Canlyniad y bleidlais/Canlyniadau'r pleidleisiau Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith 09/11/2022

Gwelliant 25

Amendment 25

O blaid / For: 3 Yn erbyn / Against: 3 Ymatal / Abstain: 0
Llyr Gruffydd AS Jenny Rathbone AS
Janet Finch-Saunders AS Joyce Watson AS
Delyth Jewell AS Hefin David AS

Gwelliant 62

Amendment 62

O blaid / For: 3 Yn erbyn / Against: 3 Ymatal / Abstain: 0
Llyr Gruffydd AS Jenny Rathbone AS
Janet Finch-Saunders AS Joyce Watson AS
Delyth Jewell AS Hefin David AS

Gwelliant 26

Amendment 26

O blaid / For: 3 Yn erbyn / Against: 3 Ymatal / Abstain: 0
Llyr Gruffydd AS Jenny Rathbone AS
Janet Finch-Saunders AS Joyce Watson AS
Delyth Jewell AS Hefin David AS

Gwelliant 27

Amendment 27

O blaid / For: 3 Yn erbyn / Against: 3 Ymatal / Abstain: 0
Llyr Gruffydd AS Jenny Rathbone AS
Janet Finch-Saunders AS Joyce Watson AS
Delyth Jewell AS Hefin David AS

Gwelliant 63

Amendment 63

O blaid / For: 3 Yn erbyn / Against: 3 Ymatal / Abstain: 0
Llyr Gruffydd AS Jenny Rathbone AS
Janet Finch-Saunders AS Joyce Watson AS
Delyth Jewell AS Hefin David AS

Gwelliant 81

Amendment 81

O blaid / For: 2 Yn erbyn / Against: 4 Ymatal / Abstain: 0
Llyr Gruffydd AS Janet Finch-Saunders AS
Delyth Jewell AS Jenny Rathbone AS
Joyce Watson AS
Hefin David AS

Gwelliant 82

Amendment 82

O blaid / For: 5 Yn erbyn / Against: 1 Ymatal / Abstain: 0
Llyr Gruffydd AS Janet Finch-Saunders AS
Delyth Jewell AS
Jenny Rathbone AS
Joyce Watson AS
Hefin David AS

Gwelliant 83

Amendment 83

O blaid / For: 2 Yn erbyn / Against: 4 Ymatal / Abstain: 0
Llyr Gruffydd AS Janet Finch-Saunders AS
Delyth Jewell AS Jenny Rathbone AS
Joyce Watson AS
Hefin David AS

Gwelliant 54

Amendment 54

O blaid / For: 1 Yn erbyn / Against: 5 Ymatal / Abstain: 0
Janet Finch-Saunders AS Llyr Gruffydd AS
Delyth Jewell AS
Jenny Rathbone AS
Joyce Watson AS
Mike Hedges AS

Gwelliant 55

Amendment 55

O blaid / For: 1 Yn erbyn / Against: 5 Ymatal / Abstain: 0
Janet Finch-Saunders AS Llyr Gruffydd AS
Delyth Jewell AS
Jenny Rathbone AS
Joyce Watson AS
Mike Hedges AS

Gwelliant 84

Amendment 84

O blaid / For: 2 Yn erbyn / Against: 4 Ymatal / Abstain: 0
Llyr Gruffydd AS Janet Finch-Saunders AS
Delyth Jewell AS Jenny Rathbone AS
Joyce Watson AS
Mike Hedges AS

Gwelliant 56

Amendment 56

O blaid / For: 1 Yn erbyn / Against: 5 Ymatal / Abstain: 0
Janet Finch-Saunders AS Llyr Gruffydd AS
Delyth Jewell AS
Jenny Rathbone AS
Joyce Watson AS
Mike Hedges AS

Gwelliant 57

Amendment 57

O blaid / For: 1 Yn erbyn / Against: 5 Ymatal / Abstain: 0
Janet Finch-Saunders AS Llyr Gruffydd AS
Delyth Jewell AS
Jenny Rathbone AS
Joyce Watson AS
Mike Hedges AS

Gwelliant 85

Amendment 85

O blaid / For: 5 Yn erbyn / Against: 1 Ymatal / Abstain: 0
Llyr Gruffydd AS Janet Finch-Saunders AS
Delyth Jewell AS
Jenny Rathbone AS
Joyce Watson AS
Mike Hedges AS

Gwelliant 58

Amendment 58

O blaid / For: 1 Yn erbyn / Against: 5 Ymatal / Abstain: 0
Janet Finch-Saunders AS Llyr Gruffydd AS
Delyth Jewell AS
Jenny Rathbone AS
Joyce Watson AS
Mike Hedges AS

Gwelliant 59

Amendment 59

O blaid / For: 1 Yn erbyn / Against: 5 Ymatal / Abstain: 0
Janet Finch-Saunders AS Llyr Gruffydd AS
Delyth Jewell AS
Jenny Rathbone AS
Joyce Watson AS
Mike Hedges AS

Gwelliant 60

Amendment 60

O blaid / For: 1 Yn erbyn / Against: 5 Ymatal / Abstain: 0
Janet Finch-Saunders AS Llyr Gruffydd AS
Delyth Jewell AS
Jenny Rathbone AS
Joyce Watson AS
Mike Hedges AS

Gwelliant 86

Amendment 86

O blaid / For: 5 Yn erbyn / Against: 1 Ymatal / Abstain: 0
Llyr Gruffydd AS Janet Finch-Saunders AS
Delyth Jewell AS
Jenny Rathbone AS
Joyce Watson AS
Mike Hedges AS

Gwelliant 28

Amendment 28

O blaid / For: 1 Yn erbyn / Against: 5 Ymatal / Abstain: 0
Janet Finch-Saunders AS Llyr Gruffydd AS
Delyth Jewell AS
Jenny Rathbone AS
Joyce Watson AS
Mike Hedges AS

Gwelliant 29

Amendment 29

O blaid / For: 1 Yn erbyn / Against: 5 Ymatal / Abstain: 0
Janet Finch-Saunders AS Llyr Gruffydd AS
Delyth Jewell AS
Jenny Rathbone AS
Joyce Watson AS
Mike Hedges AS

Gwelliant 30

Amendment 30

O blaid / For: 1 Yn erbyn / Against: 5 Ymatal / Abstain: 0
Janet Finch-Saunders AS Llyr Gruffydd AS
Delyth Jewell AS
Jenny Rathbone AS
Joyce Watson AS
Mike Hedges AS

Gwelliant 31

Amendment 31

O blaid / For: 3 Yn erbyn / Against: 3 Ymatal / Abstain: 0
Llyr Gruffydd AS Jenny Rathbone AS
Janet Finch-Saunders AS Joyce Watson AS
Delyth Jewell AS Mike Hedges AS

Gwelliant 64

Amendment 64

O blaid / For: 3 Yn erbyn / Against: 3 Ymatal / Abstain: 0
Llyr Gruffydd AS Jenny Rathbone AS
Janet Finch-Saunders AS Joyce Watson AS
Delyth Jewell AS Mike Hedges AS

Gwelliant 33

Amendment 33

O blaid / For: 1 Yn erbyn / Against: 5 Ymatal / Abstain: 0
Janet Finch-Saunders AS Llyr Gruffydd AS
Delyth Jewell AS
Jenny Rathbone AS
Joyce Watson AS
Mike Hedges AS

Gwelliant 34

Amendment 34

O blaid / For: 1 Yn erbyn / Against: 5 Ymatal / Abstain: 0
Janet Finch-Saunders AS Llyr Gruffydd AS
Delyth Jewell AS
Jenny Rathbone AS
Joyce Watson AS
Mike Hedges AS

Gwelliant 36

Amendment 36

O blaid / For: 1 Yn erbyn / Against: 5 Ymatal / Abstain: 0
Janet Finch-Saunders AS Llyr Gruffydd AS
Huw Irranca-Davies AS
Delyth Jewell AS
Jenny Rathbone AS
Joyce Watson AS

Gwelliant 37

Amendment 37

O blaid / For: 1 Yn erbyn / Against: 5 Ymatal / Abstain: 0
Janet Finch-Saunders AS Llyr Gruffydd AS
Huw Irranca-Davies AS
Delyth Jewell AS
Jenny Rathbone AS
Joyce Watson AS

Gwelliant 65

Amendment 65

O blaid / For: 2 Yn erbyn / Against: 3 Ymatal / Abstain: 1
Llyr Gruffydd AS Huw Irranca-Davies AS Janet Finch-Saunders AS
Delyth Jewell AS Jenny Rathbone AS
Joyce Watson AS

Gwelliant 66

Amendment 66

O blaid / For: 2 Yn erbyn / Against: 3 Ymatal / Abstain: 1
Llyr Gruffydd AS Huw Irranca-Davies AS Janet Finch-Saunders AS
Delyth Jewell AS Jenny Rathbone AS
Joyce Watson AS

Gwelliant 38

Amendment 38

O blaid / For: 1 Yn erbyn / Against: 5 Ymatal / Abstain: 0
Janet Finch-Saunders AS Llyr Gruffydd AS
Huw Irranca-Davies AS
Delyth Jewell AS
Jenny Rathbone AS
Joyce Watson AS

Gwelliant 39

Amendment 39

O blaid / For: 1 Yn erbyn / Against: 5 Ymatal / Abstain: 0
Janet Finch-Saunders AS Llyr Gruffydd AS
Huw Irranca-Davies AS
Delyth Jewell AS
Jenny Rathbone AS
Joyce Watson AS

Gwelliant 67

Amendment 67

O blaid / For: 2 Yn erbyn / Against: 4 Ymatal / Abstain: 0
Llyr Gruffydd AS Janet Finch-Saunders AS
Delyth Jewell AS Huw Irranca-Davies AS
Jenny Rathbone AS
Joyce Watson AS

Gwelliant 40

Amendment 40

O blaid / For: 1 Yn erbyn / Against: 5 Ymatal / Abstain: 0
Janet Finch-Saunders AS Llyr Gruffydd AS
Huw Irranca-Davies AS
Delyth Jewell AS
Jenny Rathbone AS
Joyce Watson AS

Gwelliant 41

Amendment 41

O blaid / For: 1 Yn erbyn / Against: 3 Ymatal / Abstain: 2
Janet Finch-Saunders AS Huw Irranca-Davies AS Llyr Gruffydd AS
Jenny Rathbone AS Delyth Jewell AS
Joyce Watson AS

Gwelliant 44

Amendment 44

O blaid / For: 1 Yn erbyn / Against: 5 Ymatal / Abstain: 0
Janet Finch-Saunders AS Llyr Gruffydd AS
Huw Irranca-Davies AS
Delyth Jewell AS
Jenny Rathbone AS
Joyce Watson AS

Gwelliant 45

Amendment 45

O blaid / For: 1 Yn erbyn / Against: 5 Ymatal / Abstain: 0
Janet Finch-Saunders AS Llyr Gruffydd AS
Huw Irranca-Davies AS
Delyth Jewell AS
Jenny Rathbone AS
Joyce Watson AS

Gwelliant 53

Amendment 53

O blaid / For: 1 Yn erbyn / Against: 5 Ymatal / Abstain: 0
Janet Finch-Saunders AS Llyr Gruffydd AS
Huw Irranca-Davies AS
Delyth Jewell AS
Jenny Rathbone AS
Joyce Watson AS