TQ1089 (e) Heb ei ddethol Wedi’i gyflwyno ar 15/05/2024

A wnaiff yr Ysgrifennydd Cabinet ddatganiad ar Lywodraeth yr Alban yn datgan argyfwng tai cenedlaethol, a goblygiadau hyn i Gymru?