OPIN-2022-0317 Adolygiad Barnwrol i Camesgoriadau Cyfiawnder 1982-2016 (e) Wedi’i gyflwyno ar 11/11/2022

Mae'r Senedd hon:

1. Yn nodi'r gyfres o achosion ers yr 1980au y gwnaeth Heddlu De Cymru ymchwilio iddynt ac a arweiniodd at euogfarnau anghywir.

2. Yn nodi effaith y caiff cael eu cyhuddo a'u carcharu ar gam ar bobl o ganlyniad i gamweinyddiad cyfiawnder.

3. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i ofyn i Lywodraeth y DU drefnu ymchwiliad barnwrol.

4. Galw ar y Weinyddiaeth Gyfiawnder i drefnu ymchwiliad barnwrol eang i'r holl gamweinyddiad cyfiawnder a ddigwyddodd rhwng 1982 a 2016.

Tanysgrifwyr