TQ1103 (e) Heb ei ddethol Wedi’i gyflwyno ar 05/06/2024

A wnaiff yr Ysgrifennydd Cabinet ddatganiad am effaith cynnal etholiad cyffredinol y DU ar wybodaeth y cyhoedd am y setliad datganoli a’u dealltwriaeth ohono?