TQ974 (e) Wedi ei ddethol Wedi’i gyflwyno ar 31/01/2024

A wnaiff y Cwnsler Cyffredinol ddatganiad am y goblygiadau i Gymru o ran y cytundeb i adfer llywodraeth ddatganoledig yng Ngogledd Iwerddon?