OPIN-2022-0308 Diwrnod Rhyngwladol ar gyfer Dileu Trais yn erbyn Menywod (e) Wedi’i gyflwyno ar 14/10/2022

Mae'r Senedd hon:

1. Yn cydnabod y Diwrnod Rhyngwladol ar gyfer Dileu Trais yn erbyn Menywod ar 25 Tachwedd 2022.

2. Yn galw ar ddynion i gymryd addewid Ymgyrch y Rhuban Gwyn i beidio byth â chyflawni, esgusodi neu aros yn dawel am drais dynion yn erbyn menywod.

Tanysgrifwyr