TQ1079 (e) Heb ei ddethol Wedi’i gyflwyno ar 15/05/2024

A wnaiff yr Ysgrifennydd Cabinet ddatganiad am gyngor Iechyd Cyhoeddus Cymru, y gallai arogleuon ac allyriadau o safle tirlenwi Withyhedge ger Hwlffordd fod yn niweidiol i iechyd?