TQ1091 (e) Heb ei ddethol Wedi’i gyflwyno ar 15/05/2024

A wnaiff yr Ysgrifennydd Cabinet roi diweddariad ar ganlyniadau ymgynghoriad cam 2 Llywodraeth Cymru mewn perthynas â diwygio'r dreth gyngor yng Nghymru?