Canlyniad y bleidlais/Canlyniadau'r pleidleisiau Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd 09/12/2020

Cynnwys

Contents

Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil Marchnad Fewnol y Deyrnas Unedig Legislative Consent Motion on the United Kingdom Internal Market Bill
Dadl Aelodau o dan Reol Sefydlog 11.21(iv) – Cefnogaeth i fabanod a rhieni newydd yn ystod Covid-19 Member Debate under Standing Order 11.21(iv) - Support for babies and new parents during Covid-19
Dadl y Llywodraeth - Gwelliant 2 (cyflwynwyd yn enw Darren Millar) Government Debate - Amendment 2 (tabled in the name of Darren Millar)
Dadl y Llywodraeth - Gwelliant 3 (cyflwynwyd yn enw Darren Millar) Government Debate - Amendment 3 (tabled in the name of Darren Millar)
Dadl y Llywodraeth - Gwelliant 4 (cyflwynwyd yn enw Darren Millar) Government Debate - Amendment 4 (tabled in the name of Darren Millar)
Dadl y Llywodraeth - Gwelliant 5 (cyflwynwyd yn enw Darren Millar) Government Debate - Amendment 5 (tabled in the name of Darren Millar)
Dadl y Llywodraeth - Gwelliant 6 (cyflwynwyd yn enw Darren Millar) Government Debate - Amendment 6 (tabled in the name of Darren Millar)
Dadl y Llywodraeth - Gwelliant 10 (cyflwynwyd yn enw Caroline Jones) Government Debate - Amendment 10 (tabled in the name of Caroline Jones)
Dadl y Llywodraeth - Gwelliant 11 (cyflwynwyd yn enw Sian Gwenllian) Government Debate - Amendment 11 (tabled in the name of Sian Gwenllian)
Dadl y Llywodraeth - Gwelliant 12 (cyflwynwyd yn enw Sian Gwenllian) Government Debate - Amendment 12 (tabled in the name of Sian Gwenllian)
Dadl y Llywodraeth - Gwelliant 13 (cyflwynwyd yn enw Sian Gwenllian) Government Debate - Amendment 13 (tabled in the name of Sian Gwenllian)
Dadl y Llywodraeth - Gwelliant 14 (cyflwynwyd yn enw Sian Gwenllian) Government Debate - Amendment 14 (tabled in the name of Sian Gwenllian)
Dadl y Llywodraeth - Gwelliant 15 (cyflwynwyd yn enw Sian Gwenllian) Government Debate - Amendment 15 (tabled in the name of Sian Gwenllian)
Dadl y Llywodraeth - Gwelliant 16 (cyflwynwyd yn enw Sian Gwenllian) Government Debate - Amendment 16 (tabled in the name of Sian Gwenllian)
Dadl y Llywodraeth - Gwelliant 17 (cyflwynwyd yn enw Sian Gwenllian) Government Debate - Amendment 17 (tabled in the name of Sian Gwenllian)
Dadl y Llywodraeth - Cynnig (fel y'i diwygiwyd) Government Debate - Motion (as amended)
Dadl y Ceidwadwyr Cymreig - Coronafeirws - Cyfyngiadau Mis Rhagfyr Welsh Conservatives Debate - Coronavirus - December Restrictions
Dadl ar Adroddiad y Pwyllgor Safonau Ymddygiad - Adroddiad 03-20 Debate on the Standards of Conduct Committee Report - Report 03-20

Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil Marchnad Fewnol y Deyrnas Unedig

Legislative Consent Motion on the United Kingdom Internal Market Bill

O blaid / For: 15 Yn erbyn / Against: 36 Ymatal / Abstain: 0
Mandy Jones AS Hefin David AS
Angela Burns AS Neil McEvoy AS
Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas AS Rebecca Evans AS
Andrew R.T. Davies AS Bethan Sayed AS
Caroline Jones AS Julie Morgan AS
Janet Finch-Saunders AS Alun Davies AS
Gareth Bennett AS John Griffiths AS
Neil Hamilton AS Delyth Jewell AS
Rhianon Passmore AS Ken Skates AS
Darren Millar AS Jane Hutt AS
Nick Ramsay AS Joyce Watson AS
David J. Rowlands AS Adam Price AS
Mark Reckless AS Vikki Howells AS
Laura Anne Jones AS Huw Irranca-Davies AS
Suzy Davies AS Vaughan Gething AS
Jayne Bryant AS
Sian Gwenllian AS
Llyr Gruffydd AS
Jenny Rathbone AS
Leanne Wood AS
Dai Lloyd AS
Helen Mary Jones AS
Jack Sargeant AS
Mike Hedges AS
Lynne Neagle AS
Rhun ap Iorwerth AS
Hannah Blythyn AS
David Melding AS
Eluned Morgan AS
Mark Drakeford AS
Kirsty Williams AS
Jeremy Miles AS
Dawn Bowden AS
Carwyn Jones AS
David Rees AS
Mick Antoniw AS

Dadl Aelodau o dan Reol Sefydlog 11.21(iv) – Cefnogaeth i fabanod a rhieni newydd yn ystod Covid-19

Member Debate under Standing Order 11.21(iv) - Support for babies and new parents during Covid-19

O blaid / For: 41 Yn erbyn / Against: 0 Ymatal / Abstain: 12
David J. Rowlands AS Jeremy Miles AS
Leanne Wood AS Jane Hutt AS
Mandy Jones AS Rebecca Evans AS
Vikki Howells AS Julie Morgan AS
Helen Mary Jones AS Vaughan Gething AS
John Griffiths AS Neil Hamilton AS
Delyth Jewell AS Ken Skates AS
Mark Reckless AS Mark Drakeford AS
Jayne Bryant AS Kirsty Williams AS
Laura Anne Jones AS Hannah Blythyn AS
Neil McEvoy AS Julie James AS
Andrew R.T. Davies AS Eluned Morgan AS
Bethan Sayed AS
Michelle Brown AS
Adam Price AS
Huw Irranca-Davies AS
Sian Gwenllian AS
Nick Ramsay AS
Lynne Neagle AS
Jenny Rathbone AS
Mark Isherwood AS
Joyce Watson AS
Mick Antoniw AS
Janet Finch-Saunders AS
Dawn Bowden AS
Alun Davies AS
Rhun ap Iorwerth AS
Suzy Davies AS
Angela Burns AS
Carwyn Jones AS
Hefin David AS
Caroline Jones AS
Dai Lloyd AS
David Rees AS
Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas AS
Jack Sargeant AS
Mike Hedges AS
Gareth Bennett AS
Rhianon Passmore AS
Darren Millar AS
Llyr Gruffydd AS

Dadl y Llywodraeth - Gwelliant 2 (cyflwynwyd yn enw Darren Millar)

Government Debate - Amendment 2 (tabled in the name of Darren Millar)

O blaid / For: 25 Yn erbyn / Against: 28 Ymatal / Abstain: 0
Gareth Bennett AS Jayne Bryant AS
Mark Reckless AS Mark Drakeford AS
Caroline Jones AS Julie Morgan AS
Neil Hamilton AS Alun Davies AS
Nick Ramsay AS Vikki Howells AS
Laura Anne Jones AS Mick Antoniw AS
Delyth Jewell AS Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas AS
Helen Mary Jones AS John Griffiths AS
Adam Price AS Rebecca Evans AS
Dai Lloyd AS Jane Hutt AS
Llyr Gruffydd AS Carwyn Jones AS
Bethan Sayed AS Lynne Neagle AS
Michelle Brown AS Kirsty Williams AS
Mandy Jones AS Hannah Blythyn AS
Leanne Wood AS Huw Irranca-Davies AS
Darren Millar AS Dawn Bowden AS
Janet Finch-Saunders AS Julie James AS
Rhun ap Iorwerth AS Ken Skates AS
David J. Rowlands AS Rhianon Passmore AS
Sian Gwenllian AS David Rees AS
Andrew R.T. Davies AS Joyce Watson AS
Suzy Davies AS Hefin David AS
Mark Isherwood AS Jeremy Miles AS
Neil McEvoy AS Eluned Morgan AS
Angela Burns AS Vaughan Gething AS
Jenny Rathbone AS
Jack Sargeant AS
Mike Hedges AS

Dadl y Llywodraeth - Gwelliant 3 (cyflwynwyd yn enw Darren Millar)

Government Debate - Amendment 3 (tabled in the name of Darren Millar)

O blaid / For: 25 Yn erbyn / Against: 28 Ymatal / Abstain: 0
Helen Mary Jones AS Julie Morgan AS
Gareth Bennett AS Julie James AS
Caroline Jones AS Jeremy Miles AS
Janet Finch-Saunders AS Eluned Morgan AS
Neil McEvoy AS Hefin David AS
Adam Price AS Ken Skates AS
Bethan Sayed AS Jayne Bryant AS
Laura Anne Jones AS Vaughan Gething AS
Michelle Brown AS Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas AS
Dai Lloyd AS Rebecca Evans AS
Delyth Jewell AS John Griffiths AS
David J. Rowlands AS Huw Irranca-Davies AS
Rhun ap Iorwerth AS David Rees AS
Mark Isherwood AS Hannah Blythyn AS
Sian Gwenllian AS Mike Hedges AS
Suzy Davies AS Lynne Neagle AS
Darren Millar AS Jack Sargeant AS
Neil Hamilton AS Carwyn Jones AS
Mark Reckless AS Vikki Howells AS
Andrew R.T. Davies AS Joyce Watson AS
Nick Ramsay AS Alun Davies AS
Leanne Wood AS Kirsty Williams AS
Angela Burns AS Jane Hutt AS
Mandy Jones AS Mark Drakeford AS
Llyr Gruffydd AS Dawn Bowden AS
Mick Antoniw AS
Jenny Rathbone AS
Rhianon Passmore AS

Dadl y Llywodraeth - Gwelliant 4 (cyflwynwyd yn enw Darren Millar)

Government Debate - Amendment 4 (tabled in the name of Darren Millar)

O blaid / For: 25 Yn erbyn / Against: 28 Ymatal / Abstain: 0
Suzy Davies AS Hefin David AS
Nick Ramsay AS Vikki Howells AS
Sian Gwenllian AS Eluned Morgan AS
Michelle Brown AS Jayne Bryant AS
Neil McEvoy AS David Rees AS
Mandy Jones AS Vaughan Gething AS
Bethan Sayed AS Julie James AS
Dai Lloyd AS Mark Drakeford AS
Andrew R.T. Davies AS Carwyn Jones AS
Leanne Wood AS Jenny Rathbone AS
Helen Mary Jones AS John Griffiths AS
Gareth Bennett AS Kirsty Williams AS
Rhun ap Iorwerth AS Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas AS
Janet Finch-Saunders AS Rebecca Evans AS
Darren Millar AS Huw Irranca-Davies AS
Mark Isherwood AS Jeremy Miles AS
Mark Reckless AS Joyce Watson AS
Angela Burns AS Ken Skates AS
David J. Rowlands AS Dawn Bowden AS
Neil Hamilton AS Jack Sargeant AS
Delyth Jewell AS Rhianon Passmore AS
Laura Anne Jones AS Mick Antoniw AS
Caroline Jones AS Jane Hutt AS
Llyr Gruffydd AS Mike Hedges AS
Adam Price AS Hannah Blythyn AS
Lynne Neagle AS
Julie Morgan AS
Alun Davies AS

Dadl y Llywodraeth - Gwelliant 5 (cyflwynwyd yn enw Darren Millar)

Government Debate - Amendment 5 (tabled in the name of Darren Millar)

O blaid / For: 53 Yn erbyn / Against: 0 Ymatal / Abstain: 0
Jeremy Miles AS
Mark Drakeford AS
Ken Skates AS
Michelle Brown AS
Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas AS
Neil McEvoy AS
Sian Gwenllian AS
Nick Ramsay AS
Helen Mary Jones AS
David Rees AS
Mick Antoniw AS
Vikki Howells AS
Julie Morgan AS
Hannah Blythyn AS
Adam Price AS
Carwyn Jones AS
Vaughan Gething AS
Bethan Sayed AS
Rebecca Evans AS
John Griffiths AS
Rhianon Passmore AS
Jayne Bryant AS
Joyce Watson AS
Mark Isherwood AS
Laura Anne Jones AS
David J. Rowlands AS
Dawn Bowden AS
Mandy Jones AS
Janet Finch-Saunders AS
Lynne Neagle AS
Rhun ap Iorwerth AS
Mike Hedges AS
Darren Millar AS
Alun Davies AS
Andrew R.T. Davies AS
Neil Hamilton AS
Suzy Davies AS
Huw Irranca-Davies AS
Jack Sargeant AS
Gareth Bennett AS
Hefin David AS
Kirsty Williams AS
Llyr Gruffydd AS
Julie James AS
Dai Lloyd AS
Jenny Rathbone AS
Angela Burns AS
Jane Hutt AS
Eluned Morgan AS
Leanne Wood AS
Mark Reckless AS
Caroline Jones AS
Delyth Jewell AS

Dadl y Llywodraeth - Gwelliant 6 (cyflwynwyd yn enw Darren Millar)

Government Debate - Amendment 6 (tabled in the name of Darren Millar)

O blaid / For: 53 Yn erbyn / Against: 0 Ymatal / Abstain: 0
Hannah Blythyn AS
Dai Lloyd AS
Dawn Bowden AS
Kirsty Williams AS
Julie Morgan AS
Helen Mary Jones AS
Rebecca Evans AS
Mark Drakeford AS
Andrew R.T. Davies AS
Mark Reckless AS
Gareth Bennett AS
Ken Skates AS
Vaughan Gething AS
Joyce Watson AS
Leanne Wood AS
Nick Ramsay AS
Laura Anne Jones AS
Bethan Sayed AS
Michelle Brown AS
John Griffiths AS
Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas AS
Sian Gwenllian AS
Huw Irranca-Davies AS
Jenny Rathbone AS
Mike Hedges AS
Llyr Gruffydd AS
Jayne Bryant AS
Julie James AS
Mandy Jones AS
Angela Burns AS
Jack Sargeant AS
Mark Isherwood AS
Janet Finch-Saunders AS
David J. Rowlands AS
Suzy Davies AS
Alun Davies AS
Lynne Neagle AS
Delyth Jewell AS
Rhun ap Iorwerth AS
Neil Hamilton AS
Vikki Howells AS
Darren Millar AS
Carwyn Jones AS
Neil McEvoy AS
Hefin David AS
Mick Antoniw AS
Adam Price AS
Jane Hutt AS
David Rees AS
Caroline Jones AS
Eluned Morgan AS
Jeremy Miles AS
Rhianon Passmore AS

Dadl y Llywodraeth - Gwelliant 10 (cyflwynwyd yn enw Caroline Jones)

Government Debate - Amendment 10 (tabled in the name of Caroline Jones)

O blaid / For: 16 Yn erbyn / Against: 37 Ymatal / Abstain: 0
Michelle Brown AS Julie James AS
Gareth Bennett AS Vaughan Gething AS
Neil Hamilton AS Rhianon Passmore AS
Suzy Davies AS Mark Drakeford AS
Mark Reckless AS Sian Gwenllian AS
Angela Burns AS Leanne Wood AS
Andrew R.T. Davies AS Adam Price AS
Darren Millar AS John Griffiths AS
Laura Anne Jones AS Julie Morgan AS
Neil McEvoy AS Lynne Neagle AS
David J. Rowlands AS Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas AS
Mandy Jones AS Bethan Sayed AS
Mark Isherwood AS Hannah Blythyn AS
Caroline Jones AS David Rees AS
Janet Finch-Saunders AS Jayne Bryant AS
Nick Ramsay AS Mick Antoniw AS
Dawn Bowden AS
Rhun ap Iorwerth AS
Delyth Jewell AS
Jack Sargeant AS
Alun Davies AS
Joyce Watson AS
Vikki Howells AS
Carwyn Jones AS
Llyr Gruffydd AS
Dai Lloyd AS
Jane Hutt AS
Helen Mary Jones AS
Huw Irranca-Davies AS
Ken Skates AS
Rebecca Evans AS
Hefin David AS
Mike Hedges AS
Kirsty Williams AS
Eluned Morgan AS
Jeremy Miles AS
Jenny Rathbone AS

Dadl y Llywodraeth - Gwelliant 11 (cyflwynwyd yn enw Sian Gwenllian)

Government Debate - Amendment 11 (tabled in the name of Sian Gwenllian)

O blaid / For: 24 Yn erbyn / Against: 29 Ymatal / Abstain: 0
Mark Reckless AS John Griffiths AS
Andrew R.T. Davies AS Hefin David AS
Darren Millar AS Julie Morgan AS
Janet Finch-Saunders AS Jayne Bryant AS
Adam Price AS Mark Drakeford AS
Suzy Davies AS Rhianon Passmore AS
Neil McEvoy AS Ken Skates AS
Bethan Sayed AS Huw Irranca-Davies AS
Laura Anne Jones AS Hannah Blythyn AS
Sian Gwenllian AS Vikki Howells AS
Llyr Gruffydd AS Michelle Brown AS
Neil Hamilton AS Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas AS
Delyth Jewell AS Eluned Morgan AS
Caroline Jones AS Mike Hedges AS
Rhun ap Iorwerth AS Jenny Rathbone AS
Mandy Jones AS Julie James AS
Helen Mary Jones AS Mick Antoniw AS
Angela Burns AS Jack Sargeant AS
Dai Lloyd AS Carwyn Jones AS
Leanne Wood AS Joyce Watson AS
Nick Ramsay AS Dawn Bowden AS
Gareth Bennett AS Lynne Neagle AS
David J. Rowlands AS Alun Davies AS
Mark Isherwood AS David Rees AS
Kirsty Williams AS
Jeremy Miles AS
Jane Hutt AS
Rebecca Evans AS
Vaughan Gething AS

Dadl y Llywodraeth - Gwelliant 12 (cyflwynwyd yn enw Sian Gwenllian)

Government Debate - Amendment 12 (tabled in the name of Sian Gwenllian)

O blaid / For: 16 Yn erbyn / Against: 32 Ymatal / Abstain: 4
Laura Anne Jones AS Rhianon Passmore AS Caroline Jones AS
Nick Ramsay AS Jenny Rathbone AS Neil Hamilton AS
Adam Price AS Vikki Howells AS Mandy Jones AS
Leanne Wood AS Neil McEvoy AS David J. Rowlands AS
Andrew R.T. Davies AS Lynne Neagle AS
Bethan Sayed AS Joyce Watson AS
Suzy Davies AS Vaughan Gething AS
Rhun ap Iorwerth AS Michelle Brown AS
Dai Lloyd AS Rebecca Evans AS
Delyth Jewell AS Julie Morgan AS
Mark Isherwood AS Ken Skates AS
Llyr Gruffydd AS Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas AS
Angela Burns AS Darren Millar AS
Janet Finch-Saunders AS John Griffiths AS
Sian Gwenllian AS Mike Hedges AS
Helen Mary Jones AS Kirsty Williams AS
Jeremy Miles AS
Mark Reckless AS
Jack Sargeant AS
Carwyn Jones AS
Mick Antoniw AS
Dawn Bowden AS
Hannah Blythyn AS
Gareth Bennett AS
Alun Davies AS
David Rees AS
Jayne Bryant AS
Mark Drakeford AS
Hefin David AS
Huw Irranca-Davies AS
Eluned Morgan AS
Jane Hutt AS

Dadl y Llywodraeth - Gwelliant 13 (cyflwynwyd yn enw Sian Gwenllian)

Government Debate - Amendment 13 (tabled in the name of Sian Gwenllian)

O blaid / For: 16 Yn erbyn / Against: 31 Ymatal / Abstain: 5
Adam Price AS John Griffiths AS Mark Reckless AS
Helen Mary Jones AS Neil McEvoy AS Mandy Jones AS
Dai Lloyd AS Hannah Blythyn AS David J. Rowlands AS
Angela Burns AS Vaughan Gething AS Gareth Bennett AS
Laura Anne Jones AS Hefin David AS Caroline Jones AS
Bethan Sayed AS Rhianon Passmore AS
Nick Ramsay AS Eluned Morgan AS
Suzy Davies AS Jeremy Miles AS
Llyr Gruffydd AS Julie Morgan AS
Delyth Jewell AS Michelle Brown AS
Janet Finch-Saunders AS Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas AS
Rhun ap Iorwerth AS Andrew R.T. Davies AS
Mark Isherwood AS Mark Drakeford AS
Sian Gwenllian AS Huw Irranca-Davies AS
Neil Hamilton AS Kirsty Williams AS
Leanne Wood AS Jack Sargeant AS
Lynne Neagle AS
Dawn Bowden AS
Jayne Bryant AS
Alun Davies AS
Mike Hedges AS
Joyce Watson AS
David Rees AS
Darren Millar AS
Ken Skates AS
Rebecca Evans AS
Mick Antoniw AS
Jenny Rathbone AS
Vikki Howells AS
Jane Hutt AS
Carwyn Jones AS

Dadl y Llywodraeth - Gwelliant 14 (cyflwynwyd yn enw Sian Gwenllian)

Government Debate - Amendment 14 (tabled in the name of Sian Gwenllian)

O blaid / For: 23 Yn erbyn / Against: 28 Ymatal / Abstain: 1
Angela Burns AS Vikki Howells AS Janet Finch-Saunders AS
Mandy Jones AS Jeremy Miles AS
Mark Isherwood AS Michelle Brown AS
Andrew R.T. Davies AS Hannah Blythyn AS
Helen Mary Jones AS Vaughan Gething AS
Darren Millar AS John Griffiths AS
Mark Reckless AS Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas AS
Neil McEvoy AS Eluned Morgan AS
Bethan Sayed AS Jane Hutt AS
Nick Ramsay AS Jayne Bryant AS
Laura Anne Jones AS Jack Sargeant AS
Leanne Wood AS Dawn Bowden AS
Caroline Jones AS Mark Drakeford AS
Neil Hamilton AS Mick Antoniw AS
Dai Lloyd AS Mike Hedges AS
David J. Rowlands AS Huw Irranca-Davies AS
Suzy Davies AS Carwyn Jones AS
Rhun ap Iorwerth AS Alun Davies AS
Adam Price AS Joyce Watson AS
Sian Gwenllian AS Lynne Neagle AS
Llyr Gruffydd AS Jenny Rathbone AS
Delyth Jewell AS Rebecca Evans AS
Gareth Bennett AS Julie Morgan AS
Ken Skates AS
Rhianon Passmore AS
Hefin David AS
David Rees AS
Kirsty Williams AS

Dadl y Llywodraeth - Gwelliant 15 (cyflwynwyd yn enw Sian Gwenllian)

Government Debate - Amendment 15 (tabled in the name of Sian Gwenllian)

O blaid / For: 23 Yn erbyn / Against: 28 Ymatal / Abstain: 1
Angela Burns AS John Griffiths AS Janet Finch-Saunders AS
Dai Lloyd AS Hannah Blythyn AS
Delyth Jewell AS Vaughan Gething AS
Mark Isherwood AS Dawn Bowden AS
Neil McEvoy AS David Rees AS
Adam Price AS Rhianon Passmore AS
Mandy Jones AS Jenny Rathbone AS
Leanne Wood AS Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas AS
Mark Reckless AS Kirsty Williams AS
Bethan Sayed AS Michelle Brown AS
Laura Anne Jones AS Julie Morgan AS
Nick Ramsay AS Lynne Neagle AS
David J. Rowlands AS Mike Hedges AS
Darren Millar AS Jayne Bryant AS
Rhun ap Iorwerth AS Mick Antoniw AS
Llyr Gruffydd AS Carwyn Jones AS
Neil Hamilton AS Joyce Watson AS
Sian Gwenllian AS Alun Davies AS
Suzy Davies AS Rebecca Evans AS
Gareth Bennett AS Vikki Howells AS
Caroline Jones AS Eluned Morgan AS
Andrew R.T. Davies AS Jeremy Miles AS
Helen Mary Jones AS Jack Sargeant AS
Jane Hutt AS
Hefin David AS
Mark Drakeford AS
Ken Skates AS
Huw Irranca-Davies AS

Dadl y Llywodraeth - Gwelliant 16 (cyflwynwyd yn enw Sian Gwenllian)

Government Debate - Amendment 16 (tabled in the name of Sian Gwenllian)

O blaid / For: 22 Yn erbyn / Against: 28 Ymatal / Abstain: 2
Mark Isherwood AS Vaughan Gething AS Angela Burns AS
Neil McEvoy AS Jayne Bryant AS Janet Finch-Saunders AS
Darren Millar AS Eluned Morgan AS
Mark Reckless AS Dawn Bowden AS
Bethan Sayed AS Jenny Rathbone AS
Adam Price AS Julie Morgan AS
Neil Hamilton AS Hannah Blythyn AS
Nick Ramsay AS Rebecca Evans AS
Sian Gwenllian AS Hefin David AS
Delyth Jewell AS John Griffiths AS
Helen Mary Jones AS Kirsty Williams AS
Dai Lloyd AS Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas AS
Gareth Bennett AS Lynne Neagle AS
Caroline Jones AS Carwyn Jones AS
Rhun ap Iorwerth AS Mike Hedges AS
Llyr Gruffydd AS Jeremy Miles AS
David J. Rowlands AS Joyce Watson AS
Laura Anne Jones AS Jane Hutt AS
Andrew R.T. Davies AS Ken Skates AS
Mandy Jones AS Mark Drakeford AS
Leanne Wood AS Huw Irranca-Davies AS
Suzy Davies AS Jack Sargeant AS
Rhianon Passmore AS
Michelle Brown AS
Vikki Howells AS
David Rees AS
Alun Davies AS
Mick Antoniw AS

Dadl y Llywodraeth - Gwelliant 17 (cyflwynwyd yn enw Sian Gwenllian)

Government Debate - Amendment 17 (tabled in the name of Sian Gwenllian)

O blaid / For: 20 Yn erbyn / Against: 31 Ymatal / Abstain: 1
Mandy Jones AS Ken Skates AS Angela Burns AS
Adam Price AS Michelle Brown AS
Neil McEvoy AS Jayne Bryant AS
Mark Isherwood AS Mark Drakeford AS
Janet Finch-Saunders AS Vaughan Gething AS
Leanne Wood AS Hefin David AS
Bethan Sayed AS Mark Reckless AS
Darren Millar AS John Griffiths AS
Llyr Gruffydd AS Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas AS
Andrew R.T. Davies AS Vikki Howells AS
Dai Lloyd AS Rebecca Evans AS
Rhun ap Iorwerth AS Jack Sargeant AS
Suzy Davies AS Julie Morgan AS
Delyth Jewell AS David Rees AS
Helen Mary Jones AS Lynne Neagle AS
Sian Gwenllian AS Neil Hamilton AS
David J. Rowlands AS Joyce Watson AS
Laura Anne Jones AS Jeremy Miles AS
Nick Ramsay AS Alun Davies AS
Caroline Jones AS Kirsty Williams AS
Jane Hutt AS
Dawn Bowden AS
Gareth Bennett AS
Jenny Rathbone AS
Hannah Blythyn AS
Carwyn Jones AS
Rhianon Passmore AS
Huw Irranca-Davies AS
Eluned Morgan AS
Mick Antoniw AS
Mike Hedges AS

Dadl y Llywodraeth - Cynnig (fel y'i diwygiwyd)

Government Debate - Motion (as amended)

O blaid / For: 33 Yn erbyn / Against: 9 Ymatal / Abstain: 10
Vikki Howells AS Michelle Brown AS Llyr Gruffydd AS
Huw Irranca-Davies AS Caroline Jones AS Delyth Jewell AS
Carwyn Jones AS David J. Rowlands AS Adam Price AS
Mark Drakeford AS Neil McEvoy AS Mandy Jones AS
Mark Isherwood AS Mark Reckless AS Bethan Sayed AS
Janet Finch-Saunders AS Laura Anne Jones AS Helen Mary Jones AS
John Griffiths AS Angela Burns AS Leanne Wood AS
Vaughan Gething AS Neil Hamilton AS Rhun ap Iorwerth AS
Jayne Bryant AS Gareth Bennett AS Sian Gwenllian AS
Joyce Watson AS Dai Lloyd AS
Suzy Davies AS
Lynne Neagle AS
David Rees AS
Rhianon Passmore AS
Jeremy Miles AS
Jenny Rathbone AS
Mike Hedges AS
Alun Davies AS
Darren Millar AS
Julie Morgan AS
Dawn Bowden AS
Hefin David AS
Mick Antoniw AS
Jane Hutt AS
Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas AS
Kirsty Williams AS
Ken Skates AS
Nick Ramsay AS
Hannah Blythyn AS
Rebecca Evans AS
Andrew R.T. Davies AS
Eluned Morgan AS
Jack Sargeant AS

Dadl y Ceidwadwyr Cymreig - Coronafeirws - Cyfyngiadau Mis Rhagfyr

Welsh Conservatives Debate - Coronavirus - December Restrictions

O blaid / For: 17 Yn erbyn / Against: 27 Ymatal / Abstain: 9
Laura Anne Jones AS Julie Morgan AS Bethan Sayed AS
Julie James AS Eluned Morgan AS Sian Gwenllian AS
David J. Rowlands AS Mark Drakeford AS Helen Mary Jones AS
Michelle Brown AS Jeremy Miles AS Llyr Gruffydd AS
Neil McEvoy AS Vaughan Gething AS Leanne Wood AS
Mark Reckless AS Joyce Watson AS Dai Lloyd AS
Nick Ramsay AS Huw Irranca-Davies AS Delyth Jewell AS
Mark Isherwood AS Jayne Bryant AS Rhun ap Iorwerth AS
Angela Burns AS Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas AS Adam Price AS
Suzy Davies AS Jane Hutt AS
Darren Millar AS Hannah Blythyn AS
Janet Finch-Saunders AS Dawn Bowden AS
Neil Hamilton AS Jenny Rathbone AS
Andrew R.T. Davies AS Vikki Howells AS
Caroline Jones AS John Griffiths AS
Mandy Jones AS David Rees AS
Gareth Bennett AS Ken Skates AS
Rebecca Evans AS
Mick Antoniw AS
Kirsty Williams AS
Carwyn Jones AS
Alun Davies AS
Rhianon Passmore AS
Jack Sargeant AS
Mike Hedges AS
Hefin David AS
Lynne Neagle AS

Dadl ar Adroddiad y Pwyllgor Safonau Ymddygiad - Adroddiad 03-20

Debate on the Standards of Conduct Committee Report - Report 03-20

O blaid / For: 45 Yn erbyn / Against: 6 Ymatal / Abstain: 2
John Griffiths AS Gareth Bennett AS Michelle Brown AS
Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas AS Mark Reckless AS Rhianon Passmore AS
Adam Price AS Caroline Jones AS
Mark Drakeford AS Mandy Jones AS
Vikki Howells AS Neil McEvoy AS
Vaughan Gething AS Neil Hamilton AS
Sian Gwenllian AS
Rebecca Evans AS
Julie Morgan AS
Angela Burns AS
Joyce Watson AS
Laura Anne Jones AS
Leanne Wood AS
Llyr Gruffydd AS
Mark Isherwood AS
Bethan Sayed AS
Hannah Blythyn AS
Kirsty Williams AS
Nick Ramsay AS
Jayne Bryant AS
Dai Lloyd AS
Ken Skates AS
Dawn Bowden AS
Darren Millar AS
Lynne Neagle AS
Jane Hutt AS
Jack Sargeant AS
Andrew R.T. Davies AS
Carwyn Jones AS
Rhun ap Iorwerth AS
Suzy Davies AS
David J. Rowlands AS
Hefin David AS
Eluned Morgan AS
David Rees AS
Julie James AS
Helen Mary Jones AS
Mick Antoniw AS
Delyth Jewell AS
Jenny Rathbone AS
Alun Davies AS
Jeremy Miles AS
Huw Irranca-Davies AS
Mike Hedges AS
Janet Finch-Saunders AS