evans AC Andrew R.T. Davies AC
Rhianon Passmore AC
Michelle Brown AC
Hefin David AC
Angela Burns AC
Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas AC
Lesley Griffiths AC
Jayne Bryant AC
Alun Davies AC
Carwyn Jones AC

NDM6595 - Dadl Plaid Cymru: Cynnig heb ei ddiwygio

NDM6595 - Plaid Cymru debate: Motion without amendment

O blaid / For: 10 Yn erbyn / Against: 46 Ymatal / Abstain: 0
Sian Gwenllian AC Mick Antoniw AC
Llyr Gruffydd AC Mark Reckless AC
Steffan Lewis AC Janet Finch-Saunders AC
Rhun ap Iorwerth AC David Rees AC
Dai Lloyd AC Huw Irranca-Davies AC
Neil McEvoy AC David J. Rowlands AC
Bethan Jenkins AC Rebecca Evans AC
Adam Price AC Jayne Bryant AC
Simon Thomas AC Alun Davies AC
Leanne Wood AC John Griffiths AC
David Melding AC
Andrew R.T. Davies AC
Hannah Blythyn AC
Nick Ramsay AC
Vikki Howells AC
Mohammad Asghar AC
Angela Burns AC
Dawn Bowden AC
Michelle Brown AC
Gareth Bennett AC
Hefin David AC
Rhianon Passmore AC
Julie James AC
Paul Davies AC
Lynne Neagle AC
Jenny Rathbone AC
Caroline Jones AC
Lesley Griffiths AC
Russell George AC
Lee Waters AC
Mike Hedges AC
Suzy Davies AC
Mark Drakeford AC
Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas AC
Joyce Watson AC
Kirsty Williams AC
Mark Isherwood AC
Jane Hutt AC
Jeremy Miles AC
Neil Hamilton AC
Carwyn Jones AC
Darren Millar AC
Ken Skates AC
Julie Morgan AC
Vaughan Gething AC
Eluned Morgan AC

NDM6595 - Dadl Plaid Cymru: Gwelliant 1

NDM6595 - Plaid Cymru debate: Amendment 1

O blaid / For: 17 Yn erbyn / Against: 39 Ymatal / Abstain: 0
Mohammad Asghar AC Lee Waters AC
David J. Rowlands AC Rhun ap Iorwerth AC
Janet Finch-Saunders AC Joyce Watson AC
Mark Reckless AC Rebecca Evans AC
Paul Davies AC Kirsty Williams AC
Neil Hamilton AC Llyr Gruffydd AC
Caroline Jones AC Bethan Jenkins AC
Mark Isherwood AC Mick Antoniw AC
Michelle Brown AC Jayne Bryant AC
Russell George AC Lynne Neagle AC
Darren Millar AC Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas AC
Nick Ramsay AC Jane Hutt AC
Suzy Davies AC Leanne Wood AC
David Melding AC Carwyn Jones AC
Andrew R.T. Davies AC Mike Hedges AC
Angela Burns AC Sian Gwenllian AC
Gareth Bennett AC Simon Thomas AC
Ken Skates AC
Steffan Lewis AC
Jenny Rathbone AC
Lesley Griffiths AC
David Rees AC
Mark Drakeford AC
Rhianon Passmore AC
Julie James AC
Alun Davies AC
John Griffiths AC
Adam Price AC
Vikki Howells AC
Huw Irranca-Davies AC
Dai Lloyd AC
Eluned Morgan AC
Vaughan Gething AC
Hannah Blythyn AC
Neil McEvoy AC
Jeremy Miles AC
Hefin David AC
Julie Morgan AC
Dawn Bowden AC

NDM6595 - Dadl Plaid Cymru: Gwelliant 2

NDM6595 - Plaid Cymru debate: Amendment 2

O blaid / For: 34 Yn erbyn / Against: 22 Ymatal / Abstain: 0
Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas AC Mark Isherwood AC
Lee Waters AC David Melding AC
Mark Drakeford AC Dai Lloyd AC
Ken Skates AC Llyr Gruffydd AC
Mike Hedges AC Neil McEvoy AC
Lesley Griffiths AC Bethan Jenkins AC
Kirsty Williams AC Adam Price AC
Joyce Watson AC Simon Thomas AC
Jane Hutt AC Darren Millar AC
Vaughan Gething AC Russell George AC
Eluned Morgan AC Leanne Wood AC
John Griffiths AC Mohammad Asghar AC
Rebecca Evans AC Rhun ap Iorwerth AC
Jeremy Miles AC Paul Davies AC
David J. Rowlands AC Angela Burns AC
David Rees AC Sian Gwenllian AC
Gareth Bennett AC Nick Ramsay AC
Julie James AC Steffan Lewis AC
Hefin David AC Mark Reckless AC
Michelle Brown AC Suzy Davies AC
Caroline Jones AC Janet Finch-Saunders AC
Hannah Blythyn AC Andrew R.T. Davies AC
Lynne Neagle AC
Neil Hamilton AC
Mick Antoniw AC
Jayne Bryant AC
Dawn Bowden AC
Rhianon Passmore AC
Jenny Rathbone AC
Alun Davies AC
Huw Irranca-Davies AC
Vikki Howells AC
Julie Morgan AC
Carwyn Jones AC

NDM6595 - Dadl Plaid Cymru: Cynnig fel y'i diwygiwyd

NDM6595 - Plaid Cymru debate: Motion as amended

O blaid / For: 34 Yn erbyn / Against: 12 Ymatal / Abstain: 10
Gareth Bennett AC Mark Isherwood AC Steffan Lewis AC
Alun Davies AC Andrew R.T. Davies AC Leanne Wood AC
Mark Drakeford AC Suzy Davies AC Neil McEvoy AC
Joyce Watson AC Nick Ramsay AC Adam Price AC
Carwyn Jones AC Mark Reckless AC Rhun ap Iorwerth AC
Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas AC Paul Davies AC Bethan Jenkins AC
Kirsty Williams AC Janet Finch-Saunders AC Simon Thomas AC
Caroline Jones AC Angela Burns AC Dai Lloyd AC
Dawn Bowden AC Russell George AC Llyr Gruffydd AC
Ken Skates AC Mohammad Asghar AC Sian Gwenllian AC
Neil Hamilton AC David Melding AC
Vikki Howells AC Darren Millar AC
Rhianon Passmore AC
Julie James AC
Jenny Rathbone AC
Hefin David AC
Rebecca Evans AC
Michelle Brown AC
Lynne Neagle AC
Hannah Blythyn AC
Jayne Bryant AC
Julie Morgan AC
David Rees AC
Huw Irranca-Davies AC
Mike Hedges AC
Jeremy Miles AC
Lee Waters AC
Vaughan Gething AC
Eluned Morgan AC
Jane Hutt AC
Lesley Griffiths AC
David J. Rowlands AC
John Griffiths AC
Mick Antoniw AC