TQ704 (e) Datganodd yr Aelod fuddiant Wedi ei ddethol Wedi’i gyflwyno ar 11/01/2023

Pa asesiad y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o'r effaith y bydd cynlluniau Llywodraeth y DU i gyfyngu ar yr hawl i streicio yn ei chael ar weithwyr yng Nghymru?