TQ1106 (e) Heb ei ddethol Wedi’i gyflwyno ar 05/06/2024

A wnaiff yr Ysgrifennydd Cabinet ddatganiad am y dystiolaeth ddiweddar bod nifer y myfyrwyr sy'n cael eu haddysgu gartref wedi codi ers pandemig Covid-19?