TQ1084 (e) Heb ei ddethol Wedi’i gyflwyno ar 15/05/2024

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i wella mynediad at driniaeth iechyd meddwl, yn dilyn ffigurau sy'n dangos bod plant yng Nghymru yn aros am ddwy flynedd am driniaeth iechyd meddwl?