Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio
OPIN-2020-0164 Amaethgoedwigaeth (e) Wedi’i gyflwyno ar 10/06/2020

Mae'r Senedd hon:

1. Yn cydnabod yr angen brys i gynyddu coed ar ffermydd i helpu i liniaru'r argyfwng deuol o ran yr hinsawdd ac ecoleg.

2. Yn nodi y gall mwy o amaethgoedwigaeth:

a. Lleihau llifogydd;
b. Lleihau colli pridd;
c. Diogelu a chynyddu storfeydd carbon;
ch. Adfer cynefinoedd dŵr croyw;
d. Cynyddu cynefinoedd;
dd. Cynorthwyo cynaliadwyedd amaethyddol a diogelwch bwyd.

3. Yn nodi y gallai ffermwyr, gyda'r cymorth cywir i gadw ac ymestyn "Gwrychoedd a Lleiniau", gyflawni hanner targedau gorchudd coed Cymru, gan ddefnyddio llai na phedwar y cant o'u tir.

4. Yn credu y dylai polisi amaeth newydd fod yn llawer mwy cefnogol i amaethgoedwigaeth, ac nid cosbi ffermwyr am gael coed ar eu tir.

Tanysgrifwyr

Bethan Sayed Gorllewin De Cymru
Tanysgrifiwyd ar: 28/07/2020
Dai Lloyd Gorllewin De Cymru
Tanysgrifiwyd ar: 22/06/2020
Darren Millar Gorllewin Clwyd
Tanysgrifiwyd ar: 22/06/2020
Hefin David Caerffili
Tanysgrifiwyd ar: 27/11/2020
Huw Irranca-Davies Ogwr
Tanysgrifiwyd ar: 27/07/2020
Jack Sargeant Alun a Glannau Dyfrdwy
Tanysgrifiwyd ar: 02/11/2020
Janet Finch-Saunders Aberconwy
Tanysgrifiwyd ar: 23/07/2020
Jayne Bryant Gorllewin Casnewydd
Tanysgrifiwyd ar: 20/10/2020
Jenny Rathbone Canol Caerdydd
Tanysgrifiwyd ar: 27/10/2020
Joyce Watson Canolbarth a Gorllewin Cymru
Tanysgrifiwyd ar: 20/10/2020
Laura Anne Jones Dwyrain De Cymru
Tanysgrifiwyd ar: 03/11/2020
Lynne Neagle Torfaen
Tanysgrifiwyd ar: 26/11/2020
Mandy Jones Gogledd Cymru
Tanysgrifiwyd ar: 23/06/2020
Mark Isherwood Gogledd Cymru
Tanysgrifiwyd ar: 20/10/2020
Neil McEvoy Canol De Cymru
Tanysgrifiwyd ar: 22/06/2020
Nick Ramsay Mynwy
Tanysgrifiwyd ar: 20/10/2020
Paul Davies Preseli Sir Benfro
Tanysgrifiwyd ar: 22/06/2020
Russell George Sir Drefaldwyn
Tanysgrifiwyd ar: 05/11/2020
Rhun ap Iorwerth Ynys Môn
Tanysgrifiwyd ar: 21/10/2020
Vikki Howells Cwm Cynon
Tanysgrifiwyd ar: 22/06/2020

Dysgu am Senedd Cymru