Canlyniad y bleidlais/Canlyniadau'r pleidleisiau Y Cyfarfod Llawn 22/11/2022

Eitem 3. Rheoliadau Daliadau Amaethyddol (Ffi) 2022

Item 3. The Agricultural Holdings (Fee) Regulations 2022

O blaid / For: 41 Yn erbyn / Against: 0 Ymatal / Abstain: 9
James Evans Luke Fletcher
Samuel Kurtz Cefin Campbell
Laura Anne Jones Mabon ap Gwynfor
Joyce Watson Heledd Fychan
Lee Waters Sioned Williams
Ken Skates Rhun ap Iorwerth
Jack Sargeant Delyth Jewell
Jenny Rathbone Sian Gwenllian
Peter Fox Llyr Gruffydd
Altaf Hussain
Buffy Williams
Tom Giffard
Gareth Davies
Rhianon Passmore
Carolyn Thomas
Natasha Asghar
Jane Dodds
Sarah Murphy
Joel James
Lynne Neagle
Julie Morgan
Janet Finch-Saunders
Rebecca Evans
Andrew R.T. Davies
Russell George
Hefin David
Dawn Bowden
Hannah Blythyn
Mick Antoniw
Eluned Morgan
Jayne Bryant
Paul Davies
Lesley Griffiths
John Griffiths
Jeremy Miles
Mark Isherwood
Huw Irranca-Davies
Darren Millar
Vikki Howells
Mike Hedges
Jane Hutt

Eitem 4. Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil Protocol Gogledd Iwerddon

Item 4. Legislative Consent Memorandum on the Northern Ireland Protocol Bill

O blaid / For: 15 Yn erbyn / Against: 35 Ymatal / Abstain: 0
Samuel Kurtz Joyce Watson
Laura Anne Jones Luke Fletcher
James Evans Lee Waters
Peter Fox Rhianon Passmore
Altaf Hussain Jack Sargeant
Tom Giffard Jenny Rathbone
Gareth Davies Ken Skates
Joel James Mabon ap Gwynfor
Natasha Asghar Lynne Neagle
Darren Millar Carolyn Thomas
Andrew R.T. Davies Heledd Fychan
Paul Davies Jane Dodds
Janet Finch-Saunders Sarah Murphy
Mark Isherwood Cefin Campbell
Russell George Eluned Morgan
John Griffiths
Hefin David
Rebecca Evans
Jayne Bryant
Hannah Blythyn
Rhun ap Iorwerth
Mick Antoniw
Buffy Williams
Dawn Bowden
Julie Morgan
Jeremy Miles
Delyth Jewell
Huw Irranca-Davies
Vikki Howells
Mike Hedges
Sian Gwenllian
Llyr Gruffydd
Lesley Griffiths
Jane Hutt
Sioned Williams