TQ699 (w) Wedi’i gyflwyno ar 14/12/2022

Pa gamau mae'r Llywodraeth yn eu cymryd i fynd i'r afael a'r prinder gwrthfiotigau dros gyfnod y Nadolig?