TQ1006 (e) Heb ei ddethol Wedi’i gyflwyno ar 28/02/2024

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am y ffaith bod prif swyddog tân dros dro newydd Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru yn wynebu tribiwnlys cyflogaeth?