TQ1100 (e) Heb ei ddethol Wedi’i gyflwyno ar 05/06/2024

A wnaiff yr Ysgrifennydd Cabinet ddatganiad am y ffaith bod y Coleg Nyrsio Brenhinol wedi datgan argyfwng cenedlaethol yn GIG Cymru?