Canlyniad y bleidlais/Canlyniadau'r pleidleisiau Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith 22/02/2024

Cynnwys

Contents

Gwelliant 95 Amendment 95
Gwelliant 96 Amendment 96
Gwelliant 37 Amendment 37
Gwelliant 194 Amendment 194
Gwelliant 196 Amendment 196
Gwelliant 139 Amendment 139
Gwelliant 140 Amendment 140
Gwelliant 99 Amendment 99
Gwelliant 100 Amendment 100
Gwelliant 101 Amendment 101
Gwelliant 38 Amendment 38
Gwelliant 39 Amendment 39
Gwelliant 40 Amendment 40
Gwelliant 41 Amendment 41
Gwelliant 42 Amendment 42
Gwelliant 43 Amendment 43
Gwelliant 102 Amendment 102
Gwelliant 44 Amendment 44
Gwelliant 103 Amendment 103
Gwelliant 104 Amendment 104
Gwelliant 45 Amendment 45
Gwelliant 105 Amendment 105
Gwelliant 106 Amendment 106
Gwelliant 107 Amendment 107
Gwelliant 112 Amendment 112
Gwelliant 46 Amendment 46
Gwelliant 113 Amendment 113
Gwelliant 114 Amendment 114
Gwelliant 47 Amendment 47
Gwelliant 48 Amendment 48
Gwelliant 49 Amendment 49
Gwelliant 158 Amendment 158
Gwelliant 50 Amendment 50
Gwelliant 51 Amendment 51
Gwelliant 115 Amendment 115
Gwelliant 2 Amendment 2
Gwelliant 116 Amendment 116
Gwelliant 3 Amendment 3
Gwelliant 52 Amendment 52
Gwelliant 53 Amendment 53
Gwelliant 117 Amendment 117
Gwelliant 118 Amendment 118
Gwelliant 119 Amendment 119
Gwelliant 120 Amendment 120
Gwelliant 141 Amendment 141
Gwelliant 142 Amendment 142
Gwelliant 121 Amendment 121
Gwelliant 122 Amendment 122
Gwelliant 197 Amendment 197
Gwelliant 54 Amendment 54
Gwelliant 123 Amendment 123
Gwelliant 55 Amendment 55
Gwelliant 56 Amendment 56
Gwelliant 11 Amendment 11
Gwelliant 12 Amendment 12
Gwelliant 13 Amendment 13
Gwelliant 14 Amendment 14
Gwelliant 15 Amendment 15
Gwelliant 16 Amendment 16
Gwelliant 17 Amendment 17
Gwelliant 124 Amendment 124
Gwelliant 165 Amendment 165
Gwelliant 125 Amendment 125
Gwelliant 57 Amendment 57
Gwelliant 128 Amendment 128
Gwelliant 149 Amendment 149
Gwelliant 150 Amendment 150
Gwelliant 151 Amendment 151
Gwelliant 58 Amendment 58
Gwelliant 59 Amendment 59
Gwelliant 60 Amendment 60
Gwelliant 61 Amendment 61
Gwelliant 129 Amendment 129
Gwelliant 170 Amendment 170
Gwelliant 199 Amendment 199
Gwelliant 63 Amendment 63
Gwelliant 22 Amendment 22
Gwelliant 64 Amendment 64
Gwelliant 65 Amendment 65
Gwelliant 66 Amendment 66
Gwelliant 131 Amendment 131
Gwelliant 132 Amendment 132
Gwelliant 133 Amendment 133
Gwelliant 171 Amendment 171
Gwelliant 35 Amendment 35
Gwelliant 67 Amendment 67
Gwelliant 68 Amendment 68
Gwelliant 69 Amendment 69
Gwelliant 70 Amendment 70
Gwelliant 71 Amendment 71
Gwelliant 72 Amendment 72
Gwelliant 73 Amendment 73
Gwelliant 74 Amendment 74
Gwelliant 75 Amendment 75
Gwelliant 76 Amendment 76
Gwelliant 77 Amendment 77
Gwelliant 78 Amendment 78
Gwelliant 79 Amendment 79
Gwelliant 80 Amendment 80
Gwelliant 81 Amendment 81
Gwelliant 134 Amendment 134
Gwelliant 82 Amendment 82
Gwelliant 83 Amendment 83
Gwelliant 84 Amendment 84
Gwelliant 85 Amendment 85
Gwelliant 86 Amendment 86
Gwelliant 87 Amendment 87
Gwelliant 88 Amendment 88
Gwelliant 89 Amendment 89
Gwelliant 90 Amendment 90
Gwelliant 91 Amendment 91
Gwelliant 92 Amendment 92
Gwelliant 93 Amendment 93
Gwelliant 31 Amendment 31
Gwelliant 94 Amendment 94
Gwelliant 154 Amendment 154
Gwelliant 135 Amendment 135
Gwelliant 136 Amendment 136
Gwelliant 137 Amendment 137
Gwelliant 138 Amendment 138
Gwelliant 180 Amendment 180

Gwelliant 95

Amendment 95

O blaid / For: 3 Yn erbyn / Against: 3 Ymatal / Abstain: 0
Llyr Gruffydd Huw Irranca-Davies
Delyth Jewell Jenny Rathbone
Joel James Jayne Bryant

Gwelliant 96

Amendment 96

O blaid / For: 3 Yn erbyn / Against: 3 Ymatal / Abstain: 0
Llyr Gruffydd Huw Irranca-Davies
Delyth Jewell Jenny Rathbone
Joel James Jayne Bryant

Gwelliant 37

Amendment 37

O blaid / For: 1 Yn erbyn / Against: 3 Ymatal / Abstain: 2
Joel James Huw Irranca-Davies Llyr Gruffydd
Jenny Rathbone Delyth Jewell
Jayne Bryant

Gwelliant 194

Amendment 194

O blaid / For: 3 Yn erbyn / Against: 3 Ymatal / Abstain: 0
Llyr Gruffydd Huw Irranca-Davies
Delyth Jewell Jenny Rathbone
Joel James Jayne Bryant

Gwelliant 196

Amendment 196

O blaid / For: 3 Yn erbyn / Against: 3 Ymatal / Abstain: 0
Llyr Gruffydd Huw Irranca-Davies
Delyth Jewell Jenny Rathbone
Joel James Jayne Bryant

Gwelliant 139

Amendment 139

O blaid / For: 2 Yn erbyn / Against: 4 Ymatal / Abstain: 0
Llyr Gruffydd Huw Irranca-Davies
Delyth Jewell Jenny Rathbone
Joel James
Jayne Bryant

Gwelliant 140

Amendment 140

O blaid / For: 2 Yn erbyn / Against: 4 Ymatal / Abstain: 0
Llyr Gruffydd Huw Irranca-Davies
Delyth Jewell Jenny Rathbone
Joel James
Jayne Bryant

Gwelliant 99

Amendment 99

O blaid / For: 3 Yn erbyn / Against: 3 Ymatal / Abstain: 0
Llyr Gruffydd Huw Irranca-Davies
Delyth Jewell Jenny Rathbone
Joel James Jayne Bryant

Gwelliant 100

Amendment 100

O blaid / For: 3 Yn erbyn / Against: 3 Ymatal / Abstain: 0
Llyr Gruffydd Huw Irranca-Davies
Delyth Jewell Jenny Rathbone
Joel James Jayne Bryant

Gwelliant 101

Amendment 101

O blaid / For: 3 Yn erbyn / Against: 3 Ymatal / Abstain: 0
Llyr Gruffydd Huw Irranca-Davies
Delyth Jewell Jenny Rathbone
Joel James Jayne Bryant

Gwelliant 38

Amendment 38

O blaid / For: 1 Yn erbyn / Against: 5 Ymatal / Abstain: 0
Joel James Llyr Gruffydd
Huw Irranca-Davies
Delyth Jewell
Jenny Rathbone
Jayne Bryant

Gwelliant 39

Amendment 39

O blaid / For: 1 Yn erbyn / Against: 5 Ymatal / Abstain: 0
Joel James Llyr Gruffydd
Huw Irranca-Davies
Delyth Jewell
Jenny Rathbone
Jayne Bryant

Gwelliant 40

Amendment 40

O blaid / For: 1 Yn erbyn / Against: 3 Ymatal / Abstain: 2
Joel James Huw Irranca-Davies Llyr Gruffydd
Jenny Rathbone Delyth Jewell
Jayne Bryant

Gwelliant 41

Amendment 41

O blaid / For: 1 Yn erbyn / Against: 5 Ymatal / Abstain: 0
Joel James Llyr Gruffydd
Huw Irranca-Davies
Delyth Jewell
Jenny Rathbone
Jayne Bryant

Gwelliant 42

Amendment 42

O blaid / For: 1 Yn erbyn / Against: 5 Ymatal / Abstain: 0
Joel James Llyr Gruffydd
Huw Irranca-Davies
Delyth Jewell
Jenny Rathbone
Jayne Bryant

Gwelliant 43

Amendment 43

O blaid / For: 1 Yn erbyn / Against: 5 Ymatal / Abstain: 0
Joel James Llyr Gruffydd
Huw Irranca-Davies
Delyth Jewell
Jenny Rathbone
Jayne Bryant

Gwelliant 102

Amendment 102

O blaid / For: 3 Yn erbyn / Against: 3 Ymatal / Abstain: 0
Llyr Gruffydd Huw Irranca-Davies
Delyth Jewell Jenny Rathbone
Joel James Jayne Bryant

Gwelliant 44

Amendment 44

O blaid / For: 1 Yn erbyn / Against: 5 Ymatal / Abstain: 0
Joel James Llyr Gruffydd
Huw Irranca-Davies
Delyth Jewell
Jenny Rathbone
Jayne Bryant

Gwelliant 103

Amendment 103

O blaid / For: 1 Yn erbyn / Against: 5 Ymatal / Abstain: 0
Joel James Llyr Gruffydd
Huw Irranca-Davies
Delyth Jewell
Jenny Rathbone
Jayne Bryant

Gwelliant 104

Amendment 104

O blaid / For: 3 Yn erbyn / Against: 3 Ymatal / Abstain: 0
Llyr Gruffydd Huw Irranca-Davies
Delyth Jewell Jenny Rathbone
Joel James Jayne Bryant

Gwelliant 45

Amendment 45

O blaid / For: 1 Yn erbyn / Against: 5 Ymatal / Abstain: 0
Joel James Llyr Gruffydd
Huw Irranca-Davies
Delyth Jewell
Jenny Rathbone
Jayne Bryant

Gwelliant 105

Amendment 105

O blaid / For: 1 Yn erbyn / Against: 5 Ymatal / Abstain: 0
Joel James Llyr Gruffydd
Huw Irranca-Davies
Delyth Jewell
Jenny Rathbone
Jayne Bryant

Gwelliant 106

Amendment 106

O blaid / For: 3 Yn erbyn / Against: 3 Ymatal / Abstain: 0
Llyr Gruffydd Huw Irranca-Davies
Delyth Jewell Jenny Rathbone
Joel James Jayne Bryant

Gwelliant 107

Amendment 107

O blaid / For: 1 Yn erbyn / Against: 5 Ymatal / Abstain: 0
Joel James Llyr Gruffydd
Huw Irranca-Davies
Delyth Jewell
Jenny Rathbone
Jayne Bryant

Gwelliant 112

Amendment 112

O blaid / For: 1 Yn erbyn / Against: 3 Ymatal / Abstain: 2
Joel James Huw Irranca-Davies Llyr Gruffydd
Jenny Rathbone Delyth Jewell
Jayne Bryant

Gwelliant 46

Amendment 46

O blaid / For: 1 Yn erbyn / Against: 3 Ymatal / Abstain: 2
Joel James Huw Irranca-Davies Llyr Gruffydd
Jenny Rathbone Delyth Jewell
Jayne Bryant

Gwelliant 113

Amendment 113

O blaid / For: 1 Yn erbyn / Against: 3 Ymatal / Abstain: 2
Joel James Huw Irranca-Davies Llyr Gruffydd
Jenny Rathbone Delyth Jewell
Jayne Bryant

Gwelliant 114

Amendment 114

O blaid / For: 1 Yn erbyn / Against: 3 Ymatal / Abstain: 2
Joel James Huw Irranca-Davies Llyr Gruffydd
Jenny Rathbone Delyth Jewell
Jayne Bryant

Gwelliant 47

Amendment 47

O blaid / For: 1 Yn erbyn / Against: 5 Ymatal / Abstain: 0
Joel James Llyr Gruffydd
Huw Irranca-Davies
Delyth Jewell
Jenny Rathbone
Jayne Bryant

Gwelliant 48

Amendment 48

O blaid / For: 1 Yn erbyn / Against: 5 Ymatal / Abstain: 0
Joel James Llyr Gruffydd
Huw Irranca-Davies
Delyth Jewell
Jenny Rathbone
Jayne Bryant

Gwelliant 49

Amendment 49

O blaid / For: 1 Yn erbyn / Against: 5 Ymatal / Abstain: 0
Joel James Llyr Gruffydd
Huw Irranca-Davies
Delyth Jewell
Jenny Rathbone
Jayne Bryant

Gwelliant 158

Amendment 158

O blaid / For: 5 Yn erbyn / Against: 1 Ymatal / Abstain: 0
Llyr Gruffydd Joel James
Huw Irranca-Davies
Delyth Jewell
Jenny Rathbone
Jayne Bryant

Gwelliant 50

Amendment 50

O blaid / For: 1 Yn erbyn / Against: 5 Ymatal / Abstain: 0
Joel James Llyr Gruffydd
Huw Irranca-Davies
Delyth Jewell
Jenny Rathbone
Jayne Bryant

Gwelliant 51

Amendment 51

O blaid / For: 1 Yn erbyn / Against: 5 Ymatal / Abstain: 0
Joel James Llyr Gruffydd
Huw Irranca-Davies
Delyth Jewell
Jenny Rathbone
Jayne Bryant

Gwelliant 115

Amendment 115

O blaid / For: 1 Yn erbyn / Against: 5 Ymatal / Abstain: 0
Joel James Llyr Gruffydd
Huw Irranca-Davies
Delyth Jewell
Jenny Rathbone
Jayne Bryant

Gwelliant 2

Amendment 2

O blaid / For: 5 Yn erbyn / Against: 1 Ymatal / Abstain: 0
Llyr Gruffydd Joel James
Huw Irranca-Davies
Delyth Jewell
Jenny Rathbone
Jayne Bryant

Gwelliant 116

Amendment 116

O blaid / For: 1 Yn erbyn / Against: 5 Ymatal / Abstain: 0
Joel James Llyr Gruffydd
Huw Irranca-Davies
Delyth Jewell
Jenny Rathbone
Jayne Bryant

Gwelliant 3

Amendment 3

O blaid / For: 5 Yn erbyn / Against: 1 Ymatal / Abstain: 0
Llyr Gruffydd Joel James
Huw Irranca-Davies
Delyth Jewell
Jenny Rathbone
Jayne Bryant

Gwelliant 52

Amendment 52

O blaid / For: 1 Yn erbyn / Against: 3 Ymatal / Abstain: 2
Joel James Huw Irranca-Davies Llyr Gruffydd
Jenny Rathbone Delyth Jewell
Jayne Bryant

Gwelliant 53

Amendment 53

O blaid / For: 1 Yn erbyn / Against: 3 Ymatal / Abstain: 2
Joel James Huw Irranca-Davies Llyr Gruffydd
Jenny Rathbone Delyth Jewell
Jayne Bryant

Gwelliant 117

Amendment 117

O blaid / For: 1 Yn erbyn / Against: 3 Ymatal / Abstain: 2
Joel James Huw Irranca-Davies Llyr Gruffydd
Jenny Rathbone Delyth Jewell
Jayne Bryant

Gwelliant 118

Amendment 118

O blaid / For: 1 Yn erbyn / Against: 3 Ymatal / Abstain: 2
Joel James Huw Irranca-Davies Llyr Gruffydd
Jenny Rathbone Delyth Jewell
Jayne Bryant

Gwelliant 119

Amendment 119

O blaid / For: 1 Yn erbyn / Against: 3 Ymatal / Abstain: 2
Joel James Huw Irranca-Davies Llyr Gruffydd
Jenny Rathbone Delyth Jewell
Jayne Bryant

Gwelliant 120

Amendment 120

O blaid / For: 3 Yn erbyn / Against: 3 Ymatal / Abstain: 0
Llyr Gruffydd Huw Irranca-Davies
Delyth Jewell Jenny Rathbone
Joel James Jayne Bryant

Gwelliant 141

Amendment 141

O blaid / For: 2 Yn erbyn / Against: 4 Ymatal / Abstain: 0
Llyr Gruffydd Huw Irranca-Davies
Delyth Jewell Jenny Rathbone
Joel James
Jayne Bryant

Gwelliant 142

Amendment 142

O blaid / For: 2 Yn erbyn / Against: 3 Ymatal / Abstain: 1
Llyr Gruffydd Huw Irranca-Davies Joel James
Delyth Jewell Jenny Rathbone
Jayne Bryant

Gwelliant 121

Amendment 121

O blaid / For: 3 Yn erbyn / Against: 3 Ymatal / Abstain: 0
Llyr Gruffydd Huw Irranca-Davies
Delyth Jewell Jenny Rathbone
Joel James Jayne Bryant

Gwelliant 122

Amendment 122

O blaid / For: 3 Yn erbyn / Against: 3 Ymatal / Abstain: 0
Llyr Gruffydd Huw Irranca-Davies
Delyth Jewell Jenny Rathbone
Joel James Jayne Bryant

Gwelliant 197

Amendment 197

O blaid / For: 3 Yn erbyn / Against: 3 Ymatal / Abstain: 0
Llyr Gruffydd Huw Irranca-Davies
Delyth Jewell Jenny Rathbone
Joel James Jayne Bryant

Gwelliant 54

Amendment 54

O blaid / For: 1 Yn erbyn / Against: 3 Ymatal / Abstain: 2
Joel James Huw Irranca-Davies Llyr Gruffydd
Jenny Rathbone Delyth Jewell
Jayne Bryant

Gwelliant 123

Amendment 123

O blaid / For: 1 Yn erbyn / Against: 3 Ymatal / Abstain: 2
Joel James Huw Irranca-Davies Llyr Gruffydd
Jenny Rathbone Delyth Jewell
Jayne Bryant

Gwelliant 55

Amendment 55

O blaid / For: 1 Yn erbyn / Against: 3 Ymatal / Abstain: 2
Joel James Huw Irranca-Davies Llyr Gruffydd
Jenny Rathbone Delyth Jewell
Jayne Bryant

Gwelliant 56

Amendment 56

O blaid / For: 3 Yn erbyn / Against: 3 Ymatal / Abstain: 0
Llyr Gruffydd Huw Irranca-Davies
Delyth Jewell Jenny Rathbone
Joel James Jayne Bryant

Gwelliant 11

Amendment 11

O blaid / For: 3 Yn erbyn / Against: 1 Ymatal / Abstain: 2
Huw Irranca-Davies Joel James Llyr Gruffydd
Jenny Rathbone Delyth Jewell
Jayne Bryant

Gwelliant 12

Amendment 12

O blaid / For: 5 Yn erbyn / Against: 1 Ymatal / Abstain: 0
Llyr Gruffydd Joel James
Huw Irranca-Davies
Delyth Jewell
Jenny Rathbone
Jayne Bryant

Gwelliant 13

Amendment 13

O blaid / For: 5 Yn erbyn / Against: 1 Ymatal / Abstain: 0
Llyr Gruffydd Joel James
Huw Irranca-Davies
Delyth Jewell
Jenny Rathbone
Jayne Bryant

Gwelliant 14

Amendment 14

O blaid / For: 5 Yn erbyn / Against: 1 Ymatal / Abstain: 0
Llyr Gruffydd Joel James
Huw Irranca-Davies
Delyth Jewell
Jenny Rathbone
Jayne Bryant

Gwelliant 15

Amendment 15

O blaid / For: 5 Yn erbyn / Against: 1 Ymatal / Abstain: 0
Llyr Gruffydd Joel James
Huw Irranca-Davies
Delyth Jewell
Jenny Rathbone
Jayne Bryant

Gwelliant 16

Amendment 16

O blaid / For: 5 Yn erbyn / Against: 1 Ymatal / Abstain: 0
Llyr Gruffydd Joel James
Huw Irranca-Davies
Delyth Jewell
Jenny Rathbone
Jayne Bryant

Gwelliant 17

Amendment 17

O blaid / For: 5 Yn erbyn / Against: 1 Ymatal / Abstain: 0
Llyr Gruffydd Joel James
Huw Irranca-Davies
Delyth Jewell
Jenny Rathbone
Jayne Bryant

Gwelliant 124

Amendment 124

O blaid / For: 1 Yn erbyn / Against: 3 Ymatal / Abstain: 2
Joel James Huw Irranca-Davies Llyr Gruffydd
Jenny Rathbone Delyth Jewell
Sarah Murphy

Gwelliant 165

Amendment 165

O blaid / For: 5 Yn erbyn / Against: 1 Ymatal / Abstain: 0
Llyr Gruffydd Joel James
Huw Irranca-Davies
Delyth Jewell
Jenny Rathbone
Sarah Murphy

Gwelliant 125

Amendment 125

O blaid / For: 1 Yn erbyn / Against: 3 Ymatal / Abstain: 2
Joel James Huw Irranca-Davies Llyr Gruffydd
Jenny Rathbone Delyth Jewell
Sarah Murphy

Gwelliant 57

Amendment 57

O blaid / For: 1 Yn erbyn / Against: 5 Ymatal / Abstain: 0
Joel James Llyr Gruffydd
Huw Irranca-Davies
Delyth Jewell
Jenny Rathbone
Sarah Murphy

Gwelliant 128

Amendment 128

O blaid / For: 1 Yn erbyn / Against: 3 Ymatal / Abstain: 2
Joel James Huw Irranca-Davies Llyr Gruffydd
Jenny Rathbone Delyth Jewell
Sarah Murphy

Gwelliant 149

Amendment 149

O blaid / For: 3 Yn erbyn / Against: 3 Ymatal / Abstain: 0
Llyr Gruffydd Huw Irranca-Davies
Delyth Jewell Jenny Rathbone
Joel James Sarah Murphy

Gwelliant 150

Amendment 150

O blaid / For: 3 Yn erbyn / Against: 3 Ymatal / Abstain: 0
Llyr Gruffydd Huw Irranca-Davies
Delyth Jewell Jenny Rathbone
Joel James Sarah Murphy

Gwelliant 151

Amendment 151

O blaid / For: 3 Yn erbyn / Against: 3 Ymatal / Abstain: 0
Llyr Gruffydd Huw Irranca-Davies
Delyth Jewell Jenny Rathbone
Joel James Sarah Murphy

Gwelliant 58

Amendment 58

O blaid / For: 1 Yn erbyn / Against: 3 Ymatal / Abstain: 2
Joel James Huw Irranca-Davies Llyr Gruffydd
Jenny Rathbone Delyth Jewell
Sarah Murphy

Gwelliant 59

Amendment 59

O blaid / For: 1 Yn erbyn / Against: 3 Ymatal / Abstain: 2
Joel James Huw Irranca-Davies Llyr Gruffydd
Jenny Rathbone Delyth Jewell
Sarah Murphy

Gwelliant 60

Amendment 60

O blaid / For: 1 Yn erbyn / Against: 3 Ymatal / Abstain: 2
Joel James Huw Irranca-Davies Llyr Gruffydd
Jenny Rathbone Delyth Jewell
Sarah Murphy

Gwelliant 61

Amendment 61

O blaid / For: 1 Yn erbyn / Against: 5 Ymatal / Abstain: 0
Joel James Llyr Gruffydd
Huw Irranca-Davies
Delyth Jewell
Jenny Rathbone
Sarah Murphy

Gwelliant 129

Amendment 129

O blaid / For: 3 Yn erbyn / Against: 3 Ymatal / Abstain: 0
Llyr Gruffydd Huw Irranca-Davies
Delyth Jewell Jenny Rathbone
Joel James Sarah Murphy

Gwelliant 170

Amendment 170

O blaid / For: 5 Yn erbyn / Against: 1 Ymatal / Abstain: 0
Llyr Gruffydd Joel James
Huw Irranca-Davies
Delyth Jewell
Jenny Rathbone
Sarah Murphy

Gwelliant 199

Amendment 199

O blaid / For: 5 Yn erbyn / Against: 1 Ymatal / Abstain: 0
Llyr Gruffydd Joel James
Huw Irranca-Davies
Delyth Jewell
Jenny Rathbone
Sarah Murphy

Gwelliant 63

Amendment 63

O blaid / For: 1 Yn erbyn / Against: 3 Ymatal / Abstain: 2
Joel James Huw Irranca-Davies Llyr Gruffydd
Jenny Rathbone Delyth Jewell
Sarah Murphy

Gwelliant 22

Amendment 22

O blaid / For: 5 Yn erbyn / Against: 1 Ymatal / Abstain: 0
Llyr Gruffydd Joel James
Huw Irranca-Davies
Delyth Jewell
Jenny Rathbone
Sarah Murphy

Gwelliant 64

Amendment 64

O blaid / For: 1 Yn erbyn / Against: 3 Ymatal / Abstain: 2
Joel James Huw Irranca-Davies Llyr Gruffydd
Jenny Rathbone Delyth Jewell
Sarah Murphy

Gwelliant 65

Amendment 65

O blaid / For: 1 Yn erbyn / Against: 5 Ymatal / Abstain: 0
Joel James Llyr Gruffydd
Huw Irranca-Davies
Delyth Jewell
Jenny Rathbone
Sarah Murphy

Gwelliant 66

Amendment 66

O blaid / For: 1 Yn erbyn / Against: 5 Ymatal / Abstain: 0
Joel James Llyr Gruffydd
Huw Irranca-Davies
Delyth Jewell
Jenny Rathbone
Sarah Murphy

Gwelliant 131

Amendment 131

O blaid / For: 1 Yn erbyn / Against: 3 Ymatal / Abstain: 2
Joel James Huw Irranca-Davies Llyr Gruffydd
Jenny Rathbone Delyth Jewell
Sarah Murphy

Gwelliant 132

Amendment 132

O blaid / For: 1 Yn erbyn / Against: 3 Ymatal / Abstain: 2
Joel James Huw Irranca-Davies Llyr Gruffydd
Jenny Rathbone Delyth Jewell
Sarah Murphy

Gwelliant 133

Amendment 133

O blaid / For: 1 Yn erbyn / Against: 3 Ymatal / Abstain: 2
Joel James Huw Irranca-Davies Llyr Gruffydd
Jenny Rathbone Delyth Jewell
Sarah Murphy

Gwelliant 171

Amendment 171

O blaid / For: 5 Yn erbyn / Against: 1 Ymatal / Abstain: 0
Llyr Gruffydd Joel James
Huw Irranca-Davies
Delyth Jewell
Jenny Rathbone
Sarah Murphy

Gwelliant 35

Amendment 35

O blaid / For: 5 Yn erbyn / Against: 1 Ymatal / Abstain: 0
Llyr Gruffydd Joel James
Huw Irranca-Davies
Delyth Jewell
Jenny Rathbone
Sarah Murphy

Gwelliant 67

Amendment 67

O blaid / For: 1 Yn erbyn / Against: 5 Ymatal / Abstain: 0
Joel James Llyr Gruffydd
Huw Irranca-Davies
Delyth Jewell
Jenny Rathbone
Sarah Murphy

Gwelliant 68

Amendment 68

O blaid / For: 1 Yn erbyn / Against: 5 Ymatal / Abstain: 0
Joel James Llyr Gruffydd
Huw Irranca-Davies
Delyth Jewell
Jenny Rathbone
Sarah Murphy

Gwelliant 69

Amendment 69

O blaid / For: 1 Yn erbyn / Against: 5 Ymatal / Abstain: 0
Joel James Llyr Gruffydd
Huw Irranca-Davies
Delyth Jewell
Jenny Rathbone
Sarah Murphy

Gwelliant 70

Amendment 70

O blaid / For: 1 Yn erbyn / Against: 5 Ymatal / Abstain: 0
Joel James Llyr Gruffydd
Huw Irranca-Davies
Delyth Jewell
Jenny Rathbone
Sarah Murphy

Gwelliant 71

Amendment 71

O blaid / For: 1 Yn erbyn / Against: 5 Ymatal / Abstain: 0
Joel James Llyr Gruffydd
Huw Irranca-Davies
Delyth Jewell
Jenny Rathbone
Sarah Murphy

Gwelliant 72

Amendment 72

O blaid / For: 1 Yn erbyn / Against: 5 Ymatal / Abstain: 0
Joel James Llyr Gruffydd
Huw Irranca-Davies
Delyth Jewell
Jenny Rathbone
Sarah Murphy

Gwelliant 73

Amendment 73

O blaid / For: 1 Yn erbyn / Against: 5 Ymatal / Abstain: 0
Joel James Llyr Gruffydd
Huw Irranca-Davies
Delyth Jewell
Jenny Rathbone
Sarah Murphy

Gwelliant 74

Amendment 74

O blaid / For: 1 Yn erbyn / Against: 5 Ymatal / Abstain: 0
Joel James Llyr Gruffydd
Huw Irranca-Davies
Delyth Jewell
Jenny Rathbone
Sarah Murphy

Gwelliant 75

Amendment 75

O blaid / For: 1 Yn erbyn / Against: 5 Ymatal / Abstain: 0
Joel James Llyr Gruffydd
Huw Irranca-Davies
Delyth Jewell
Jenny Rathbone
Sarah Murphy

Gwelliant 76

Amendment 76

O blaid / For: 1 Yn erbyn / Against: 5 Ymatal / Abstain: 0
Joel James Llyr Gruffydd
Huw Irranca-Davies
Delyth Jewell
Jenny Rathbone
Sarah Murphy

Gwelliant 77

Amendment 77

O blaid / For: 1 Yn erbyn / Against: 5 Ymatal / Abstain: 0
Joel James Llyr Gruffydd
Huw Irranca-Davies
Delyth Jewell
Jenny Rathbone
Sarah Murphy

Gwelliant 78

Amendment 78

O blaid / For: 1 Yn erbyn / Against: 5 Ymatal / Abstain: 0
Joel James Llyr Gruffydd
Huw Irranca-Davies
Delyth Jewell
Jenny Rathbone
Sarah Murphy

Gwelliant 79

Amendment 79

O blaid / For: 1 Yn erbyn / Against: 5 Ymatal / Abstain: 0
Joel James Llyr Gruffydd
Huw Irranca-Davies
Delyth Jewell
Jenny Rathbone
Sarah Murphy

Gwelliant 80

Amendment 80

O blaid / For: 1 Yn erbyn / Against: 5 Ymatal / Abstain: 0
Joel James Llyr Gruffydd
Huw Irranca-Davies
Delyth Jewell
Jenny Rathbone
Sarah Murphy

Gwelliant 81

Amendment 81

O blaid / For: 1 Yn erbyn / Against: 5 Ymatal / Abstain: 0
Joel James Llyr Gruffydd
Huw Irranca-Davies
Delyth Jewell
Jenny Rathbone
Sarah Murphy

Gwelliant 134

Amendment 134

O blaid / For: 1 Yn erbyn / Against: 5 Ymatal / Abstain: 0
Joel James Llyr Gruffydd
Huw Irranca-Davies
Delyth Jewell
Jenny Rathbone
Sarah Murphy

Gwelliant 82

Amendment 82

O blaid / For: 1 Yn erbyn / Against: 5 Ymatal / Abstain: 0
Joel James Llyr Gruffydd
Huw Irranca-Davies
Delyth Jewell
Jenny Rathbone
Sarah Murphy

Gwelliant 83

Amendment 83

O blaid / For: 1 Yn erbyn / Against: 5 Ymatal / Abstain: 0
Joel James Llyr Gruffydd
Huw Irranca-Davies
Delyth Jewell
Jenny Rathbone
Sarah Murphy

Gwelliant 84

Amendment 84

O blaid / For: 1 Yn erbyn / Against: 5 Ymatal / Abstain: 0
Joel James Llyr Gruffydd
Huw Irranca-Davies
Delyth Jewell
Jenny Rathbone
Sarah Murphy

Gwelliant 85

Amendment 85

O blaid / For: 1 Yn erbyn / Against: 5 Ymatal / Abstain: 0
Joel James Llyr Gruffydd
Huw Irranca-Davies
Delyth Jewell
Jenny Rathbone
Sarah Murphy

Gwelliant 86

Amendment 86

O blaid / For: 1 Yn erbyn / Against: 5 Ymatal / Abstain: 0
Joel James Llyr Gruffydd
Huw Irranca-Davies
Delyth Jewell
Jenny Rathbone
Sarah Murphy

Gwelliant 87

Amendment 87

O blaid / For: 1 Yn erbyn / Against: 5 Ymatal / Abstain: 0
Joel James Llyr Gruffydd
Huw Irranca-Davies
Delyth Jewell
Jenny Rathbone
Sarah Murphy

Gwelliant 88

Amendment 88

O blaid / For: 1 Yn erbyn / Against: 5 Ymatal / Abstain: 0
Joel James Llyr Gruffydd
Huw Irranca-Davies
Delyth Jewell
Jenny Rathbone
Sarah Murphy

Gwelliant 89

Amendment 89

O blaid / For: 1 Yn erbyn / Against: 5 Ymatal / Abstain: 0
Joel James Llyr Gruffydd
Huw Irranca-Davies
Delyth Jewell
Jenny Rathbone
Sarah Murphy

Gwelliant 90

Amendment 90

O blaid / For: 1 Yn erbyn / Against: 5 Ymatal / Abstain: 0
Joel James Llyr Gruffydd
Huw Irranca-Davies
Delyth Jewell
Jenny Rathbone
Sarah Murphy

Gwelliant 91

Amendment 91

O blaid / For: 1 Yn erbyn / Against: 5 Ymatal / Abstain: 0
Joel James Llyr Gruffydd
Huw Irranca-Davies
Delyth Jewell
Jenny Rathbone
Sarah Murphy

Gwelliant 92

Amendment 92

O blaid / For: 1 Yn erbyn / Against: 3 Ymatal / Abstain: 2
Joel James Huw Irranca-Davies Llyr Gruffydd
Jenny Rathbone Delyth Jewell
Sarah Murphy

Gwelliant 93

Amendment 93

O blaid / For: 1 Yn erbyn / Against: 3 Ymatal / Abstain: 2
Joel James Huw Irranca-Davies Llyr Gruffydd
Jenny Rathbone Delyth Jewell
Sarah Murphy

Gwelliant 31

Amendment 31

O blaid / For: 5 Yn erbyn / Against: 1 Ymatal / Abstain: 0
Llyr Gruffydd Joel James
Huw Irranca-Davies
Delyth Jewell
Jenny Rathbone
Sarah Murphy

Gwelliant 94

Amendment 94

O blaid / For: 3 Yn erbyn / Against: 3 Ymatal / Abstain: 0
Llyr Gruffydd Huw Irranca-Davies
Delyth Jewell Jenny Rathbone
Joel James Sarah Murphy

Gwelliant 154

Amendment 154

O blaid / For: 2 Yn erbyn / Against: 4 Ymatal / Abstain: 0
Llyr Gruffydd Huw Irranca-Davies
Delyth Jewell Jenny Rathbone
Joel James
Sarah Murphy

Gwelliant 135

Amendment 135

O blaid / For: 1 Yn erbyn / Against: 3 Ymatal / Abstain: 2
Joel James Huw Irranca-Davies Llyr Gruffydd
Jenny Rathbone Delyth Jewell
Sarah Murphy

Gwelliant 136

Amendment 136

O blaid / For: 1 Yn erbyn / Against: 3 Ymatal / Abstain: 2
Joel James Huw Irranca-Davies Llyr Gruffydd
Jenny Rathbone Delyth Jewell
Sarah Murphy

Gwelliant 137

Amendment 137

O blaid / For: 1 Yn erbyn / Against: 3 Ymatal / Abstain: 2
Joel James Huw Irranca-Davies Llyr Gruffydd
Jenny Rathbone Delyth Jewell
Sarah Murphy

Gwelliant 138

Amendment 138

O blaid / For: 1 Yn erbyn / Against: 3 Ymatal / Abstain: 2
Joel James Huw Irranca-Davies Llyr Gruffydd
Jenny Rathbone Delyth Jewell
Sarah Murphy

Gwelliant 180

Amendment 180

O blaid / For: 5 Yn erbyn / Against: 1 Ymatal / Abstain: 0
Llyr Gruffydd Joel James
Huw Irranca-Davies
Delyth Jewell
Jenny Rathbone
Sarah Murphy