Canlyniad y bleidlais/Canlyniadau'r pleidleisiau Y Cyfarfod Llawn 22/11/2022

Eitem 3. Rheoliadau Daliadau Amaethyddol (Ffi) 2022

Item 3. The Agricultural Holdings (Fee) Regulations 2022

O blaid / For: 41 Yn erbyn / Against: 0 Ymatal / Abstain: 9
James Evans AS Luke Fletcher AS
Samuel Kurtz AS Cefin Campbell AS
Laura Anne Jones AS Mabon ap Gwynfor AS
Joyce Watson AS Heledd Fychan AS
Lee Waters AS Sioned Williams AS
Ken Skates AS Rhun ap Iorwerth AS
Jack Sargeant AS Delyth Jewell AS
Jenny Rathbone AS Sian Gwenllian AS
Peter Fox AS Llyr Gruffydd AS
Altaf Hussain AS
Buffy Williams AS
Tom Giffard AS
Gareth Davies AS
Rhianon Passmore AS
Carolyn Thomas AS
Natasha Asghar AS
Jane Dodds AS
Sarah Murphy AS
Joel James AS
Lynne Neagle AS
Julie Morgan AS
Janet Finch-Saunders AS
Rebecca Evans AS
Andrew R.T. Davies AS
Russell George AS
Hefin David AS
Dawn Bowden AS
Hannah Blythyn AS
Mick Antoniw AS
Eluned Morgan AS
Jayne Bryant AS
Paul Davies AS
Lesley Griffiths AS
John Griffiths AS
Jeremy Miles AS
Mark Isherwood AS
Huw Irranca-Davies AS
Darren Millar AS
Vikki Howells AS
Mike Hedges AS
Jane Hutt AS

Eitem 4. Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil Protocol Gogledd Iwerddon

Item 4. Legislative Consent Memorandum on the Northern Ireland Protocol Bill

O blaid / For: 15 Yn erbyn / Against: 35 Ymatal / Abstain: 0
Samuel Kurtz AS Joyce Watson AS
Laura Anne Jones AS Luke Fletcher AS
James Evans AS Lee Waters AS
Peter Fox AS Rhianon Passmore AS
Altaf Hussain AS Jack Sargeant AS
Tom Giffard AS Jenny Rathbone AS
Gareth Davies AS Ken Skates AS
Joel James AS Mabon ap Gwynfor AS
Natasha Asghar AS Lynne Neagle AS
Darren Millar AS Carolyn Thomas AS
Andrew R.T. Davies AS Heledd Fychan AS
Paul Davies AS Jane Dodds AS
Janet Finch-Saunders AS Sarah Murphy AS
Mark Isherwood AS Cefin Campbell AS
Russell George AS Eluned Morgan AS
John Griffiths AS
Hefin David AS
Rebecca Evans AS
Jayne Bryant AS
Hannah Blythyn AS
Rhun ap Iorwerth AS
Mick Antoniw AS
Buffy Williams AS
Dawn Bowden AS
Julie Morgan AS
Jeremy Miles AS
Delyth Jewell AS
Huw Irranca-Davies AS
Vikki Howells AS
Mike Hedges AS
Sian Gwenllian AS
Llyr Gruffydd AS
Lesley Griffiths AS
Jane Hutt AS
Sioned Williams AS