Canlyniad y bleidlais/Canlyniadau'r pleidleisiau Y Cyfarfod Llawn 05/10/2021

Eitem 6 - Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Cymwysterau Proffesiynol

Item 6 - Legislative Consent Motion on the Professional Qualifications Bill

O blaid / For: 14 Yn erbyn / Against: 40 Ymatal / Abstain: 0
Paul Davies AS Lee Waters AS
Peter Fox AS Peredur Owen Griffiths AS
James Evans AS Huw Irranca-Davies AS
Laura Anne Jones AS Hannah Blythyn AS
Samuel Kurtz AS Adam Price AS
Joel James AS John Griffiths AS
Russell George AS Vaughan Gething AS
Mark Isherwood AS Sioned Williams AS
Darren Millar AS Julie Morgan AS
Sam Rowlands AS Mark Drakeford AS
Tom Giffard AS Mike Hedges AS
Altaf Hussain AS Rebecca Evans AS
Janet Finch-Saunders AS Julie James AS
Natasha Asghar AS Carolyn Thomas AS
Jane Dodds AS
Vikki Howells AS
Dawn Bowden AS
Cefin Campbell AS
Rhun ap Iorwerth AS
Ken Skates AS
Mick Antoniw AS
Rhianon Passmore AS
Sarah Murphy AS
Delyth Jewell AS
Jeremy Miles AS
Lynne Neagle AS
Alun Davies AS
Sian Gwenllian AS
Jack Sargeant AS
Luke Fletcher AS
Heledd Fychan AS
Joyce Watson AS
Lesley Griffiths AS
Jane Hutt AS
Hefin David AS
Llyr Gruffydd AS
Jenny Rathbone AS
Eluned Morgan AS
Mabon ap Gwynfor AS
Jayne Bryant AS

Eitem 7 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 17) 2021

Item 7 - The Health Protection (Coronavirus Restrictions) (No. 5) (Wales) (Amendment) (No. 17) Regulations 2021

O blaid / For: 28 Yn erbyn / Against: 27 Ymatal / Abstain: 0
Hannah Blythyn AS James Evans AS
John Griffiths AS Samuel Kurtz AS
Lesley Griffiths AS Delyth Jewell AS
Huw Irranca-Davies AS Rhun ap Iorwerth AS
Vikki Howells AS Laura Anne Jones AS
Rebecca Evans AS Adam Price AS
Joyce Watson AS Darren Millar AS
Rhianon Passmore AS Russell George AS
Julie Morgan AS Natasha Asghar AS
Carolyn Thomas AS Luke Fletcher AS
Hefin David AS Tom Giffard AS
Alun Davies AS Rhys ab Owen AS
Eluned Morgan AS Sam Rowlands AS
Dawn Bowden AS Peter Fox AS
Sarah Murphy AS Sioned Williams AS
Mick Antoniw AS Mark Isherwood AS
Mike Hedges AS Paul Davies AS
Jack Sargeant AS Joel James AS
Lynne Neagle AS Mabon ap Gwynfor AS
Jeremy Miles AS Janet Finch-Saunders AS
Jenny Rathbone AS Cefin Campbell AS
Julie James AS Heledd Fychan AS
Lee Waters AS Sian Gwenllian AS
Jane Hutt AS Peredur Owen Griffiths AS
Jayne Bryant AS Jane Dodds AS
Ken Skates AS Llyr Gruffydd AS
Vaughan Gething AS Altaf Hussain AS
Mark Drakeford AS

Eitem 8 - Dadl y Llywodraeth - Gwelliant 1 (cyflwynwyd yn enw Darren Millar)

Item 8 - Government Debate - Amendment 1 (tabled in the name of Darren Millar)

O blaid / For: 14 Yn erbyn / Against: 41 Ymatal / Abstain: 0
Russell George AS Carolyn Thomas AS
Sam Rowlands AS John Griffiths AS
Janet Finch-Saunders AS Hannah Blythyn AS
Altaf Hussain AS Adam Price AS
Natasha Asghar AS Jayne Bryant AS
Laura Anne Jones AS Mark Drakeford AS
Samuel Kurtz AS Jenny Rathbone AS
Mark Isherwood AS Ken Skates AS
Paul Davies AS Sioned Williams AS
Darren Millar AS Vikki Howells AS
Tom Giffard AS Hefin David AS
Joel James AS Jeremy Miles AS
Peter Fox AS Rhys ab Owen AS
James Evans AS Julie James AS
Rhianon Passmore AS
Julie Morgan AS
Rhun ap Iorwerth AS
Sarah Murphy AS
Rebecca Evans AS
Joyce Watson AS
Jack Sargeant AS
Heledd Fychan AS
Lynne Neagle AS
Llyr Gruffydd AS
Dawn Bowden AS
Delyth Jewell AS
Luke Fletcher AS
Vaughan Gething AS
Mick Antoniw AS
Jane Dodds AS
Jane Hutt AS
Lee Waters AS
Cefin Campbell AS
Lesley Griffiths AS
Mabon ap Gwynfor AS
Mike Hedges AS
Eluned Morgan AS
Alun Davies AS
Sian Gwenllian AS
Huw Irranca-Davies AS
Peredur Owen Griffiths AS

Eitem 8 - Dadl y Llywodraeth: Datganoli Pwerau Trethu Newydd - Cynnig

Item 8 - Government Debate: Devolution of New Tax Powers - Motion

O blaid / For: 40 Yn erbyn / Against: 15 Ymatal / Abstain: 0
John Griffiths AS Laura Anne Jones AS
Adam Price AS James Evans AS
Ken Skates AS Darren Millar AS
Huw Irranca-Davies AS Sam Rowlands AS
Rhun ap Iorwerth AS Llyr Gruffydd AS
Mick Antoniw AS Tom Giffard AS
Carolyn Thomas AS Mark Isherwood AS
Rhys ab Owen AS Natasha Asghar AS
Hannah Blythyn AS Paul Davies AS
Jeremy Miles AS Janet Finch-Saunders AS
Sioned Williams AS Russell George AS
Julie Morgan AS Samuel Kurtz AS
Heledd Fychan AS Joel James AS
Peredur Owen Griffiths AS Altaf Hussain AS
Luke Fletcher AS Peter Fox AS
Jayne Bryant AS
Vikki Howells AS
Delyth Jewell AS
Mark Drakeford AS
Hefin David AS
Jane Dodds AS
Lynne Neagle AS
Mike Hedges AS
Lesley Griffiths AS
Julie James AS
Joyce Watson AS
Jack Sargeant AS
Sarah Murphy AS
Alun Davies AS
Rhianon Passmore AS
Dawn Bowden AS
Mabon ap Gwynfor AS
Lee Waters AS
Eluned Morgan AS
Jenny Rathbone AS
Cefin Campbell AS
Rebecca Evans AS
Jane Hutt AS
Sian Gwenllian AS
Vaughan Gething AS