TQ1113 (e) Heb ei ddethol Wedi’i gyflwyno ar 12/06/2024

Pa asesiad y mae yr Ysgrifennydd Cabinet wedi'i wneud o gynigion ar gyfer Llywodraeth nesaf y DU i gyfyngu ar y defnydd o lwybrau 20 mya yng Nghymru drwy ddeddfwriaeth San Steffan?