TQ548 (e) Wedi’i gyflwyno ar 17/03/2021

Pa asesiad y mae'r Prif Weinidog wedi'i wneud o'r effaith y bydd Bil heddlu, troseddu, dedfrydu a llysoedd y DU yn ei chael ar ddiogelwch menywod yng Nghymru?