Canlyniad y bleidlais/Canlyniadau'r pleidleisiau Y Cyfarfod Llawn 21/06/2022

Cynnwys

Contents

Gwelliant 120 Amendment 120
Gwelliant 121 Amendment 121
Gwelliant 122 Amendment 122
Gwelliant 123 Amendment 123
Gwelliant 124 Amendment 124
Gwelliant 125 Amendment 125
Gwelliant 126 Amendment 126
Gwelliant 127 Amendment 127
Gwelliant 128 Amendment 128
Gwelliant 129 Amendment 129
Gwelliant 130 Amendment 130
Gwelliant 131 Amendment 131
Gwelliant 132 Amendment 132
Gwelliant 133 Amendment 133
Gwelliant 134 Amendment 134
Gwelliant 135 Amendment 135
Gwelliant 136 Amendment 136
Gwelliant 137 Amendment 137
Gwelliant 138 Amendment 138
Gwelliant 139 Amendment 139
Gwelliant 140 Amendment 140
Gwelliant 141 Amendment 141
Gwelliant 142 Amendment 142
Gwelliant 143 Amendment 143
Gwelliant 144 Amendment 144
Gwelliant 145 Amendment 145
Gwelliant 146 Amendment 146
Gwelliant 147 Amendment 147
Gwelliant 148 Amendment 148
Gwelliant 149 Amendment 149
Gwelliant 150 Amendment 150
Gwelliant 151 Amendment 151
Gwelliant 152 Amendment 152
Gwelliant 153 Amendment 153
Gwelliant 154 Amendment 154
Gwelliant 155 Amendment 155
Gwelliant 156 Amendment 156
Gwelliant 157 Amendment 157
Gwelliant 158 Amendment 158
Gwelliant 159 Amendment 159
Gwelliant 160 Amendment 160
Gwelliant 79 Amendment 79
Gwelliant 80 Amendment 80
Gwelliant 81 Amendment 81
Gwelliant 82 Amendment 82
Gwelliant 83 Amendment 83
Gwelliant 84 Amendment 84
Gwelliant 85 Amendment 85
Gwelliant 86 Amendment 86
Gwelliant 87 Amendment 87
Gwelliant 88 Amendment 88
Gwelliant 89 Amendment 89
Gwelliant 90 Amendment 90
Gwelliant 91 Amendment 91
Gwelliant 92 Amendment 92
Gwelliant 93 Amendment 93
Gwelliant 94 Amendment 94
Gwelliant 95 Amendment 95
Gwelliant 96 Amendment 96
Gwelliant 97 Amendment 97
Gwelliant 98 Amendment 98
Gwelliant 99 Amendment 99
Gwelliant 100 Amendment 100
Gwelliant 101 Amendment 101
Gwelliant 102 Amendment 102
Gwelliant 103 Amendment 103
Gwelliant 104 Amendment 104
Gwelliant 105 Amendment 105
Gwelliant 106 Amendment 106
Gwelliant 107 Amendment 107
Gwelliant 108 Amendment 108
Gwelliant 109 Amendment 109
Gwelliant 110 Amendment 110
Gwelliant 111 Amendment 111
Gwelliant 112 Amendment 112
Gwelliant 114 Amendment 114
Gwelliant 113 Amendment 113
Gwelliant 115 Amendment 115
Gwelliant 116 Amendment 116
Gwelliant 117 Amendment 117
Gwelliant 118 Amendment 118
Gwelliant 161 Amendment 161
Gwelliant 162 Amendment 162
Gwelliant 76 Amendment 76
Gwelliant 163 Amendment 163
Gwelliant 164 Amendment 164
Gwelliant 165 Amendment 165
Gwelliant 77 Amendment 77
Gwelliant 119 Amendment 119

Gwelliant 120

Amendment 120

O blaid / For: 15 Yn erbyn / Against: 38 Ymatal / Abstain: 0
Natasha Asghar Hefin David
Laura Anne Jones Adam Price
Gareth Davies Heledd Fychan
Russell George Sioned Williams
Janet Finch-Saunders Julie James
Andrew R.T. Davies John Griffiths
Samuel Kurtz Carolyn Thomas
Joel James Buffy Williams
Paul Davies Vikki Howells
Altaf Hussain Julie Morgan
Peter Fox Rhianon Passmore
Sam Rowlands Ken Skates
Darren Millar Sian Gwenllian
Tom Giffard Llyr Gruffydd
James Evans Mabon ap Gwynfor
Joyce Watson
Cefin Campbell
Jenny Rathbone
Dawn Bowden
Mick Antoniw
Mike Hedges
Peredur Owen Griffiths
Mark Drakeford
Jeremy Miles
Eluned Morgan
Rhun ap Iorwerth
Jayne Bryant
Sarah Murphy
Luke Fletcher
Jane Hutt
Vaughan Gething
Jack Sargeant
Hannah Blythyn
Lesley Griffiths
Alun Davies
Rhys ab Owen
Huw Irranca-Davies
Rebecca Evans

Gwelliant 121

Amendment 121

O blaid / For: 15 Yn erbyn / Against: 38 Ymatal / Abstain: 0
Tom Giffard Joyce Watson
Sam Rowlands Cefin Campbell
Andrew R.T. Davies Sian Gwenllian
Altaf Hussain Rhun ap Iorwerth
Laura Anne Jones Mabon ap Gwynfor
Gareth Davies Julie James
Joel James Mick Antoniw
Natasha Asghar Vaughan Gething
Darren Millar Eluned Morgan
Janet Finch-Saunders Llyr Gruffydd
Russell George Carolyn Thomas
Peter Fox Sarah Murphy
James Evans Ken Skates
Samuel Kurtz Buffy Williams
Paul Davies Adam Price
Julie Morgan
Hefin David
Rhianon Passmore
Dawn Bowden
Jeremy Miles
Rhys ab Owen
Luke Fletcher
Alun Davies
Jack Sargeant
Vikki Howells
Sioned Williams
Jayne Bryant
Mike Hedges
Rebecca Evans
Peredur Owen Griffiths
Hannah Blythyn
Lesley Griffiths
Jane Hutt
John Griffiths
Huw Irranca-Davies
Jenny Rathbone
Heledd Fychan
Mark Drakeford

Gwelliant 122

Amendment 122

O blaid / For: 15 Yn erbyn / Against: 38 Ymatal / Abstain: 0
Altaf Hussain Julie Morgan
Tom Giffard Hefin David
Peter Fox Adam Price
Russell George John Griffiths
Laura Anne Jones Mark Drakeford
Janet Finch-Saunders Eluned Morgan
Natasha Asghar Rhianon Passmore
Samuel Kurtz Carolyn Thomas
Sam Rowlands Mabon ap Gwynfor
Gareth Davies Huw Irranca-Davies
Darren Millar Rebecca Evans
James Evans Ken Skates
Andrew R.T. Davies Vikki Howells
Paul Davies Sarah Murphy
Joel James Buffy Williams
Cefin Campbell
Hannah Blythyn
Sian Gwenllian
Rhys ab Owen
Mick Antoniw
Mike Hedges
Jeremy Miles
Llyr Gruffydd
Dawn Bowden
Julie James
Luke Fletcher
Rhun ap Iorwerth
Joyce Watson
Alun Davies
Lesley Griffiths
Jayne Bryant
Sioned Williams
Jane Hutt
Peredur Owen Griffiths
Vaughan Gething
Jenny Rathbone
Heledd Fychan
Jack Sargeant

Gwelliant 123

Amendment 123

O blaid / For: 15 Yn erbyn / Against: 38 Ymatal / Abstain: 0
Andrew R.T. Davies Adam Price
Sam Rowlands Mike Hedges
Laura Anne Jones Luke Fletcher
Darren Millar Joyce Watson
Natasha Asghar Vikki Howells
Paul Davies John Griffiths
James Evans Cefin Campbell
Russell George Mabon ap Gwynfor
Samuel Kurtz Sian Gwenllian
Joel James Jayne Bryant
Gareth Davies Rebecca Evans
Janet Finch-Saunders Rhun ap Iorwerth
Altaf Hussain Julie James
Tom Giffard Ken Skates
Peter Fox Jack Sargeant
Julie Morgan
Jenny Rathbone
Heledd Fychan
Sioned Williams
Rhys ab Owen
Llyr Gruffydd
Peredur Owen Griffiths
Sarah Murphy
Lesley Griffiths
Mick Antoniw
Dawn Bowden
Hefin David
Alun Davies
Huw Irranca-Davies
Mark Drakeford
Jane Hutt
Hannah Blythyn
Carolyn Thomas
Buffy Williams
Vaughan Gething
Jeremy Miles
Eluned Morgan
Rhianon Passmore

Gwelliant 124

Amendment 124

O blaid / For: 15 Yn erbyn / Against: 38 Ymatal / Abstain: 0
Gareth Davies Adam Price
Samuel Kurtz Julie Morgan
Darren Millar Cefin Campbell
Russell George Jenny Rathbone
Janet Finch-Saunders Rebecca Evans
Laura Anne Jones Carolyn Thomas
Natasha Asghar Heledd Fychan
Joel James Sian Gwenllian
Paul Davies Jayne Bryant
Tom Giffard Vikki Howells
James Evans Lesley Griffiths
Sam Rowlands John Griffiths
Andrew R.T. Davies Ken Skates
Peter Fox Mike Hedges
Altaf Hussain Eluned Morgan
Joyce Watson
Alun Davies
Mabon ap Gwynfor
Dawn Bowden
Jack Sargeant
Hannah Blythyn
Rhun ap Iorwerth
Luke Fletcher
Jeremy Miles
Rhianon Passmore
Hefin David
Vaughan Gething
Llyr Gruffydd
Sioned Williams
Julie James
Mick Antoniw
Jane Hutt
Rhys ab Owen
Mark Drakeford
Peredur Owen Griffiths
Sarah Murphy
Huw Irranca-Davies
Buffy Williams

Gwelliant 125

Amendment 125

O blaid / For: 15 Yn erbyn / Against: 38 Ymatal / Abstain: 0
Laura Anne Jones Joyce Watson
Altaf Hussain Lesley Griffiths
Russell George Alun Davies
Samuel Kurtz Carolyn Thomas
Darren Millar Adam Price
Joel James Jenny Rathbone
Tom Giffard Jayne Bryant
Gareth Davies John Griffiths
Peter Fox Vikki Howells
James Evans Rebecca Evans
Sam Rowlands Rhys ab Owen
Paul Davies Sioned Williams
Natasha Asghar Ken Skates
Janet Finch-Saunders Sarah Murphy
Andrew R.T. Davies Julie Morgan
Buffy Williams
Llyr Gruffydd
Peredur Owen Griffiths
Julie James
Luke Fletcher
Mabon ap Gwynfor
Hefin David
Jeremy Miles
Dawn Bowden
Rhianon Passmore
Vaughan Gething
Eluned Morgan
Heledd Fychan
Cefin Campbell
Sian Gwenllian
Rhun ap Iorwerth
Hannah Blythyn
Jane Hutt
Mike Hedges
Huw Irranca-Davies
Jack Sargeant
Mark Drakeford
Mick Antoniw

Gwelliant 126

Amendment 126

O blaid / For: 15 Yn erbyn / Against: 38 Ymatal / Abstain: 0
Sam Rowlands Mabon ap Gwynfor
Laura Anne Jones Rebecca Evans
Samuel Kurtz Julie Morgan
Russell George Adam Price
Gareth Davies Mike Hedges
James Evans Llyr Gruffydd
Paul Davies Mick Antoniw
Natasha Asghar Cefin Campbell
Janet Finch-Saunders Jane Hutt
Tom Giffard Buffy Williams
Andrew R.T. Davies Mark Drakeford
Peter Fox John Griffiths
Altaf Hussain Sian Gwenllian
Joel James Sioned Williams
Darren Millar Rhys ab Owen
Jenny Rathbone
Heledd Fychan
Hannah Blythyn
Joyce Watson
Carolyn Thomas
Jayne Bryant
Ken Skates
Julie James
Jeremy Miles
Luke Fletcher
Vikki Howells
Jack Sargeant
Dawn Bowden
Rhun ap Iorwerth
Huw Irranca-Davies
Lesley Griffiths
Rhianon Passmore
Peredur Owen Griffiths
Alun Davies
Sarah Murphy
Vaughan Gething
Hefin David
Eluned Morgan

Gwelliant 127

Amendment 127

O blaid / For: 15 Yn erbyn / Against: 38 Ymatal / Abstain: 0
Laura Anne Jones Cefin Campbell
Russell George Rebecca Evans
Samuel Kurtz John Griffiths
Altaf Hussain Joyce Watson
Sam Rowlands Jane Hutt
Joel James Mike Hedges
Darren Millar Ken Skates
Paul Davies Huw Irranca-Davies
Natasha Asghar Vikki Howells
Janet Finch-Saunders Llyr Gruffydd
Peter Fox Carolyn Thomas
Tom Giffard Eluned Morgan
Gareth Davies Jenny Rathbone
James Evans Sarah Murphy
Andrew R.T. Davies Mark Drakeford
Buffy Williams
Adam Price
Rhys ab Owen
Julie Morgan
Sioned Williams
Julie James
Rhianon Passmore
Alun Davies
Luke Fletcher
Vaughan Gething
Lesley Griffiths
Hefin David
Jeremy Miles
Dawn Bowden
Mick Antoniw
Sian Gwenllian
Jack Sargeant
Peredur Owen Griffiths
Mabon ap Gwynfor
Jayne Bryant
Rhun ap Iorwerth
Heledd Fychan
Hannah Blythyn

Gwelliant 128

Amendment 128

O blaid / For: 15 Yn erbyn / Against: 38 Ymatal / Abstain: 0
Janet Finch-Saunders Mike Hedges
Darren Millar Eluned Morgan
Tom Giffard Julie Morgan
Samuel Kurtz Rhun ap Iorwerth
Altaf Hussain John Griffiths
Andrew R.T. Davies Cefin Campbell
Russell George Sian Gwenllian
Paul Davies Mabon ap Gwynfor
Joel James Buffy Williams
James Evans Adam Price
Laura Anne Jones Carolyn Thomas
Gareth Davies Jane Hutt
Natasha Asghar Ken Skates
Sam Rowlands Vikki Howells
Peter Fox Joyce Watson
Hannah Blythyn
Heledd Fychan
Lesley Griffiths
Jack Sargeant
Jayne Bryant
Julie James
Jenny Rathbone
Sioned Williams
Sarah Murphy
Dawn Bowden
Luke Fletcher
Jeremy Miles
Peredur Owen Griffiths
Hefin David
Rhys ab Owen
Rebecca Evans
Mark Drakeford
Vaughan Gething
Llyr Gruffydd
Huw Irranca-Davies
Alun Davies
Mick Antoniw
Rhianon Passmore

Gwelliant 129

Amendment 129

O blaid / For: 15 Yn erbyn / Against: 38 Ymatal / Abstain: 0
Russell George Adam Price
Janet Finch-Saunders Heledd Fychan
Tom Giffard Ken Skates
Andrew R.T. Davies Luke Fletcher
Sam Rowlands Hannah Blythyn
Darren Millar Eluned Morgan
Samuel Kurtz Julie Morgan
Laura Anne Jones John Griffiths
Joel James Sarah Murphy
Gareth Davies Rhys ab Owen
James Evans Mike Hedges
Peter Fox Buffy Williams
Natasha Asghar Vikki Howells
Paul Davies Hefin David
Altaf Hussain Carolyn Thomas
Sioned Williams
Peredur Owen Griffiths
Jayne Bryant
Jeremy Miles
Mick Antoniw
Rhun ap Iorwerth
Dawn Bowden
Julie James
Sian Gwenllian
Mark Drakeford
Llyr Gruffydd
Vaughan Gething
Huw Irranca-Davies
Lesley Griffiths
Jane Hutt
Joyce Watson
Rebecca Evans
Mabon ap Gwynfor
Alun Davies
Jack Sargeant
Rhianon Passmore
Cefin Campbell
Jenny Rathbone

Gwelliant 130

Amendment 130

O blaid / For: 15 Yn erbyn / Against: 38 Ymatal / Abstain: 0
Sam Rowlands Julie Morgan
Altaf Hussain Mike Hedges
Darren Millar Mick Antoniw
Peter Fox Eluned Morgan
Natasha Asghar Buffy Williams
Andrew R.T. Davies Ken Skates
Samuel Kurtz Heledd Fychan
Joel James Joyce Watson
Tom Giffard Vikki Howells
Gareth Davies Hannah Blythyn
Paul Davies Carolyn Thomas
Laura Anne Jones Rhianon Passmore
Russell George Mark Drakeford
James Evans John Griffiths
Janet Finch-Saunders Jenny Rathbone
Adam Price
Rebecca Evans
Jayne Bryant
Luke Fletcher
Lesley Griffiths
Hefin David
Peredur Owen Griffiths
Jack Sargeant
Mabon ap Gwynfor
Dawn Bowden
Jeremy Miles
Julie James
Alun Davies
Cefin Campbell
Vaughan Gething
Sarah Murphy
Huw Irranca-Davies
Sian Gwenllian
Rhys ab Owen
Sioned Williams
Rhun ap Iorwerth
Llyr Gruffydd
Jane Hutt

Gwelliant 131

Amendment 131

O blaid / For: 15 Yn erbyn / Against: 38 Ymatal / Abstain: 0
Gareth Davies Heledd Fychan
Darren Millar Julie Morgan
Janet Finch-Saunders Mike Hedges
Andrew R.T. Davies Rebecca Evans
Tom Giffard Buffy Williams
Natasha Asghar Hefin David
Laura Anne Jones Alun Davies
Paul Davies Peredur Owen Griffiths
Samuel Kurtz Joyce Watson
Sam Rowlands Hannah Blythyn
Joel James Adam Price
Altaf Hussain Ken Skates
Peter Fox Sian Gwenllian
Russell George Sarah Murphy
James Evans Jenny Rathbone
Carolyn Thomas
Vikki Howells
Mick Antoniw
John Griffiths
Mark Drakeford
Sioned Williams
Huw Irranca-Davies
Eluned Morgan
Rhun ap Iorwerth
Mabon ap Gwynfor
Luke Fletcher
Jeremy Miles
Julie James
Rhys ab Owen
Vaughan Gething
Lesley Griffiths
Rhianon Passmore
Llyr Gruffydd
Jack Sargeant
Jayne Bryant
Dawn Bowden
Jane Hutt
Cefin Campbell

Gwelliant 132

Amendment 132

O blaid / For: 15 Yn erbyn / Against: 38 Ymatal / Abstain: 0
Gareth Davies Ken Skates
Laura Anne Jones Rhianon Passmore
Altaf Hussain Sarah Murphy
Janet Finch-Saunders Rhys ab Owen
Darren Millar Mick Antoniw
Andrew R.T. Davies Mark Drakeford
Russell George Rebecca Evans
James Evans Eluned Morgan
Joel James Carolyn Thomas
Sam Rowlands John Griffiths
Peter Fox Hannah Blythyn
Natasha Asghar Buffy Williams
Paul Davies Vikki Howells
Tom Giffard Huw Irranca-Davies
Samuel Kurtz Adam Price
Julie Morgan
Jack Sargeant
Sioned Williams
Llyr Gruffydd
Peredur Owen Griffiths
Mabon ap Gwynfor
Jayne Bryant
Luke Fletcher
Vaughan Gething
Jeremy Miles
Jenny Rathbone
Julie James
Lesley Griffiths
Cefin Campbell
Jane Hutt
Joyce Watson
Dawn Bowden
Heledd Fychan
Hefin David
Sian Gwenllian
Alun Davies
Mike Hedges
Rhun ap Iorwerth

Gwelliant 133

Amendment 133

O blaid / For: 15 Yn erbyn / Against: 38 Ymatal / Abstain: 0
Samuel Kurtz Joyce Watson
Sam Rowlands Vikki Howells
Altaf Hussain Jayne Bryant
James Evans Llyr Gruffydd
Gareth Davies Mabon ap Gwynfor
Andrew R.T. Davies Mark Drakeford
Joel James Julie Morgan
Paul Davies Buffy Williams
Laura Anne Jones Ken Skates
Tom Giffard Jenny Rathbone
Darren Millar Adam Price
Janet Finch-Saunders Lesley Griffiths
Peter Fox Eluned Morgan
Natasha Asghar Rebecca Evans
Russell George John Griffiths
Cefin Campbell
Mick Antoniw
Heledd Fychan
Dawn Bowden
Jeremy Miles
Sioned Williams
Julie James
Rhun ap Iorwerth
Jack Sargeant
Hefin David
Vaughan Gething
Luke Fletcher
Jane Hutt
Alun Davies
Sarah Murphy
Rhys ab Owen
Rhianon Passmore
Hannah Blythyn
Huw Irranca-Davies
Peredur Owen Griffiths
Sian Gwenllian
Carolyn Thomas
Mike Hedges

Gwelliant 134

Amendment 134

O blaid / For: 15 Yn erbyn / Against: 38 Ymatal / Abstain: 0
Russell George Sarah Murphy
Sam Rowlands Eluned Morgan
Gareth Davies John Griffiths
Tom Giffard Luke Fletcher
Darren Millar Llyr Gruffydd
Natasha Asghar Sian Gwenllian
Laura Anne Jones Rhun ap Iorwerth
Samuel Kurtz Rhianon Passmore
Paul Davies Hannah Blythyn
Peter Fox Joyce Watson
Joel James Rebecca Evans
Andrew R.T. Davies Julie Morgan
Altaf Hussain Adam Price
James Evans Jenny Rathbone
Janet Finch-Saunders Rhys ab Owen
Lesley Griffiths
Hefin David
Vaughan Gething
Vikki Howells
Jayne Bryant
Mike Hedges
Sioned Williams
Jeremy Miles
Julie James
Heledd Fychan
Peredur Owen Griffiths
Mick Antoniw
Carolyn Thomas
Jack Sargeant
Dawn Bowden
Buffy Williams
Ken Skates
Cefin Campbell
Mark Drakeford
Mabon ap Gwynfor
Alun Davies
Huw Irranca-Davies
Jane Hutt

Gwelliant 135

Amendment 135

O blaid / For: 15 Yn erbyn / Against: 38 Ymatal / Abstain: 0
Joel James Julie Morgan
Russell George Jenny Rathbone
Gareth Davies Hefin David
Janet Finch-Saunders Jack Sargeant
Laura Anne Jones Ken Skates
Natasha Asghar Joyce Watson
James Evans Mike Hedges
Altaf Hussain Sian Gwenllian
Peter Fox John Griffiths
Samuel Kurtz Mark Drakeford
Darren Millar Dawn Bowden
Tom Giffard Vikki Howells
Andrew R.T. Davies Rhys ab Owen
Sam Rowlands Adam Price
Paul Davies Rebecca Evans
Mick Antoniw
Hannah Blythyn
Peredur Owen Griffiths
Sarah Murphy
Rhianon Passmore
Julie James
Jayne Bryant
Luke Fletcher
Jeremy Miles
Rhun ap Iorwerth
Sioned Williams
Llyr Gruffydd
Vaughan Gething
Heledd Fychan
Eluned Morgan
Huw Irranca-Davies
Mabon ap Gwynfor
Cefin Campbell
Alun Davies
Jane Hutt
Lesley Griffiths
Carolyn Thomas
Buffy Williams

Gwelliant 136

Amendment 136

O blaid / For: 15 Yn erbyn / Against: 38 Ymatal / Abstain: 0
Janet Finch-Saunders Mark Drakeford
Altaf Hussain John Griffiths
Gareth Davies Llyr Gruffydd
James Evans Joyce Watson
Sam Rowlands Rhun ap Iorwerth
Andrew R.T. Davies Hannah Blythyn
Paul Davies Sian Gwenllian
Laura Anne Jones Jane Hutt
Peter Fox Cefin Campbell
Tom Giffard Ken Skates
Darren Millar Rebecca Evans
Russell George Jenny Rathbone
Joel James Adam Price
Samuel Kurtz Eluned Morgan
Natasha Asghar Julie Morgan
Vikki Howells
Sioned Williams
Sarah Murphy
Hefin David
Heledd Fychan
Julie James
Peredur Owen Griffiths
Huw Irranca-Davies
Jeremy Miles
Mabon ap Gwynfor
Jayne Bryant
Luke Fletcher
Rhianon Passmore
Jack Sargeant
Mike Hedges
Vaughan Gething
Rhys ab Owen
Dawn Bowden
Alun Davies
Carolyn Thomas
Buffy Williams
Lesley Griffiths
Mick Antoniw

Gwelliant 137

Amendment 137

O blaid / For: 15 Yn erbyn / Against: 38 Ymatal / Abstain: 0
Andrew R.T. Davies Cefin Campbell
Tom Giffard Adam Price
Laura Anne Jones Jayne Bryant
Gareth Davies Llyr Gruffydd
James Evans John Griffiths
Peter Fox Huw Irranca-Davies
Russell George Julie Morgan
Natasha Asghar Eluned Morgan
Sam Rowlands Hannah Blythyn
Joel James Alun Davies
Darren Millar Rebecca Evans
Samuel Kurtz Buffy Williams
Janet Finch-Saunders Vikki Howells
Paul Davies Jenny Rathbone
Altaf Hussain Sian Gwenllian
Rhun ap Iorwerth
Luke Fletcher
Carolyn Thomas
Mabon ap Gwynfor
Dawn Bowden
Sarah Murphy
Jeremy Miles
Vaughan Gething
Hefin David
Julie James
Mike Hedges
Ken Skates
Sioned Williams
Jane Hutt
Mick Antoniw
Heledd Fychan
Jack Sargeant
Mark Drakeford
Joyce Watson
Lesley Griffiths
Rhys ab Owen
Rhianon Passmore
Peredur Owen Griffiths

Gwelliant 138

Amendment 138

O blaid / For: 15 Yn erbyn / Against: 38 Ymatal / Abstain: 0
Sam Rowlands Buffy Williams
Janet Finch-Saunders Huw Irranca-Davies
Samuel Kurtz Alun Davies
Russell George Jane Hutt
Gareth Davies Lesley Griffiths
Tom Giffard Vikki Howells
Laura Anne Jones Carolyn Thomas
Andrew R.T. Davies Rhianon Passmore
Darren Millar Jenny Rathbone
Paul Davies John Griffiths
James Evans Sian Gwenllian
Joel James Rebecca Evans
Peter Fox Adam Price
Altaf Hussain Julie Morgan
Natasha Asghar Eluned Morgan
Sarah Murphy
Mark Drakeford
Heledd Fychan
Joyce Watson
Llyr Gruffydd
Luke Fletcher
Dawn Bowden
Rhys ab Owen
Jack Sargeant
Julie James
Jeremy Miles
Mabon ap Gwynfor
Sioned Williams
Mike Hedges
Mick Antoniw
Ken Skates
Hefin David
Peredur Owen Griffiths
Rhun ap Iorwerth
Hannah Blythyn
Jayne Bryant
Vaughan Gething
Cefin Campbell

Gwelliant 139

Amendment 139

O blaid / For: 15 Yn erbyn / Against: 38 Ymatal / Abstain: 0
James Evans Ken Skates
Darren Millar Eluned Morgan
Sam Rowlands Mark Drakeford
Laura Anne Jones Julie Morgan
Andrew R.T. Davies Rebecca Evans
Tom Giffard Vikki Howells
Russell George John Griffiths
Janet Finch-Saunders Sarah Murphy
Gareth Davies Buffy Williams
Joel James Jenny Rathbone
Peter Fox Hannah Blythyn
Natasha Asghar Adam Price
Samuel Kurtz Peredur Owen Griffiths
Altaf Hussain Dawn Bowden
Paul Davies Cefin Campbell
Huw Irranca-Davies
Rhun ap Iorwerth
Julie James
Hefin David
Luke Fletcher
Rhianon Passmore
Lesley Griffiths
Jack Sargeant
Jeremy Miles
Jayne Bryant
Alun Davies
Sioned Williams
Mick Antoniw
Carolyn Thomas
Llyr Gruffydd
Jane Hutt
Sian Gwenllian
Rhys ab Owen
Mabon ap Gwynfor
Joyce Watson
Vaughan Gething
Mike Hedges
Heledd Fychan

Gwelliant 140

Amendment 140

O blaid / For: 15 Yn erbyn / Against: 38 Ymatal / Abstain: 0
Laura Anne Jones Julie Morgan
Samuel Kurtz Mike Hedges
Andrew R.T. Davies Rhun ap Iorwerth
Gareth Davies Rebecca Evans
Janet Finch-Saunders John Griffiths
Tom Giffard Luke Fletcher
Natasha Asghar Ken Skates
James Evans Llyr Gruffydd
Darren Millar Mabon ap Gwynfor
Sam Rowlands Sioned Williams
Paul Davies Rhys ab Owen
Joel James Adam Price
Russell George Eluned Morgan
Altaf Hussain Vikki Howells
Peter Fox Sian Gwenllian
Jayne Bryant
Vaughan Gething
Lesley Griffiths
Sarah Murphy
Hannah Blythyn
Jeremy Miles
Julie James
Heledd Fychan
Hefin David
Jenny Rathbone
Buffy Williams
Peredur Owen Griffiths
Mick Antoniw
Dawn Bowden
Joyce Watson
Mark Drakeford
Alun Davies
Rhianon Passmore
Carolyn Thomas
Cefin Campbell
Jack Sargeant
Jane Hutt
Huw Irranca-Davies

Gwelliant 141

Amendment 141

O blaid / For: 15 Yn erbyn / Against: 38 Ymatal / Abstain: 0
Sam Rowlands Carolyn Thomas
Peter Fox Heledd Fychan
Joel James John Griffiths
Darren Millar Jenny Rathbone
Laura Anne Jones Mike Hedges
Janet Finch-Saunders Peredur Owen Griffiths
Gareth Davies Jane Hutt
Paul Davies Mick Antoniw
Russell George Eluned Morgan
Tom Giffard Mabon ap Gwynfor
Andrew R.T. Davies Sarah Murphy
James Evans Mark Drakeford
Natasha Asghar Ken Skates
Samuel Kurtz Julie Morgan
Altaf Hussain Adam Price
Joyce Watson
Luke Fletcher
Hannah Blythyn
Rhun ap Iorwerth
Rhys ab Owen
Dawn Bowden
Jayne Bryant
Julie James
Sioned Williams
Cefin Campbell
Jeremy Miles
Rebecca Evans
Vikki Howells
Jack Sargeant
Buffy Williams
Sian Gwenllian
Vaughan Gething
Alun Davies
Lesley Griffiths
Llyr Gruffydd
Rhianon Passmore
Hefin David
Huw Irranca-Davies

Gwelliant 142

Amendment 142

O blaid / For: 15 Yn erbyn / Against: 38 Ymatal / Abstain: 0
Gareth Davies John Griffiths
Peter Fox Buffy Williams
Sam Rowlands Ken Skates
Natasha Asghar Adam Price
Andrew R.T. Davies Mike Hedges
Laura Anne Jones Julie Morgan
Janet Finch-Saunders Mark Drakeford
Samuel Kurtz Heledd Fychan
Paul Davies Carolyn Thomas
Tom Giffard Eluned Morgan
Joel James Vikki Howells
James Evans Rhianon Passmore
Darren Millar Sarah Murphy
Russell George Rhun ap Iorwerth
Altaf Hussain Llyr Gruffydd
Jenny Rathbone
Dawn Bowden
Lesley Griffiths
Peredur Owen Griffiths
Rhys ab Owen
Huw Irranca-Davies
Sian Gwenllian
Mick Antoniw
Jayne Bryant
Jeremy Miles
Luke Fletcher
Julie James
Hefin David
Mabon ap Gwynfor
Cefin Campbell
Rebecca Evans
Sioned Williams
Joyce Watson
Jack Sargeant
Hannah Blythyn
Jane Hutt
Vaughan Gething
Alun Davies

Gwelliant 143

Amendment 143

O blaid / For: 15 Yn erbyn / Against: 38 Ymatal / Abstain: 0
Janet Finch-Saunders Mick Antoniw
Gareth Davies Buffy Williams
Tom Giffard Heledd Fychan
Sam Rowlands Sarah Murphy
Russell George Sian Gwenllian
Andrew R.T. Davies Rebecca Evans
Paul Davies Vaughan Gething
Peter Fox Ken Skates
Samuel Kurtz Mabon ap Gwynfor
Altaf Hussain John Griffiths
Darren Millar Eluned Morgan
James Evans Jenny Rathbone
Natasha Asghar Julie Morgan
Joel James Adam Price
Laura Anne Jones Rhianon Passmore
Carolyn Thomas
Alun Davies
Vikki Howells
Cefin Campbell
Jayne Bryant
Jeremy Miles
Joyce Watson
Hefin David
Julie James
Dawn Bowden
Luke Fletcher
Peredur Owen Griffiths
Rhys ab Owen
Lesley Griffiths
Mark Drakeford
Rhun ap Iorwerth
Jack Sargeant
Jane Hutt
Mike Hedges
Sioned Williams
Hannah Blythyn
Llyr Gruffydd
Huw Irranca-Davies

Gwelliant 144

Amendment 144

O blaid / For: 15 Yn erbyn / Against: 38 Ymatal / Abstain: 0
Samuel Kurtz Peredur Owen Griffiths
Janet Finch-Saunders Sioned Williams
Sam Rowlands Vikki Howells
Russell George Ken Skates
Laura Anne Jones Jane Hutt
Andrew R.T. Davies Sian Gwenllian
Tom Giffard Heledd Fychan
Joel James Mike Hedges
Paul Davies Eluned Morgan
Gareth Davies Hannah Blythyn
Darren Millar Rebecca Evans
James Evans Julie Morgan
Natasha Asghar Llyr Gruffydd
Altaf Hussain John Griffiths
Peter Fox Carolyn Thomas
Jayne Bryant
Rhun ap Iorwerth
Adam Price
Cefin Campbell
Mabon ap Gwynfor
Alun Davies
Luke Fletcher
Rhianon Passmore
Rhys ab Owen
Jeremy Miles
Hefin David
Julie James
Huw Irranca-Davies
Sarah Murphy
Jenny Rathbone
Lesley Griffiths
Mick Antoniw
Mark Drakeford
Buffy Williams
Vaughan Gething
Dawn Bowden
Jack Sargeant
Joyce Watson

Gwelliant 145

Amendment 145

O blaid / For: 15 Yn erbyn / Against: 38 Ymatal / Abstain: 0
Natasha Asghar Rhun ap Iorwerth
Tom Giffard Adam Price
Gareth Davies Luke Fletcher
Russell George Vikki Howells
Andrew R.T. Davies Buffy Williams
Laura Anne Jones Joyce Watson
Samuel Kurtz Jenny Rathbone
Janet Finch-Saunders Dawn Bowden
James Evans Sian Gwenllian
Altaf Hussain Alun Davies
Paul Davies Julie Morgan
Darren Millar John Griffiths
Peter Fox Carolyn Thomas
Sam Rowlands Rebecca Evans
Joel James Mike Hedges
Vaughan Gething
Hefin David
Llyr Gruffydd
Sioned Williams
Heledd Fychan
Lesley Griffiths
Jack Sargeant
Julie James
Sarah Murphy
Eluned Morgan
Jeremy Miles
Peredur Owen Griffiths
Jayne Bryant
Mark Drakeford
Cefin Campbell
Huw Irranca-Davies
Rhianon Passmore
Hannah Blythyn
Mick Antoniw
Jane Hutt
Ken Skates
Rhys ab Owen
Mabon ap Gwynfor

Gwelliant 146

Amendment 146

O blaid / For: 15 Yn erbyn / Against: 38 Ymatal / Abstain: 0
Laura Anne Jones Mick Antoniw
Andrew R.T. Davies John Griffiths
Altaf Hussain Hefin David
Tom Giffard Buffy Williams
Gareth Davies Sioned Williams
Sam Rowlands Julie Morgan
Janet Finch-Saunders Eluned Morgan
James Evans Sian Gwenllian
Joel James Lesley Griffiths
Natasha Asghar Rhun ap Iorwerth
Samuel Kurtz Adam Price
Paul Davies Jane Hutt
Russell George Alun Davies
Darren Millar Sarah Murphy
Peter Fox Rebecca Evans
Luke Fletcher
Jenny Rathbone
Joyce Watson
Peredur Owen Griffiths
Llyr Gruffydd
Dawn Bowden
Jeremy Miles
Vikki Howells
Hannah Blythyn
Heledd Fychan
Julie James
Carolyn Thomas
Rhianon Passmore
Cefin Campbell
Ken Skates
Jayne Bryant
Huw Irranca-Davies
Mike Hedges
Mark Drakeford
Rhys ab Owen
Jack Sargeant
Mabon ap Gwynfor
Vaughan Gething

Gwelliant 147

Amendment 147

O blaid / For: 15 Yn erbyn / Against: 38 Ymatal / Abstain: 0
Gareth Davies Julie Morgan
Andrew R.T. Davies Ken Skates
James Evans Rebecca Evans
Laura Anne Jones Sarah Murphy
Janet Finch-Saunders Mabon ap Gwynfor
Russell George Jane Hutt
Natasha Asghar Peredur Owen Griffiths
Sam Rowlands Carolyn Thomas
Peter Fox Adam Price
Paul Davies Heledd Fychan
Darren Millar Eluned Morgan
Joel James Rhianon Passmore
Altaf Hussain Vikki Howells
Samuel Kurtz Buffy Williams
Tom Giffard Sian Gwenllian
Rhys ab Owen
Lesley Griffiths
Julie James
Rhun ap Iorwerth
Huw Irranca-Davies
Llyr Gruffydd
Alun Davies
Jeremy Miles
Cefin Campbell
Hefin David
Joyce Watson
Luke Fletcher
Dawn Bowden
Vaughan Gething
Mike Hedges
Sioned Williams
Jenny Rathbone
Jayne Bryant
Mark Drakeford
Mick Antoniw
Hannah Blythyn
Jack Sargeant
John Griffiths

Gwelliant 148

Amendment 148

O blaid / For: 15 Yn erbyn / Against: 38 Ymatal / Abstain: 0
Samuel Kurtz Eluned Morgan
Natasha Asghar Lesley Griffiths
Gareth Davies Ken Skates
Sam Rowlands Julie Morgan
Janet Finch-Saunders Luke Fletcher
Darren Millar Mike Hedges
Russell George Sian Gwenllian
Tom Giffard Rhun ap Iorwerth
James Evans Peredur Owen Griffiths
Paul Davies John Griffiths
Joel James Adam Price
Andrew R.T. Davies Vikki Howells
Laura Anne Jones Jenny Rathbone
Peter Fox Rebecca Evans
Altaf Hussain Heledd Fychan
Cefin Campbell
Sarah Murphy
Mark Drakeford
Huw Irranca-Davies
Jayne Bryant
Rhys ab Owen
Jack Sargeant
Vaughan Gething
Jeremy Miles
Julie James
Llyr Gruffydd
Jane Hutt
Dawn Bowden
Rhianon Passmore
Hefin David
Buffy Williams
Mick Antoniw
Hannah Blythyn
Sioned Williams
Joyce Watson
Alun Davies
Carolyn Thomas
Mabon ap Gwynfor

Gwelliant 149

Amendment 149

O blaid / For: 15 Yn erbyn / Against: 38 Ymatal / Abstain: 0
Natasha Asghar Jenny Rathbone
Altaf Hussain Dawn Bowden
James Evans Mark Drakeford
Russell George Ken Skates
Joel James Julie Morgan
Sam Rowlands Rhun ap Iorwerth
Tom Giffard Eluned Morgan
Janet Finch-Saunders Buffy Williams
Laura Anne Jones Rebecca Evans
Andrew R.T. Davies Adam Price
Samuel Kurtz Lesley Griffiths
Paul Davies John Griffiths
Gareth Davies Heledd Fychan
Darren Millar Hannah Blythyn
Peter Fox Jack Sargeant
Vikki Howells
Huw Irranca-Davies
Joyce Watson
Alun Davies
Luke Fletcher
Rhianon Passmore
Vaughan Gething
Rhys ab Owen
Jayne Bryant
Jeremy Miles
Llyr Gruffydd
Hefin David
Mike Hedges
Julie James
Sian Gwenllian
Sioned Williams
Sarah Murphy
Mabon ap Gwynfor
Cefin Campbell
Mick Antoniw
Jane Hutt
Carolyn Thomas
Peredur Owen Griffiths

Gwelliant 150

Amendment 150

O blaid / For: 15 Yn erbyn / Against: 38 Ymatal / Abstain: 0
Natasha Asghar Jayne Bryant
Janet Finch-Saunders Eluned Morgan
Sam Rowlands Lesley Griffiths
Laura Anne Jones Rhianon Passmore
Darren Millar Mick Antoniw
Altaf Hussain Rebecca Evans
Tom Giffard Vikki Howells
James Evans Mark Drakeford
Russell George Rhys ab Owen
Paul Davies Ken Skates
Peter Fox Sarah Murphy
Gareth Davies Carolyn Thomas
Andrew R.T. Davies Huw Irranca-Davies
Joel James John Griffiths
Samuel Kurtz Buffy Williams
Llyr Gruffydd
Hefin David
Julie Morgan
Heledd Fychan
Jeremy Miles
Hannah Blythyn
Dawn Bowden
Joyce Watson
Vaughan Gething
Alun Davies
Julie James
Rhun ap Iorwerth
Cefin Campbell
Luke Fletcher
Mike Hedges
Peredur Owen Griffiths
Adam Price
Sian Gwenllian
Jack Sargeant
Jenny Rathbone
Sioned Williams
Mabon ap Gwynfor
Jane Hutt

Gwelliant 151

Amendment 151

O blaid / For: 15 Yn erbyn / Against: 38 Ymatal / Abstain: 0
Russell George Carolyn Thomas
Andrew R.T. Davies Mick Antoniw
Sam Rowlands Rhun ap Iorwerth
Janet Finch-Saunders Peredur Owen Griffiths
Darren Millar Jane Hutt
Laura Anne Jones John Griffiths
Gareth Davies Rebecca Evans
Joel James Vikki Howells
Paul Davies Mark Drakeford
Natasha Asghar Ken Skates
Samuel Kurtz Jayne Bryant
James Evans Adam Price
Tom Giffard Buffy Williams
Peter Fox Jenny Rathbone
Altaf Hussain Eluned Morgan
Jack Sargeant
Julie Morgan
Vaughan Gething
Lesley Griffiths
Sioned Williams
Joyce Watson
Llyr Gruffydd
Rhianon Passmore
Jeremy Miles
Luke Fletcher
Julie James
Hefin David
Rhys ab Owen
Cefin Campbell
Heledd Fychan
Sian Gwenllian
Alun Davies
Sarah Murphy
Dawn Bowden
Huw Irranca-Davies
Hannah Blythyn
Mabon ap Gwynfor
Mike Hedges

Gwelliant 152

Amendment 152

O blaid / For: 15 Yn erbyn / Against: 38 Ymatal / Abstain: 0
Darren Millar Ken Skates
Gareth Davies Peredur Owen Griffiths
Laura Anne Jones Sian Gwenllian
Janet Finch-Saunders Jane Hutt
Russell George Julie Morgan
Andrew R.T. Davies Heledd Fychan
Paul Davies Rebecca Evans
Tom Giffard Rhun ap Iorwerth
Sam Rowlands Lesley Griffiths
Natasha Asghar Sioned Williams
Altaf Hussain John Griffiths
Peter Fox Buffy Williams
Samuel Kurtz Carolyn Thomas
James Evans Adam Price
Joel James Eluned Morgan
Hannah Blythyn
Vikki Howells
Cefin Campbell
Jenny Rathbone
Hefin David
Joyce Watson
Mick Antoniw
Mike Hedges
Vaughan Gething
Rhys ab Owen
Jayne Bryant
Dawn Bowden
Mabon ap Gwynfor
Jeremy Miles
Mark Drakeford
Rhianon Passmore
Llyr Gruffydd
Julie James
Huw Irranca-Davies
Alun Davies
Sarah Murphy
Jack Sargeant
Luke Fletcher

Gwelliant 153

Amendment 153

O blaid / For: 15 Yn erbyn / Against: 38 Ymatal / Abstain: 0
Laura Anne Jones Julie Morgan
Peter Fox Joyce Watson
Altaf Hussain Jenny Rathbone
Gareth Davies Ken Skates
Darren Millar Huw Irranca-Davies
Janet Finch-Saunders Vikki Howells
Tom Giffard Sarah Murphy
James Evans John Griffiths
Samuel Kurtz Carolyn Thomas
Sam Rowlands Rhun ap Iorwerth
Paul Davies Adam Price
Natasha Asghar Jane Hutt
Andrew R.T. Davies Jayne Bryant
Joel James Rebecca Evans
Russell George Rhianon Passmore
Sioned Williams
Llyr Gruffydd
Alun Davies
Luke Fletcher
Hefin David
Mabon ap Gwynfor
Hannah Blythyn
Lesley Griffiths
Jack Sargeant
Julie James
Jeremy Miles
Vaughan Gething
Rhys ab Owen
Cefin Campbell
Heledd Fychan
Buffy Williams
Mike Hedges
Sian Gwenllian
Dawn Bowden
Mark Drakeford
Eluned Morgan
Peredur Owen Griffiths
Mick Antoniw

Gwelliant 154

Amendment 154

O blaid / For: 15 Yn erbyn / Against: 38 Ymatal / Abstain: 0
Russell George Rhun ap Iorwerth
Samuel Kurtz Rebecca Evans
Altaf Hussain Ken Skates
Gareth Davies Julie Morgan
Darren Millar Huw Irranca-Davies
James Evans Eluned Morgan
Joel James Vaughan Gething
Janet Finch-Saunders Mark Drakeford
Peter Fox Rhys ab Owen
Laura Anne Jones Jayne Bryant
Natasha Asghar Heledd Fychan
Tom Giffard Vikki Howells
Paul Davies Adam Price
Andrew R.T. Davies John Griffiths
Sam Rowlands Mick Antoniw
Jeremy Miles
Sioned Williams
Alun Davies
Llyr Gruffydd
Sian Gwenllian
Lesley Griffiths
Luke Fletcher
Dawn Bowden
Julie James
Hefin David
Mabon ap Gwynfor
Sarah Murphy
Jane Hutt
Buffy Williams
Cefin Campbell
Rhianon Passmore
Jack Sargeant
Hannah Blythyn
Jenny Rathbone
Joyce Watson
Mike Hedges
Peredur Owen Griffiths
Carolyn Thomas

Gwelliant 155

Amendment 155

O blaid / For: 15 Yn erbyn / Against: 38 Ymatal / Abstain: 0
Joel James Ken Skates
Sam Rowlands Jenny Rathbone
Andrew R.T. Davies Rebecca Evans
Altaf Hussain Rhianon Passmore
Russell George Rhun ap Iorwerth
Janet Finch-Saunders Eluned Morgan
Peter Fox Heledd Fychan
James Evans Sioned Williams
Samuel Kurtz Hannah Blythyn
Paul Davies Julie Morgan
Tom Giffard Buffy Williams
Darren Millar Alun Davies
Laura Anne Jones Lesley Griffiths
Gareth Davies Adam Price
Natasha Asghar Jayne Bryant
John Griffiths
Sarah Murphy
Peredur Owen Griffiths
Luke Fletcher
Vaughan Gething
Julie James
Jack Sargeant
Jeremy Miles
Hefin David
Dawn Bowden
Mark Drakeford
Huw Irranca-Davies
Vikki Howells
Mick Antoniw
Cefin Campbell
Carolyn Thomas
Sian Gwenllian
Rhys ab Owen
Mabon ap Gwynfor
Llyr Gruffydd
Mike Hedges
Jane Hutt
Joyce Watson

Gwelliant 156

Amendment 156

O blaid / For: 15 Yn erbyn / Against: 38 Ymatal / Abstain: 0
Sam Rowlands Adam Price
Janet Finch-Saunders John Griffiths
Peter Fox Jenny Rathbone
Laura Anne Jones Heledd Fychan
Russell George Sioned Williams
Darren Millar Peredur Owen Griffiths
Samuel Kurtz Sarah Murphy
Gareth Davies Rhun ap Iorwerth
Andrew R.T. Davies Sian Gwenllian
Natasha Asghar Cefin Campbell
Joel James Vikki Howells
Tom Giffard Ken Skates
James Evans Rebecca Evans
Paul Davies Eluned Morgan
Altaf Hussain Julie Morgan
Jeremy Miles
Joyce Watson
Buffy Williams
Llyr Gruffydd
Hefin David
Lesley Griffiths
Julie James
Jayne Bryant
Rhianon Passmore
Hannah Blythyn
Alun Davies
Jack Sargeant
Mike Hedges
Luke Fletcher
Rhys ab Owen
Jane Hutt
Carolyn Thomas
Mick Antoniw
Dawn Bowden
Vaughan Gething
Huw Irranca-Davies
Mark Drakeford
Mabon ap Gwynfor

Gwelliant 157

Amendment 157

O blaid / For: 15 Yn erbyn / Against: 38 Ymatal / Abstain: 0
Darren Millar Julie Morgan
Laura Anne Jones Buffy Williams
James Evans Sarah Murphy
Gareth Davies Sian Gwenllian
Russell George Peredur Owen Griffiths
Peter Fox Hefin David
Tom Giffard Ken Skates
Janet Finch-Saunders Jenny Rathbone
Paul Davies Eluned Morgan
Sam Rowlands Rebecca Evans
Natasha Asghar Dawn Bowden
Joel James Heledd Fychan
Altaf Hussain Cefin Campbell
Andrew R.T. Davies John Griffiths
Samuel Kurtz Carolyn Thomas
Jayne Bryant
Vaughan Gething
Adam Price
Huw Irranca-Davies
Hannah Blythyn
Luke Fletcher
Jack Sargeant
Joyce Watson
Julie James
Llyr Gruffydd
Mabon ap Gwynfor
Rhianon Passmore
Mick Antoniw
Vikki Howells
Sioned Williams
Mike Hedges
Lesley Griffiths
Jeremy Miles
Alun Davies
Rhun ap Iorwerth
Jane Hutt
Rhys ab Owen
Mark Drakeford

Gwelliant 158

Amendment 158

O blaid / For: 15 Yn erbyn / Against: 38 Ymatal / Abstain: 0
Russell George Eluned Morgan
Altaf Hussain Carolyn Thomas
Laura Anne Jones Jayne Bryant
Darren Millar Julie Morgan
Samuel Kurtz Rebecca Evans
Tom Giffard Jenny Rathbone
Gareth Davies Rhun ap Iorwerth
Andrew R.T. Davies Jeremy Miles
Janet Finch-Saunders Vikki Howells
Natasha Asghar Dawn Bowden
Paul Davies Adam Price
Joel James Heledd Fychan
James Evans Buffy Williams
Sam Rowlands John Griffiths
Peter Fox Hefin David
Sian Gwenllian
Alun Davies
Rhianon Passmore
Sioned Williams
Luke Fletcher
Sarah Murphy
Julie James
Huw Irranca-Davies
Peredur Owen Griffiths
Jack Sargeant
Mick Antoniw
Lesley Griffiths
Mabon ap Gwynfor
Cefin Campbell
Ken Skates
Mark Drakeford
Vaughan Gething
Llyr Gruffydd
Rhys ab Owen
Jane Hutt
Hannah Blythyn
Joyce Watson
Mike Hedges

Gwelliant 159

Amendment 159

O blaid / For: 15 Yn erbyn / Against: 38 Ymatal / Abstain: 0
Laura Anne Jones Eluned Morgan
Janet Finch-Saunders Buffy Williams
Samuel Kurtz Julie Morgan
Andrew R.T. Davies Carolyn Thomas
Sam Rowlands Jayne Bryant
Joel James Sioned Williams
Russell George Sian Gwenllian
Altaf Hussain Rhianon Passmore
Peter Fox Rhys ab Owen
Gareth Davies John Griffiths
Paul Davies Jenny Rathbone
Darren Millar Adam Price
Natasha Asghar Sarah Murphy
James Evans Joyce Watson
Tom Giffard Huw Irranca-Davies
Vaughan Gething
Hannah Blythyn
Llyr Gruffydd
Peredur Owen Griffiths
Alun Davies
Cefin Campbell
Luke Fletcher
Lesley Griffiths
Jeremy Miles
Hefin David
Julie James
Heledd Fychan
Dawn Bowden
Jane Hutt
Rebecca Evans
Vikki Howells
Rhun ap Iorwerth
Mabon ap Gwynfor
Mark Drakeford
Jack Sargeant
Mike Hedges
Ken Skates
Mick Antoniw

Gwelliant 160

Amendment 160

O blaid / For: 15 Yn erbyn / Against: 38 Ymatal / Abstain: 0
Russell George Mick Antoniw
Peter Fox Buffy Williams
Janet Finch-Saunders Rebecca Evans
James Evans Sarah Murphy
Darren Millar Hefin David
Laura Anne Jones Joyce Watson
Joel James Alun Davies
Samuel Kurtz Jack Sargeant
Paul Davies Hannah Blythyn
Tom Giffard Julie Morgan
Natasha Asghar Adam Price
Andrew R.T. Davies John Griffiths
Gareth Davies Jayne Bryant
Altaf Hussain Dawn Bowden
Sam Rowlands Vikki Howells
Rhianon Passmore
Sian Gwenllian
Luke Fletcher
Mark Drakeford
Eluned Morgan
Peredur Owen Griffiths
Heledd Fychan
Rhys ab Owen
Julie James
Lesley Griffiths
Jeremy Miles
Rhun ap Iorwerth
Sioned Williams
Huw Irranca-Davies
Ken Skates
Jane Hutt
Jenny Rathbone
Vaughan Gething
Mike Hedges
Llyr Gruffydd
Mabon ap Gwynfor
Carolyn Thomas
Cefin Campbell

Gwelliant 79

Amendment 79

O blaid / For: 15 Yn erbyn / Against: 38 Ymatal / Abstain: 0
Tom Giffard Carolyn Thomas
James Evans Julie Morgan
Laura Anne Jones Vikki Howells
Janet Finch-Saunders Vaughan Gething
Russell George Sarah Murphy
Andrew R.T. Davies Rhun ap Iorwerth
Altaf Hussain Eluned Morgan
Samuel Kurtz Alun Davies
Gareth Davies John Griffiths
Joel James Mark Drakeford
Darren Millar Buffy Williams
Peter Fox Huw Irranca-Davies
Sam Rowlands Jack Sargeant
Natasha Asghar Rhys ab Owen
Paul Davies Jenny Rathbone
Joyce Watson
Hannah Blythyn
Rhianon Passmore
Heledd Fychan
Peredur Owen Griffiths
Hefin David
Luke Fletcher
Dawn Bowden
Jeremy Miles
Sioned Williams
Lesley Griffiths
Llyr Gruffydd
Mick Antoniw
Julie James
Mike Hedges
Jayne Bryant
Cefin Campbell
Ken Skates
Jane Hutt
Sian Gwenllian
Rebecca Evans
Mabon ap Gwynfor
Adam Price

Gwelliant 80

Amendment 80

O blaid / For: 17 Yn erbyn / Against: 36 Ymatal / Abstain: 0
Laura Anne Jones Jenny Rathbone
Gareth Davies John Griffiths
Andrew R.T. Davies Ken Skates
Samuel Kurtz Alun Davies
Buffy Williams Heledd Fychan
Hefin David Mabon ap Gwynfor
Darren Millar Rebecca Evans
Altaf Hussain Rhianon Passmore
Natasha Asghar Joyce Watson
James Evans Peredur Owen Griffiths
Peter Fox Julie Morgan
Tom Giffard Luke Fletcher
Joel James Carolyn Thomas
Sam Rowlands Adam Price
Paul Davies Sian Gwenllian
Janet Finch-Saunders Vaughan Gething
Russell George Mark Drakeford
Llyr Gruffydd
Mick Antoniw
Sarah Murphy
Rhun ap Iorwerth
Jeremy Miles
Jack Sargeant
Huw Irranca-Davies
Eluned Morgan
Sioned Williams
Cefin Campbell
Dawn Bowden
Lesley Griffiths
Mike Hedges
Hannah Blythyn
Julie James
Vikki Howells
Jayne Bryant
Rhys ab Owen
Jane Hutt

Gwelliant 81

Amendment 81

O blaid / For: 15 Yn erbyn / Against: 38 Ymatal / Abstain: 0
James Evans Ken Skates
Tom Giffard John Griffiths
Andrew R.T. Davies Rebecca Evans
Russell George Rhys ab Owen
Sam Rowlands Cefin Campbell
Darren Millar Jenny Rathbone
Laura Anne Jones Carolyn Thomas
Janet Finch-Saunders Sioned Williams
Samuel Kurtz Sian Gwenllian
Joel James Vikki Howells
Natasha Asghar Heledd Fychan
Gareth Davies Hefin David
Altaf Hussain Buffy Williams
Peter Fox Sarah Murphy
Paul Davies Adam Price
Julie Morgan
Llyr Gruffydd
Julie James
Mike Hedges
Peredur Owen Griffiths
Jeremy Miles
Luke Fletcher
Huw Irranca-Davies
Lesley Griffiths
Rhun ap Iorwerth
Vaughan Gething
Jack Sargeant
Mark Drakeford
Hannah Blythyn
Mick Antoniw
Mabon ap Gwynfor
Joyce Watson
Dawn Bowden
Rhianon Passmore
Eluned Morgan
Jane Hutt
Jayne Bryant
Alun Davies

Gwelliant 82

Amendment 82

O blaid / For: 15 Yn erbyn / Against: 38 Ymatal / Abstain: 0
Russell George Rhianon Passmore
Natasha Asghar Luke Fletcher
Gareth Davies Eluned Morgan
Tom Giffard Carolyn Thomas
Andrew R.T. Davies Peredur Owen Griffiths
Altaf Hussain Sioned Williams
Peter Fox Jane Hutt
Joel James Sian Gwenllian
Darren Millar Rebecca Evans
Janet Finch-Saunders Jenny Rathbone
Samuel Kurtz Buffy Williams
Laura Anne Jones Mark Drakeford
Paul Davies Mick Antoniw
Sam Rowlands Heledd Fychan
James Evans John Griffiths
Julie Morgan
Ken Skates
Hannah Blythyn
Jack Sargeant
Alun Davies
Jeremy Miles
Hefin David
Lesley Griffiths
Sarah Murphy
Dawn Bowden
Jayne Bryant
Rhun ap Iorwerth
Mabon ap Gwynfor
Adam Price
Julie James
Cefin Campbell
Huw Irranca-Davies
Llyr Gruffydd
Vaughan Gething
Rhys ab Owen
Joyce Watson
Vikki Howells
Mike Hedges

Gwelliant 83

Amendment 83

O blaid / For: 15 Yn erbyn / Against: 38 Ymatal / Abstain: 0
Andrew R.T. Davies Peredur Owen Griffiths
Gareth Davies Sioned Williams
Russell George Buffy Williams
Darren Millar Luke Fletcher
Altaf Hussain Julie Morgan
Laura Anne Jones Vikki Howells
James Evans Adam Price
Joel James Joyce Watson
Paul Davies Mabon ap Gwynfor
Samuel Kurtz Rebecca Evans
Janet Finch-Saunders Cefin Campbell
Sam Rowlands John Griffiths
Tom Giffard Heledd Fychan
Peter Fox Hannah Blythyn
Natasha Asghar Eluned Morgan
Ken Skates
Mike Hedges
Sian Gwenllian
Llyr Gruffydd
Hefin David
Julie James
Jayne Bryant
Rhianon Passmore
Rhys ab Owen
Vaughan Gething
Lesley Griffiths
Alun Davies
Rhun ap Iorwerth
Jane Hutt
Carolyn Thomas
Mick Antoniw
Jeremy Miles
Jack Sargeant
Mark Drakeford
Huw Irranca-Davies
Dawn Bowden
Sarah Murphy
Jenny Rathbone

Gwelliant 84

Amendment 84

O blaid / For: 15 Yn erbyn / Against: 38 Ymatal / Abstain: 0
Janet Finch-Saunders Mark Drakeford
Russell George Buffy Williams
Tom Giffard Carolyn Thomas
Altaf Hussain Heledd Fychan
Laura Anne Jones Jenny Rathbone
Andrew R.T. Davies Julie James
Sam Rowlands Vikki Howells
Darren Millar Eluned Morgan
Samuel Kurtz Llyr Gruffydd
Joel James Julie Morgan
Natasha Asghar Cefin Campbell
Paul Davies Rhianon Passmore
Gareth Davies Sian Gwenllian
James Evans Rebecca Evans
Peter Fox John Griffiths
Ken Skates
Adam Price
Luke Fletcher
Rhys ab Owen
Jeremy Miles
Sarah Murphy
Hefin David
Jayne Bryant
Hannah Blythyn
Rhun ap Iorwerth
Dawn Bowden
Mick Antoniw
Jane Hutt
Vaughan Gething
Mike Hedges
Mabon ap Gwynfor
Jack Sargeant
Lesley Griffiths
Sioned Williams
Huw Irranca-Davies
Alun Davies
Peredur Owen Griffiths
Joyce Watson

Gwelliant 85

Amendment 85

O blaid / For: 15 Yn erbyn / Against: 38 Ymatal / Abstain: 0
Sam Rowlands Ken Skates
Laura Anne Jones Cefin Campbell
Janet Finch-Saunders Jenny Rathbone
Peter Fox Sian Gwenllian
Russell George Hefin David
Natasha Asghar Julie Morgan
Gareth Davies Mark Drakeford
Andrew R.T. Davies Buffy Williams
James Evans Rebecca Evans
Joel James Heledd Fychan
Tom Giffard Jack Sargeant
Paul Davies Adam Price
Darren Millar Alun Davies
Samuel Kurtz Rhun ap Iorwerth
Altaf Hussain Rhianon Passmore
Carolyn Thomas
Jane Hutt
Mick Antoniw
Sarah Murphy
Mabon ap Gwynfor
Vikki Howells
Dawn Bowden
Vaughan Gething
Jeremy Miles
Luke Fletcher
Julie James
Eluned Morgan
Peredur Owen Griffiths
John Griffiths
Joyce Watson
Jayne Bryant
Lesley Griffiths
Llyr Gruffydd
Hannah Blythyn
Mike Hedges
Sioned Williams
Huw Irranca-Davies
Rhys ab Owen

Gwelliant 86

Amendment 86

O blaid / For: 15 Yn erbyn / Against: 38 Ymatal / Abstain: 0
Russell George John Griffiths
Darren Millar Sian Gwenllian
Samuel Kurtz Vikki Howells
Laura Anne Jones Jayne Bryant
Tom Giffard Jenny Rathbone
Andrew R.T. Davies Buffy Williams
Janet Finch-Saunders Eluned Morgan
Altaf Hussain Sarah Murphy
Joel James Adam Price
Paul Davies Ken Skates
Peter Fox Julie Morgan
Natasha Asghar Heledd Fychan
Gareth Davies Luke Fletcher
James Evans Rebecca Evans
Sam Rowlands Hannah Blythyn
Huw Irranca-Davies
Mark Drakeford
Jane Hutt
Llyr Gruffydd
Jack Sargeant
Mabon ap Gwynfor
Mike Hedges
Vaughan Gething
Rhys ab Owen
Mick Antoniw
Julie James
Dawn Bowden
Jeremy Miles
Rhianon Passmore
Rhun ap Iorwerth
Carolyn Thomas
Alun Davies
Cefin Campbell
Hefin David
Peredur Owen Griffiths
Sioned Williams
Lesley Griffiths
Joyce Watson

Gwelliant 87

Amendment 87

O blaid / For: 15 Yn erbyn / Against: 38 Ymatal / Abstain: 0
Gareth Davies Buffy Williams
Laura Anne Jones Eluned Morgan
Russell George Vaughan Gething
Altaf Hussain Julie Morgan
Peter Fox Carolyn Thomas
Andrew R.T. Davies Mike Hedges
Natasha Asghar Heledd Fychan
Janet Finch-Saunders Ken Skates
Tom Giffard Rhys ab Owen
Joel James Jenny Rathbone
Sam Rowlands Alun Davies
Samuel Kurtz Rhianon Passmore
Paul Davies Huw Irranca-Davies
James Evans Sioned Williams
Darren Millar Peredur Owen Griffiths
Jayne Bryant
Dawn Bowden
Cefin Campbell
Llyr Gruffydd
Mabon ap Gwynfor
Luke Fletcher
Jack Sargeant
Jeremy Miles
Julie James
Mark Drakeford
John Griffiths
Adam Price
Hannah Blythyn
Hefin David
Vikki Howells
Lesley Griffiths
Sarah Murphy
Mick Antoniw
Rebecca Evans
Rhun ap Iorwerth
Jane Hutt
Sian Gwenllian
Joyce Watson

Gwelliant 88

Amendment 88

O blaid / For: 15 Yn erbyn / Against: 38 Ymatal / Abstain: 0
Janet Finch-Saunders Vikki Howells
Tom Giffard John Griffiths
Samuel Kurtz Eluned Morgan
Gareth Davies Mabon ap Gwynfor
Natasha Asghar Sioned Williams
Russell George Jenny Rathbone
James Evans Julie Morgan
Paul Davies Rebecca Evans
Laura Anne Jones Adam Price
Joel James Llyr Gruffydd
Andrew R.T. Davies Ken Skates
Darren Millar Heledd Fychan
Altaf Hussain Sian Gwenllian
Sam Rowlands Cefin Campbell
Peter Fox Buffy Williams
Alun Davies
Mike Hedges
Mark Drakeford
Luke Fletcher
Mick Antoniw
Jack Sargeant
Hannah Blythyn
Hefin David
Joyce Watson
Julie James
Peredur Owen Griffiths
Rhun ap Iorwerth
Lesley Griffiths
Rhianon Passmore
Dawn Bowden
Sarah Murphy
Jane Hutt
Jayne Bryant
Huw Irranca-Davies
Vaughan Gething
Rhys ab Owen
Jeremy Miles
Carolyn Thomas

Gwelliant 89

Amendment 89

O blaid / For: 15 Yn erbyn / Against: 38 Ymatal / Abstain: 0
Altaf Hussain Julie Morgan
Tom Giffard Sian Gwenllian
Darren Millar Sioned Williams
Joel James Mabon ap Gwynfor
Natasha Asghar Jane Hutt
Sam Rowlands Ken Skates
Russell George Jenny Rathbone
Gareth Davies Rebecca Evans
Samuel Kurtz Buffy Williams
Janet Finch-Saunders Huw Irranca-Davies
James Evans Eluned Morgan
Paul Davies Vikki Howells
Laura Anne Jones Hefin David
Andrew R.T. Davies John Griffiths
Peter Fox Sarah Murphy
Mark Drakeford
Heledd Fychan
Luke Fletcher
Julie James
Rhun ap Iorwerth
Alun Davies
Vaughan Gething
Jeremy Miles
Dawn Bowden
Jack Sargeant
Joyce Watson
Lesley Griffiths
Adam Price
Llyr Gruffydd
Hannah Blythyn
Jayne Bryant
Rhianon Passmore
Cefin Campbell
Rhys ab Owen
Peredur Owen Griffiths
Mike Hedges
Carolyn Thomas
Mick Antoniw

Gwelliant 90

Amendment 90

O blaid / For: 15 Yn erbyn / Against: 38 Ymatal / Abstain: 0
Natasha Asghar Rhianon Passmore
Andrew R.T. Davies Adam Price
Sam Rowlands Alun Davies
Russell George Rebecca Evans
Samuel Kurtz Mabon ap Gwynfor
Altaf Hussain Eluned Morgan
Tom Giffard Llyr Gruffydd
James Evans Jane Hutt
Laura Anne Jones Vaughan Gething
Gareth Davies Heledd Fychan
Darren Millar Rhun ap Iorwerth
Paul Davies Vikki Howells
Janet Finch-Saunders Jenny Rathbone
Joel James Hefin David
Peter Fox Buffy Williams
Carolyn Thomas
Ken Skates
Mick Antoniw
Peredur Owen Griffiths
Jayne Bryant
Rhys ab Owen
Luke Fletcher
Jeremy Miles
Jack Sargeant
Lesley Griffiths
Hannah Blythyn
Julie Morgan
Cefin Campbell
Joyce Watson
Mike Hedges
Sian Gwenllian
Huw Irranca-Davies
Dawn Bowden
Mark Drakeford
John Griffiths
Sioned Williams
Sarah Murphy
Julie James

Gwelliant 91

Amendment 91

O blaid / For: 15 Yn erbyn / Against: 38 Ymatal / Abstain: 0
Joel James Eluned Morgan
Darren Millar Mike Hedges
Sam Rowlands Julie Morgan
Janet Finch-Saunders Joyce Watson
Andrew R.T. Davies Dawn Bowden
Russell George Rhianon Passmore
Gareth Davies Adam Price
Altaf Hussain Alun Davies
Peter Fox Hannah Blythyn
Samuel Kurtz Sian Gwenllian
Tom Giffard Rebecca Evans
Paul Davies Heledd Fychan
Natasha Asghar Buffy Williams
James Evans Ken Skates
Laura Anne Jones Vikki Howells
John Griffiths
Cefin Campbell
Peredur Owen Griffiths
Mick Antoniw
Vaughan Gething
Jeremy Miles
Rhun ap Iorwerth
Jack Sargeant
Rhys ab Owen
Hefin David
Llyr Gruffydd
Huw Irranca-Davies
Sioned Williams
Mabon ap Gwynfor
Jayne Bryant
Jane Hutt
Carolyn Thomas
Jenny Rathbone
Mark Drakeford
Julie James
Lesley Griffiths
Sarah Murphy
Luke Fletcher

Gwelliant 92

Amendment 92

O blaid / For: 15 Yn erbyn / Against: 38 Ymatal / Abstain: 0
Laura Anne Jones Ken Skates
Sam Rowlands John Griffiths
Gareth Davies Vikki Howells
Altaf Hussain Llyr Gruffydd
Tom Giffard Rhianon Passmore
Natasha Asghar Carolyn Thomas
Janet Finch-Saunders Sarah Murphy
Russell George Mark Drakeford
Peter Fox Peredur Owen Griffiths
Darren Millar Hefin David
James Evans Dawn Bowden
Samuel Kurtz Eluned Morgan
Paul Davies Jayne Bryant
Andrew R.T. Davies Buffy Williams
Joel James Adam Price
Jenny Rathbone
Jeremy Miles
Rebecca Evans
Mike Hedges
Rhys ab Owen
Cefin Campbell
Vaughan Gething
Jack Sargeant
Rhun ap Iorwerth
Joyce Watson
Huw Irranca-Davies
Luke Fletcher
Julie Morgan
Heledd Fychan
Mabon ap Gwynfor
Hannah Blythyn
Sian Gwenllian
Jane Hutt
Alun Davies
Sioned Williams
Mick Antoniw
Julie James
Lesley Griffiths

Gwelliant 93

Amendment 93

O blaid / For: 15 Yn erbyn / Against: 38 Ymatal / Abstain: 0
Russell George Huw Irranca-Davies
Janet Finch-Saunders Carolyn Thomas
Andrew R.T. Davies Sian Gwenllian
Gareth Davies Peredur Owen Griffiths
Sam Rowlands Mike Hedges
Tom Giffard Eluned Morgan
Samuel Kurtz Rhys ab Owen
Paul Davies Rebecca Evans
Darren Millar Buffy Williams
Joel James Vikki Howells
James Evans John Griffiths
Natasha Asghar Adam Price
Laura Anne Jones Heledd Fychan
Altaf Hussain Jenny Rathbone
Peter Fox Ken Skates
Sarah Murphy
Mark Drakeford
Jayne Bryant
Alun Davies
Hefin David
Julie Morgan
Rhianon Passmore
Luke Fletcher
Cefin Campbell
Jeremy Miles
Rhun ap Iorwerth
Lesley Griffiths
Llyr Gruffydd
Dawn Bowden
Hannah Blythyn
Joyce Watson
Sioned Williams
Mick Antoniw
Julie James
Jane Hutt
Mabon ap Gwynfor
Vaughan Gething
Jack Sargeant

Gwelliant 94

Amendment 94

O blaid / For: 15 Yn erbyn / Against: 38 Ymatal / Abstain: 0
Gareth Davies Sian Gwenllian
Darren Millar John Griffiths
Tom Giffard Julie Morgan
Samuel Kurtz Huw Irranca-Davies
Janet Finch-Saunders Eluned Morgan
Sam Rowlands Vikki Howells
Andrew R.T. Davies Rhys ab Owen
James Evans Sioned Williams
Natasha Asghar Carolyn Thomas
Paul Davies Buffy Williams
Joel James Hefin David
Altaf Hussain Heledd Fychan
Russell George Ken Skates
Laura Anne Jones Mark Drakeford
Peter Fox Jenny Rathbone
Peredur Owen Griffiths
Alun Davies
Lesley Griffiths
Mick Antoniw
Rhun ap Iorwerth
Sarah Murphy
Vaughan Gething
Julie James
Rebecca Evans
Jayne Bryant
Mabon ap Gwynfor
Jeremy Miles
Jack Sargeant
Rhianon Passmore
Luke Fletcher
Mike Hedges
Cefin Campbell
Llyr Gruffydd
Hannah Blythyn
Dawn Bowden
Joyce Watson
Adam Price
Jane Hutt

Gwelliant 95

Amendment 95

O blaid / For: 15 Yn erbyn / Against: 38 Ymatal / Abstain: 0
Samuel Kurtz John Griffiths
Natasha Asghar Sioned Williams
Sam Rowlands Ken Skates
Gareth Davies Buffy Williams
James Evans Dawn Bowden
Janet Finch-Saunders Jayne Bryant
Joel James Adam Price
Darren Millar Hefin David
Paul Davies Peredur Owen Griffiths
Laura Anne Jones Cefin Campbell
Peter Fox Julie Morgan
Russell George Rebecca Evans
Tom Giffard Sian Gwenllian
Andrew R.T. Davies Mark Drakeford
Altaf Hussain Vaughan Gething
Carolyn Thomas
Huw Irranca-Davies
Jane Hutt
Julie James
Jenny Rathbone
Llyr Gruffydd
Mick Antoniw
Joyce Watson
Alun Davies
Mabon ap Gwynfor
Rhys ab Owen
Rhun ap Iorwerth
Mike Hedges
Hannah Blythyn
Jeremy Miles
Vikki Howells
Heledd Fychan
Eluned Morgan
Lesley Griffiths
Jack Sargeant
Rhianon Passmore
Luke Fletcher
Sarah Murphy

Gwelliant 96

Amendment 96

O blaid / For: 15 Yn erbyn / Against: 38 Ymatal / Abstain: 0
Gareth Davies Hefin David
Andrew R.T. Davies Eluned Morgan
Darren Millar Peredur Owen Griffiths
Peter Fox Alun Davies
Sam Rowlands Buffy Williams
Samuel Kurtz Vikki Howells
Laura Anne Jones Mabon ap Gwynfor
Natasha Asghar Rebecca Evans
Paul Davies Luke Fletcher
Altaf Hussain Jayne Bryant
Joel James John Griffiths
Janet Finch-Saunders Rhun ap Iorwerth
Tom Giffard Ken Skates
Russell George Carolyn Thomas
James Evans Adam Price
Sian Gwenllian
Huw Irranca-Davies
Rhianon Passmore
Julie Morgan
Jenny Rathbone
Rhys ab Owen
Heledd Fychan
Jeremy Miles
Jack Sargeant
Dawn Bowden
Mick Antoniw
Hannah Blythyn
Julie James
Llyr Gruffydd
Jane Hutt
Lesley Griffiths
Joyce Watson
Mark Drakeford
Vaughan Gething
Cefin Campbell
Sioned Williams
Sarah Murphy
Mike Hedges

Gwelliant 97

Amendment 97

O blaid / For: 15 Yn erbyn / Against: 38 Ymatal / Abstain: 0
Sam Rowlands Eluned Morgan
Tom Giffard Alun Davies
Gareth Davies Rhianon Passmore
Russell George Mark Drakeford
Samuel Kurtz Ken Skates
Andrew R.T. Davies Luke Fletcher
Janet Finch-Saunders Rebecca Evans
Paul Davies Vaughan Gething
Laura Anne Jones Jenny Rathbone
James Evans Peredur Owen Griffiths
Natasha Asghar Sarah Murphy
Peter Fox Heledd Fychan
Darren Millar Dawn Bowden
Altaf Hussain Vikki Howells
Joel James Rhys ab Owen
John Griffiths
Adam Price
Joyce Watson
Cefin Campbell
Llyr Gruffydd
Huw Irranca-Davies
Hefin David
Rhun ap Iorwerth
Sian Gwenllian
Jeremy Miles
Hannah Blythyn
Mabon ap Gwynfor
Buffy Williams
Lesley Griffiths
Jane Hutt
Carolyn Thomas
Julie Morgan
Jack Sargeant
Sioned Williams
Mike Hedges
Mick Antoniw
Jayne Bryant
Julie James

Gwelliant 98

Amendment 98

O blaid / For: 15 Yn erbyn / Against: 38 Ymatal / Abstain: 0
Sam Rowlands Ken Skates
Janet Finch-Saunders Jayne Bryant
Darren Millar Heledd Fychan
Gareth Davies Rhys ab Owen
Tom Giffard Rhianon Passmore
Samuel Kurtz Sioned Williams
Andrew R.T. Davies Sian Gwenllian
Russell George Mabon ap Gwynfor
Natasha Asghar John Griffiths
Paul Davies Eluned Morgan
James Evans Jenny Rathbone
Peter Fox Adam Price
Laura Anne Jones Vikki Howells
Joel James Hefin David
Altaf Hussain Vaughan Gething
Julie James
Cefin Campbell
Jeremy Miles
Hannah Blythyn
Huw Irranca-Davies
Jane Hutt
Dawn Bowden
Peredur Owen Griffiths
Luke Fletcher
Lesley Griffiths
Carolyn Thomas
Llyr Gruffydd
Julie Morgan
Jack Sargeant
Rebecca Evans
Alun Davies
Mark Drakeford
Buffy Williams
Mick Antoniw
Sarah Murphy
Joyce Watson
Rhun ap Iorwerth
Mike Hedges

Gwelliant 99

Amendment 99

O blaid / For: 15 Yn erbyn / Against: 38 Ymatal / Abstain: 0
Andrew R.T. Davies Eluned Morgan
Darren Millar Rebecca Evans
Laura Anne Jones Carolyn Thomas
Tom Giffard Mabon ap Gwynfor
Russell George Vikki Howells
Altaf Hussain Sian Gwenllian
Gareth Davies Cefin Campbell
Natasha Asghar Mark Drakeford
Joel James Sioned Williams
Janet Finch-Saunders Jenny Rathbone
James Evans Rhianon Passmore
Paul Davies Huw Irranca-Davies
Samuel Kurtz Vaughan Gething
Peter Fox Jayne Bryant
Sam Rowlands John Griffiths
Adam Price
Ken Skates
Llyr Gruffydd
Julie James
Dawn Bowden
Jeremy Miles
Sarah Murphy
Buffy Williams
Luke Fletcher
Rhys ab Owen
Mick Antoniw
Joyce Watson
Hannah Blythyn
Mike Hedges
Heledd Fychan
Lesley Griffiths
Alun Davies
Julie Morgan
Jack Sargeant
Jane Hutt
Peredur Owen Griffiths
Rhun ap Iorwerth
Hefin David

Gwelliant 100

Amendment 100

O blaid / For: 15 Yn erbyn / Against: 38 Ymatal / Abstain: 0
Darren Millar Hannah Blythyn
Samuel Kurtz Julie Morgan
Tom Giffard Cefin Campbell
Andrew R.T. Davies Rhianon Passmore
Sam Rowlands Sian Gwenllian
Peter Fox Sioned Williams
James Evans Llyr Gruffydd
Paul Davies Mark Drakeford
Janet Finch-Saunders Buffy Williams
Gareth Davies Mick Antoniw
Altaf Hussain Rebecca Evans
Laura Anne Jones Adam Price
Natasha Asghar Carolyn Thomas
Joel James Vikki Howells
Russell George Ken Skates
Rhys ab Owen
John Griffiths
Luke Fletcher
Jeremy Miles
Mike Hedges
Vaughan Gething
Rhun ap Iorwerth
Sarah Murphy
Lesley Griffiths
Jack Sargeant
Hefin David
Jane Hutt
Heledd Fychan
Dawn Bowden
Jenny Rathbone
Joyce Watson
Alun Davies
Eluned Morgan
Jayne Bryant
Huw Irranca-Davies
Julie James
Mabon ap Gwynfor
Peredur Owen Griffiths

Gwelliant 101

Amendment 101

O blaid / For: 15 Yn erbyn / Against: 38 Ymatal / Abstain: 0
Samuel Kurtz John Griffiths
Gareth Davies Sarah Murphy
Andrew R.T. Davies Julie Morgan
Sam Rowlands Cefin Campbell
Laura Anne Jones Joyce Watson
Darren Millar Vaughan Gething
Russell George Huw Irranca-Davies
Tom Giffard Adam Price
Janet Finch-Saunders Mark Drakeford
Paul Davies Jenny Rathbone
Natasha Asghar Rebecca Evans
Joel James Vikki Howells
James Evans Jayne Bryant
Peter Fox Sioned Williams
Altaf Hussain Buffy Williams
Llyr Gruffydd
Alun Davies
Peredur Owen Griffiths
Hefin David
Dawn Bowden
Mabon ap Gwynfor
Jeremy Miles
Rhianon Passmore
Rhys ab Owen
Julie James
Jack Sargeant
Heledd Fychan
Hannah Blythyn
Carolyn Thomas
Jane Hutt
Lesley Griffiths
Eluned Morgan
Sian Gwenllian
Luke Fletcher
Ken Skates
Rhun ap Iorwerth
Mike Hedges
Mick Antoniw

Gwelliant 102

Amendment 102

O blaid / For: 15 Yn erbyn / Against: 38 Ymatal / Abstain: 0
Laura Anne Jones Hannah Blythyn
Sam Rowlands Alun Davies
Gareth Davies Rhianon Passmore
Tom Giffard John Griffiths
Samuel Kurtz Eluned Morgan
Russell George Julie James
James Evans Mark Drakeford
Janet Finch-Saunders Sian Gwenllian
Natasha Asghar Jane Hutt
Paul Davies Vikki Howells
Andrew R.T. Davies Julie Morgan
Darren Millar Cefin Campbell
Joel James Carolyn Thomas
Altaf Hussain Jenny Rathbone
Peter Fox Adam Price
Rebecca Evans
Mike Hedges
Jack Sargeant
Lesley Griffiths
Llyr Gruffydd
Buffy Williams
Dawn Bowden
Rhun ap Iorwerth
Luke Fletcher
Peredur Owen Griffiths
Vaughan Gething
Hefin David
Joyce Watson
Mabon ap Gwynfor
Jayne Bryant
Huw Irranca-Davies
Jeremy Miles
Rhys ab Owen
Sioned Williams
Sarah Murphy
Ken Skates
Heledd Fychan
Mick Antoniw

Gwelliant 103

Amendment 103

O blaid / For: 15 Yn erbyn / Against: 38 Ymatal / Abstain: 0
Tom Giffard Vaughan Gething
Andrew R.T. Davies Mabon ap Gwynfor
Samuel Kurtz Alun Davies
Sam Rowlands Jenny Rathbone
Laura Anne Jones Huw Irranca-Davies
Russell George Sian Gwenllian
James Evans Ken Skates
Natasha Asghar John Griffiths
Altaf Hussain Cefin Campbell
Paul Davies Carolyn Thomas
Gareth Davies Buffy Williams
Janet Finch-Saunders Peredur Owen Griffiths
Joel James Adam Price
Peter Fox Rhun ap Iorwerth
Darren Millar Vikki Howells
Heledd Fychan
Sarah Murphy
Lesley Griffiths
Luke Fletcher
Jack Sargeant
Julie James
Jeremy Miles
Llyr Gruffydd
Hefin David
Joyce Watson
Dawn Bowden
Eluned Morgan
Mike Hedges
Jane Hutt
Hannah Blythyn
Rebecca Evans
Mick Antoniw
Julie Morgan
Sioned Williams
Jayne Bryant
Rhys ab Owen
Rhianon Passmore
Mark Drakeford

Gwelliant 104

Amendment 104

O blaid / For: 15 Yn erbyn / Against: 38 Ymatal / Abstain: 0
Natasha Asghar Carolyn Thomas
Sam Rowlands Mabon ap Gwynfor
Gareth Davies Buffy Williams
Tom Giffard Heledd Fychan
Russell George Peredur Owen Griffiths
Andrew R.T. Davies Sioned Williams
Laura Anne Jones Sarah Murphy
Samuel Kurtz John Griffiths
Joel James Jayne Bryant
James Evans Rhys ab Owen
Peter Fox Alun Davies
Paul Davies Eluned Morgan
Janet Finch-Saunders Julie Morgan
Altaf Hussain Jenny Rathbone
Darren Millar Ken Skates
Rhun ap Iorwerth
Mike Hedges
Mick Antoniw
Vaughan Gething
Huw Irranca-Davies
Lesley Griffiths
Dawn Bowden
Hefin David
Julie James
Llyr Gruffydd
Jane Hutt
Jeremy Miles
Rebecca Evans
Sian Gwenllian
Jack Sargeant
Joyce Watson
Cefin Campbell
Rhianon Passmore
Vikki Howells
Hannah Blythyn
Luke Fletcher
Adam Price
Mark Drakeford

Gwelliant 105

Amendment 105

O blaid / For: 15 Yn erbyn / Against: 38 Ymatal / Abstain: 0
Samuel Kurtz Jane Hutt
Sam Rowlands Huw Irranca-Davies
Tom Giffard Buffy Williams
Janet Finch-Saunders Rhun ap Iorwerth
Andrew R.T. Davies Sian Gwenllian
Joel James Rebecca Evans
James Evans John Griffiths
Darren Millar Heledd Fychan
Paul Davies Joyce Watson
Russell George Rhianon Passmore
Gareth Davies Jenny Rathbone
Natasha Asghar Mabon ap Gwynfor
Laura Anne Jones Ken Skates
Altaf Hussain Alun Davies
Peter Fox Jayne Bryant
Julie Morgan
Vikki Howells
Jack Sargeant
Luke Fletcher
Lesley Griffiths
Dawn Bowden
Cefin Campbell
Julie James
Mark Drakeford
Peredur Owen Griffiths
Hefin David
Jeremy Miles
Hannah Blythyn
Sarah Murphy
Mike Hedges
Llyr Gruffydd
Adam Price
Mick Antoniw
Sioned Williams
Carolyn Thomas
Eluned Morgan
Vaughan Gething
Rhys ab Owen

Gwelliant 106

Amendment 106

O blaid / For: 15 Yn erbyn / Against: 38 Ymatal / Abstain: 0
Russell George Vikki Howells
Natasha Asghar Jenny Rathbone
Andrew R.T. Davies Hefin David
Altaf Hussain Carolyn Thomas
Sam Rowlands Sian Gwenllian
Gareth Davies Ken Skates
James Evans Rhys ab Owen
Paul Davies Heledd Fychan
Darren Millar Buffy Williams
Peter Fox Adam Price
Joel James Sioned Williams
Laura Anne Jones Alun Davies
Tom Giffard Vaughan Gething
Samuel Kurtz John Griffiths
Janet Finch-Saunders Mabon ap Gwynfor
Joyce Watson
Sarah Murphy
Julie Morgan
Rebecca Evans
Lesley Griffiths
Luke Fletcher
Jack Sargeant
Julie James
Llyr Gruffydd
Jeremy Miles
Eluned Morgan
Rhun ap Iorwerth
Peredur Owen Griffiths
Jane Hutt
Cefin Campbell
Rhianon Passmore
Mark Drakeford
Hannah Blythyn
Jayne Bryant
Huw Irranca-Davies
Dawn Bowden
Mick Antoniw
Mike Hedges

Gwelliant 107

Amendment 107

O blaid / For: 15 Yn erbyn / Against: 38 Ymatal / Abstain: 0
Laura Anne Jones Julie Morgan
Altaf Hussain Mark Drakeford
Sam Rowlands Sarah Murphy
Gareth Davies Dawn Bowden
Natasha Asghar Ken Skates
Russell George Huw Irranca-Davies
Darren Millar Hannah Blythyn
Janet Finch-Saunders Mabon ap Gwynfor
James Evans Cefin Campbell
Andrew R.T. Davies Sioned Williams
Joel James Carolyn Thomas
Tom Giffard Buffy Williams
Paul Davies Adam Price
Peter Fox Rebecca Evans
Samuel Kurtz Jack Sargeant
Luke Fletcher
Vikki Howells
Jeremy Miles
Lesley Griffiths
Julie James
Hefin David
Peredur Owen Griffiths
Heledd Fychan
Rhun ap Iorwerth
Vaughan Gething
Eluned Morgan
Jayne Bryant
John Griffiths
Sian Gwenllian
Jane Hutt
Rhianon Passmore
Llyr Gruffydd
Jenny Rathbone
Rhys ab Owen
Alun Davies
Mike Hedges
Mick Antoniw
Joyce Watson

Gwelliant 108

Amendment 108

O blaid / For: 15 Yn erbyn / Against: 38 Ymatal / Abstain: 0
Natasha Asghar Vaughan Gething
Joel James Buffy Williams
Gareth Davies John Griffiths
Janet Finch-Saunders Jenny Rathbone
Paul Davies Rhys ab Owen
Tom Giffard Jayne Bryant
Darren Millar Lesley Griffiths
Russell George Rhun ap Iorwerth
Samuel Kurtz Joyce Watson
Altaf Hussain Llyr Gruffydd
Andrew R.T. Davies Rebecca Evans
James Evans Heledd Fychan
Peter Fox Mabon ap Gwynfor
Laura Anne Jones Hannah Blythyn
Sam Rowlands Sioned Williams
Rhianon Passmore
Alun Davies
Ken Skates
Sarah Murphy
Adam Price
Eluned Morgan
Vikki Howells
Jack Sargeant
Mike Hedges
Peredur Owen Griffiths
Sian Gwenllian
Julie James
Jeremy Miles
Mick Antoniw
Hefin David
Cefin Campbell
Carolyn Thomas
Mark Drakeford
Julie Morgan
Huw Irranca-Davies
Luke Fletcher
Jane Hutt
Dawn Bowden

Gwelliant 109

Amendment 109

O blaid / For: 15 Yn erbyn / Against: 38 Ymatal / Abstain: 0
Sam Rowlands Heledd Fychan
Natasha Asghar Adam Price
James Evans Huw Irranca-Davies
Samuel Kurtz Buffy Williams
Laura Anne Jones Sioned Williams
Janet Finch-Saunders Joyce Watson
Altaf Hussain Jenny Rathbone
Gareth Davies Julie Morgan
Paul Davies Vaughan Gething
Darren Millar Eluned Morgan
Peter Fox Cefin Campbell
Russell George Alun Davies
Joel James Ken Skates
Andrew R.T. Davies Hefin David
Tom Giffard John Griffiths
Mike Hedges
Lesley Griffiths
Sarah Murphy
Jayne Bryant
Rebecca Evans
Rhys ab Owen
Jane Hutt
Mabon ap Gwynfor
Jeremy Miles
Luke Fletcher
Dawn Bowden
Hannah Blythyn
Julie James
Mick Antoniw
Rhun ap Iorwerth
Carolyn Thomas
Mark Drakeford
Jack Sargeant
Rhianon Passmore
Sian Gwenllian
Peredur Owen Griffiths
Vikki Howells
Llyr Gruffydd

Gwelliant 110

Amendment 110

O blaid / For: 15 Yn erbyn / Against: 38 Ymatal / Abstain: 0
Russell George Adam Price
Altaf Hussain Rhianon Passmore
Andrew R.T. Davies Alun Davies
Gareth Davies Mike Hedges
Samuel Kurtz John Griffiths
Sam Rowlands Vaughan Gething
Darren Millar Mabon ap Gwynfor
Paul Davies Rhun ap Iorwerth
Joel James Buffy Williams
Natasha Asghar Julie Morgan
Peter Fox Ken Skates
Laura Anne Jones Heledd Fychan
James Evans Sioned Williams
Tom Giffard Eluned Morgan
Janet Finch-Saunders Rebecca Evans
Hefin David
Jayne Bryant
Joyce Watson
Vikki Howells
Rhys ab Owen
Sarah Murphy
Jack Sargeant
Jeremy Miles
Cefin Campbell
Julie James
Dawn Bowden
Jane Hutt
Mark Drakeford
Peredur Owen Griffiths
Hannah Blythyn
Carolyn Thomas
Mick Antoniw
Lesley Griffiths
Huw Irranca-Davies
Sian Gwenllian
Llyr Gruffydd
Luke Fletcher
Jenny Rathbone

Gwelliant 111

Amendment 111

O blaid / For: 15 Yn erbyn / Against: 38 Ymatal / Abstain: 0
Samuel Kurtz Rebecca Evans
Janet Finch-Saunders Buffy Williams
Sam Rowlands Eluned Morgan
Andrew R.T. Davies Sioned Williams
Laura Anne Jones Mike Hedges
Darren Millar John Griffiths
Peter Fox Ken Skates
Natasha Asghar Vikki Howells
Joel James Peredur Owen Griffiths
Paul Davies Julie Morgan
James Evans Carolyn Thomas
Gareth Davies Mabon ap Gwynfor
Russell George Sarah Murphy
Tom Giffard Lesley Griffiths
Altaf Hussain Hefin David
Alun Davies
Adam Price
Jenny Rathbone
Heledd Fychan
Jayne Bryant
Jeremy Miles
Julie James
Rhys ab Owen
Cefin Campbell
Luke Fletcher
Mick Antoniw
Jack Sargeant
Joyce Watson
Sian Gwenllian
Vaughan Gething
Hannah Blythyn
Mark Drakeford
Rhianon Passmore
Dawn Bowden
Llyr Gruffydd
Jane Hutt
Rhun ap Iorwerth
Huw Irranca-Davies

Gwelliant 112

Amendment 112

O blaid / For: 15 Yn erbyn / Against: 38 Ymatal / Abstain: 0
Gareth Davies Sian Gwenllian
Sam Rowlands Jane Hutt
Andrew R.T. Davies Rhun ap Iorwerth
Samuel Kurtz Rebecca Evans
Russell George Huw Irranca-Davies
Altaf Hussain Vikki Howells
Laura Anne Jones Vaughan Gething
Janet Finch-Saunders Alun Davies
James Evans Carolyn Thomas
Paul Davies Buffy Williams
Natasha Asghar Sarah Murphy
Tom Giffard Hannah Blythyn
Darren Millar Cefin Campbell
Joel James Hefin David
Peter Fox Jenny Rathbone
Julie James
Sioned Williams
Mick Antoniw
Rhianon Passmore
Mabon ap Gwynfor
Jayne Bryant
Jeremy Miles
Jack Sargeant
Dawn Bowden
John Griffiths
Lesley Griffiths
Joyce Watson
Mark Drakeford
Julie Morgan
Rhys ab Owen
Adam Price
Mike Hedges
Ken Skates
Luke Fletcher
Heledd Fychan
Llyr Gruffydd
Peredur Owen Griffiths
Eluned Morgan

Gwelliant 114

Amendment 114

O blaid / For: 15 Yn erbyn / Against: 38 Ymatal / Abstain: 0
Gareth Davies Rhun ap Iorwerth
Darren Millar Hannah Blythyn
Andrew R.T. Davies Rhianon Passmore
Samuel Kurtz Rebecca Evans
Russell George Vaughan Gething
Natasha Asghar Ken Skates
Sam Rowlands Sarah Murphy
Tom Giffard Eluned Morgan
Janet Finch-Saunders Alun Davies
Paul Davies Julie Morgan
Peter Fox Vikki Howells
Laura Anne Jones Dawn Bowden
Altaf Hussain Hefin David
Joel James Adam Price
James Evans Buffy Williams
Jenny Rathbone
Huw Irranca-Davies
Mick Antoniw
Lesley Griffiths
Llyr Gruffydd
Joyce Watson
Peredur Owen Griffiths
Luke Fletcher
Rhys ab Owen
Jayne Bryant
Jeremy Miles
Heledd Fychan
Cefin Campbell
Julie James
Sian Gwenllian
John Griffiths
Jane Hutt
Mark Drakeford
Mabon ap Gwynfor
Mike Hedges
Sioned Williams
Jack Sargeant
Carolyn Thomas

Gwelliant 113

Amendment 113

O blaid / For: 15 Yn erbyn / Against: 38 Ymatal / Abstain: 0
Russell George Buffy Williams
Natasha Asghar Rebecca Evans
Tom Giffard Sian Gwenllian
Laura Anne Jones Sioned Williams
Andrew R.T. Davies John Griffiths
Samuel Kurtz Rhys ab Owen
Sam Rowlands Vikki Howells
Darren Millar Carolyn Thomas
James Evans Rhianon Passmore
Joel James Joyce Watson
Paul Davies Alun Davies
Gareth Davies Rhun ap Iorwerth
Altaf Hussain Ken Skates
Peter Fox Adam Price
Janet Finch-Saunders Mike Hedges
Sarah Murphy
Cefin Campbell
Peredur Owen Griffiths
Jeremy Miles
Luke Fletcher
Vaughan Gething
Jayne Bryant
Jack Sargeant
Dawn Bowden
Lesley Griffiths
Julie James
Heledd Fychan
Mark Drakeford
Jenny Rathbone
Mabon ap Gwynfor
Llyr Gruffydd
Huw Irranca-Davies
Hannah Blythyn
Julie Morgan
Jane Hutt
Mick Antoniw
Eluned Morgan
Hefin David

Gwelliant 115

Amendment 115

O blaid / For: 15 Yn erbyn / Against: 38 Ymatal / Abstain: 0
Tom Giffard Ken Skates
Gareth Davies John Griffiths
Darren Millar Jayne Bryant
Russell George Hannah Blythyn
Natasha Asghar Rebecca Evans
Andrew R.T. Davies Peredur Owen Griffiths
James Evans Rhianon Passmore
Samuel Kurtz Huw Irranca-Davies
Janet Finch-Saunders Sioned Williams
Paul Davies Jenny Rathbone
Altaf Hussain Eluned Morgan
Joel James Sian Gwenllian
Laura Anne Jones Sarah Murphy
Peter Fox Alun Davies
Sam Rowlands Hefin David
Heledd Fychan
Buffy Williams
Rhun ap Iorwerth
Adam Price
Luke Fletcher
Vaughan Gething
Jeremy Miles
Mabon ap Gwynfor
Vikki Howells
Dawn Bowden
Jack Sargeant
Julie James
Lesley Griffiths
Carolyn Thomas
Julie Morgan
Cefin Campbell
Rhys ab Owen
Llyr Gruffydd
Mike Hedges
Jane Hutt
Joyce Watson
Mark Drakeford
Mick Antoniw

Gwelliant 116

Amendment 116

O blaid / For: 15 Yn erbyn / Against: 38 Ymatal / Abstain: 0
Altaf Hussain Alun Davies
Sam Rowlands Rhianon Passmore
Andrew R.T. Davies Rhys ab Owen
Laura Anne Jones Mabon ap Gwynfor
Peter Fox Huw Irranca-Davies
Janet Finch-Saunders Eluned Morgan
Tom Giffard Hannah Blythyn
Natasha Asghar Llyr Gruffydd
James Evans Rebecca Evans
Joel James Sian Gwenllian
Darren Millar Joyce Watson
Paul Davies Jenny Rathbone
Gareth Davies Jane Hutt
Russell George Sioned Williams
Samuel Kurtz Ken Skates
Vikki Howells
Hefin David
Julie Morgan
Jeremy Miles
Dawn Bowden
Rhun ap Iorwerth
Lesley Griffiths
Luke Fletcher
Mike Hedges
Julie James
Jayne Bryant
John Griffiths
Heledd Fychan
Adam Price
Mark Drakeford
Buffy Williams
Vaughan Gething
Mick Antoniw
Sarah Murphy
Jack Sargeant
Peredur Owen Griffiths
Carolyn Thomas
Cefin Campbell

Gwelliant 117

Amendment 117

O blaid / For: 15 Yn erbyn / Against: 38 Ymatal / Abstain: 0
Andrew R.T. Davies Eluned Morgan
Natasha Asghar Jayne Bryant
Gareth Davies Rebecca Evans
Samuel Kurtz Joyce Watson
Joel James Carolyn Thomas
Paul Davies Cefin Campbell
Darren Millar Julie Morgan
Tom Giffard Mark Drakeford
Janet Finch-Saunders Rhys ab Owen
Sam Rowlands Mabon ap Gwynfor
Altaf Hussain Mick Antoniw
Russell George Rhianon Passmore
Laura Anne Jones Sioned Williams
James Evans Sian Gwenllian
Peter Fox Huw Irranca-Davies
Buffy Williams
Alun Davies
Heledd Fychan
Hefin David
Ken Skates
Mike Hedges
John Griffiths
Jeremy Miles
Hannah Blythyn
Peredur Owen Griffiths
Julie James
Sarah Murphy
Jack Sargeant
Dawn Bowden
Jane Hutt
Adam Price
Llyr Gruffydd
Rhun ap Iorwerth
Vikki Howells
Jenny Rathbone
Lesley Griffiths
Luke Fletcher
Vaughan Gething

Gwelliant 118

Amendment 118

O blaid / For: 15 Yn erbyn / Against: 38 Ymatal / Abstain: 0
Natasha Asghar Adam Price
Gareth Davies Mick Antoniw
Darren Millar Rhys ab Owen
James Evans Heledd Fychan
Janet Finch-Saunders Jane Hutt
Russell George Carolyn Thomas
Samuel Kurtz Hefin David
Paul Davies Buffy Williams
Joel James Ken Skates
Tom Giffard Rebecca Evans
Sam Rowlands Julie Morgan
Altaf Hussain Rhun ap Iorwerth
Andrew R.T. Davies Jenny Rathbone
Laura Anne Jones Sioned Williams
Peter Fox Rhianon Passmore
Cefin Campbell
Eluned Morgan
Huw Irranca-Davies
Mark Drakeford
Joyce Watson
Jack Sargeant
Jayne Bryant
Jeremy Miles
Julie James
Dawn Bowden
Sarah Murphy
Alun Davies
Peredur Owen Griffiths
Mabon ap Gwynfor
Vaughan Gething
Sian Gwenllian
Luke Fletcher
Mike Hedges
Lesley Griffiths
Vikki Howells
Hannah Blythyn
Llyr Gruffydd
John Griffiths

Gwelliant 161

Amendment 161

O blaid / For: 15 Yn erbyn / Against: 38 Ymatal / Abstain: 0
Tom Giffard Julie Morgan
Natasha Asghar Rebecca Evans
Russell George Julie James
Andrew R.T. Davies Sian Gwenllian
Sam Rowlands Rhys ab Owen
Gareth Davies Vaughan Gething
James Evans Joyce Watson
Darren Millar John Griffiths
Paul Davies Luke Fletcher
Janet Finch-Saunders Mark Drakeford
Altaf Hussain Hannah Blythyn
Samuel Kurtz Rhun ap Iorwerth
Laura Anne Jones Carolyn Thomas
Joel James Jane Hutt
Peter Fox Sioned Williams
Heledd Fychan
Mabon ap Gwynfor
Jayne Bryant
Buffy Williams
Alun Davies
Ken Skates
Lesley Griffiths
Jack Sargeant
Dawn Bowden
Peredur Owen Griffiths
Jeremy Miles
Llyr Gruffydd
Jenny Rathbone
Adam Price
Eluned Morgan
Rhianon Passmore
Hefin David
Mick Antoniw
Mike Hedges
Huw Irranca-Davies
Sarah Murphy
Vikki Howells
Cefin Campbell

Gwelliant 162

Amendment 162

O blaid / For: 15 Yn erbyn / Against: 38 Ymatal / Abstain: 0
Gareth Davies Ken Skates
Altaf Hussain Sioned Williams
Tom Giffard Sian Gwenllian
Peter Fox Carolyn Thomas
Laura Anne Jones Mabon ap Gwynfor
Sam Rowlands Eluned Morgan
Russell George Buffy Williams
Andrew R.T. Davies Julie Morgan
Janet Finch-Saunders Huw Irranca-Davies
Samuel Kurtz John Griffiths
James Evans Jenny Rathbone
Darren Millar Hannah Blythyn
Paul Davies Vaughan Gething
Natasha Asghar Rebecca Evans
Joel James Heledd Fychan
Rhys ab Owen
Adam Price
Rhun ap Iorwerth
Hefin David
Dawn Bowden
Jayne Bryant
Jeremy Miles
Luke Fletcher
Llyr Gruffydd
Mike Hedges
Sarah Murphy
Rhianon Passmore
Cefin Campbell
Vikki Howells
Mark Drakeford
Mick Antoniw
Joyce Watson
Julie James
Alun Davies
Jane Hutt
Lesley Griffiths
Peredur Owen Griffiths
Jack Sargeant

Gwelliant 76

Amendment 76

O blaid / For: 38 Yn erbyn / Against: 0 Ymatal / Abstain: 15
Sian Gwenllian Andrew R.T. Davies
Rebecca Evans James Evans
Joyce Watson Russell George
Vaughan Gething Natasha Asghar
Rhys ab Owen Laura Anne Jones
John Griffiths Samuel Kurtz
Peredur Owen Griffiths Peter Fox
Vikki Howells Gareth Davies
Heledd Fychan Darren Millar
Llyr Gruffydd Paul Davies
Cefin Campbell Tom Giffard
Hannah Blythyn Sam Rowlands
Jayne Bryant Joel James
Rhun ap Iorwerth Janet Finch-Saunders
Carolyn Thomas Altaf Hussain
Jenny Rathbone
Sioned Williams
Ken Skates
Sarah Murphy
Dawn Bowden
Mike Hedges
Alun Davies
Mick Antoniw
Julie James
Hefin David
Mabon ap Gwynfor
Eluned Morgan
Huw Irranca-Davies
Rhianon Passmore
Adam Price
Jeremy Miles
Buffy Williams
Jack Sargeant
Lesley Griffiths
Julie Morgan
Jane Hutt
Luke Fletcher
Mark Drakeford

Gwelliant 163

Amendment 163

O blaid / For: 15 Yn erbyn / Against: 38 Ymatal / Abstain: 0
Darren Millar Carolyn Thomas
Laura Anne Jones Sarah Murphy
Peter Fox Rhianon Passmore
Russell George Sioned Williams
Samuel Kurtz Buffy Williams
Andrew R.T. Davies Jane Hutt
Gareth Davies Adam Price
Tom Giffard Rebecca Evans
Janet Finch-Saunders Rhun ap Iorwerth
Natasha Asghar Vikki Howells
Sam Rowlands John Griffiths
Paul Davies Jenny Rathbone
Joel James Ken Skates
Altaf Hussain Cefin Campbell
James Evans Mike Hedges
Jayne Bryant
Jeremy Miles
Lesley Griffiths
Huw Irranca-Davies
Eluned Morgan
Alun Davies
Vaughan Gething
Luke Fletcher
Julie James
Julie Morgan
Hefin David
Dawn Bowden
Heledd Fychan
Sian Gwenllian
Rhys ab Owen
Hannah Blythyn
Llyr Gruffydd
Mabon ap Gwynfor
Jack Sargeant
Peredur Owen Griffiths
Joyce Watson
Mick Antoniw
Mark Drakeford

Gwelliant 164

Amendment 164

O blaid / For: 15 Yn erbyn / Against: 38 Ymatal / Abstain: 0
Gareth Davies Hannah Blythyn
Laura Anne Jones Mark Drakeford
Samuel Kurtz Dawn Bowden
Sam Rowlands Vikki Howells
Russell George Rhun ap Iorwerth
Janet Finch-Saunders Mick Antoniw
Joel James Jane Hutt
Tom Giffard Cefin Campbell
Peter Fox Heledd Fychan
James Evans Jenny Rathbone
Andrew R.T. Davies Mike Hedges
Paul Davies Hefin David
Natasha Asghar Joyce Watson
Darren Millar Luke Fletcher
Altaf Hussain Julie James
Sioned Williams
Rhys ab Owen
Huw Irranca-Davies
Sarah Murphy
Ken Skates
Llyr Gruffydd
Jeremy Miles
Eluned Morgan
Jayne Bryant
Mabon ap Gwynfor
Peredur Owen Griffiths
Alun Davies
Carolyn Thomas
Vaughan Gething
Lesley Griffiths
Buffy Williams
Julie Morgan
Jack Sargeant
Rhianon Passmore
John Griffiths
Rebecca Evans
Adam Price
Sian Gwenllian

Gwelliant 165

Amendment 165

O blaid / For: 16 Yn erbyn / Against: 37 Ymatal / Abstain: 0
Laura Anne Jones Buffy Williams
Rhianon Passmore Peredur Owen Griffiths
Joel James Julie Morgan
Peter Fox Sioned Williams
Samuel Kurtz Alun Davies
Tom Giffard Eluned Morgan
Janet Finch-Saunders Jayne Bryant
Darren Millar Jenny Rathbone
Russell George Rebecca Evans
Andrew R.T. Davies Adam Price
Natasha Asghar Ken Skates
Paul Davies Julie James
Gareth Davies Rhun ap Iorwerth
Sam Rowlands Huw Irranca-Davies
James Evans Sian Gwenllian
Altaf Hussain Cefin Campbell
Mabon ap Gwynfor
Mike Hedges
Sarah Murphy
Mick Antoniw
Carolyn Thomas
Jeremy Miles
Luke Fletcher
Llyr Gruffydd
Dawn Bowden
Jack Sargeant
Joyce Watson
Rhys ab Owen
Lesley Griffiths
Vaughan Gething
Mark Drakeford
John Griffiths
Hannah Blythyn
Hefin David
Vikki Howells
Jane Hutt
Heledd Fychan

Gwelliant 77

Amendment 77

O blaid / For: 38 Yn erbyn / Against: 0 Ymatal / Abstain: 15
Huw Irranca-Davies Laura Anne Jones
Julie Morgan Sam Rowlands
Joyce Watson Natasha Asghar
John Griffiths Russell George
Rebecca Evans Tom Giffard
Jane Hutt Altaf Hussain
Alun Davies Joel James
Carolyn Thomas Peter Fox
Ken Skates James Evans
Hefin David Paul Davies
Rhun ap Iorwerth Darren Millar
Sian Gwenllian Janet Finch-Saunders
Mabon ap Gwynfor Andrew R.T. Davies
Sioned Williams Samuel Kurtz
Rhys ab Owen Gareth Davies
Buffy Williams
Sarah Murphy
Llyr Gruffydd
Vaughan Gething
Mark Drakeford
Lesley Griffiths
Peredur Owen Griffiths
Mike Hedges
Heledd Fychan
Jack Sargeant
Adam Price
Dawn Bowden
Jeremy Miles
Jayne Bryant
Mick Antoniw
Vikki Howells
Hannah Blythyn
Rhianon Passmore
Luke Fletcher
Cefin Campbell
Jenny Rathbone
Eluned Morgan
Julie James

Gwelliant 119

Amendment 119

O blaid / For: 15 Yn erbyn / Against: 38 Ymatal / Abstain: 0
Samuel Kurtz Vikki Howells
Andrew R.T. Davies Buffy Williams
Laura Anne Jones Adam Price
Peter Fox Alun Davies
Gareth Davies Hefin David
Sam Rowlands Huw Irranca-Davies
Natasha Asghar Mabon ap Gwynfor
Altaf Hussain Jayne Bryant
Paul Davies Rebecca Evans
Tom Giffard Julie James
Janet Finch-Saunders Hannah Blythyn
Russell George Sioned Williams
Joel James Peredur Owen Griffiths
Darren Millar John Griffiths
James Evans Rhun ap Iorwerth
Rhys ab Owen
Eluned Morgan