TQ1052 (e) Heb ei ddethol Wedi’i gyflwyno ar 24/04/2024

A wnaiff yr Ysgrifennydd Cabinet ddatganiad ar ganlyniad adolygiad y gwasanaeth casglu a throsglwyddo meddygol brys yn dilyn cyfarfod y cyd-bwyllgor comisiynu a gynhaliwyd ar 23 Ebrill 2024?