Atebion i gwestiynau nas cyrhaeddwyd yn y Cyfarfod Llawn

12/06/2024

Cyhoeddir atebion yn yr iaith y'u darparwyd, gyda chyfieithiad Saesneg o atebion yn y Gymraeg.

Cwestiynau ar gyfer - Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol, Tai a Chynllunio

OQ61228 Wedi’i gyflwyno ar 05/06/2024

A wnaiff yr Ysgrifennydd Cabinet roi diweddariad am y canllawiau cynllunio mewn perthynas â'r lefelau derbyniol o gysgodion symudol ac iâ sy’n syrthio wrth ystyried ceisiadau am dyrbinau gwynt ar y tir?

National planning policy does not specify the level of shadow flicker or ice shedding deemed acceptable. These issues are assessed as part of the planning process when a planning application is submitted to Planning and Environment Decisions Wales on a case-by-case basis.

Wedi'i ateb gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol, Tai a Chynllunio | Wedi'i ateb ar - 12/06/2024
 
OQ61240 Wedi’i gyflwyno ar 05/06/2024

A wnaiff Llywodraeth Cymru ddiwygio ei chanllawiau cynllunio i sicrhau bod gan gymunedau gwledig fwy o lais o ran y penderfyniadau sy'n effeithio arnynt?

All planning applications are subject to statutory publicity and consultation and developers are required to undertake pre-application consultation on major developments.  The Infrastructure (Wales) Act 2024 will introduce new provisions for engagement with communities on significant infrastructure projects.

Wedi'i ateb gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol, Tai a Chynllunio | Wedi'i ateb ar - 12/06/2024
 
OQ61241 Wedi’i gyflwyno ar 05/06/2024

A wnaiff yr Ysgrifennydd Cabinet roi diweddariad am ddiwygio trefniadau llywodraethiant gwasanaethau tân ac achub Cymru?

Mae'n amlwg bod angen diwygio trefniadau llywodraethiant gwasanaethau tân ac achub ac rwyf eisoes wedi dechrau cael sgyrsiau gyda rhanddeiliaid allweddol, gan gynnwys Arweinwyr Awdurdodau Lleol a Chomisiynwyr Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru.

Wedi'i ateb gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol, Tai a Chynllunio | Wedi'i ateb ar - 12/06/2024
 
OQ61243 Wedi’i gyflwyno ar 05/06/2024

Pa gamau y mae Ysgrifennydd y Cabinet yn eu cymryd i liniaru effaith amgylcheddol tomenni glo nas defnyddir?

Welsh Government has made a significant investment in the safety of coal tips, introducing a regular inspection and monitoring regime and by making £44.4m available for maintenance since 2022.  We will modernise our legislation through the new disused tips bill, due to be introduced to the Senedd in the autumn.   

Wedi'i ateb gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol, Tai a Chynllunio | Wedi'i ateb ar - 12/06/2024

Cwestiynau ar gyfer - Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg

OQ61225 Wedi’i gyflwyno ar 05/06/2024

Sut mae Llywodraeth Cymru yn monitro cynnydd o ran ei diwygiadau i anghenion dysgu ychwanegol?

A comprehensive programme to monitor and evaluate the progress of our ALN reforms is in place. This includes a four-year formative evaluation of the implementation of the ALN system and a series of Estyn thematic reviews.

Wedi'i ateb gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg | Wedi'i ateb ar - 12/06/2024
 
OQ61233 Wedi’i gyflwyno ar 05/06/2024

Sut y mae'r Llywodraeth yn hyrwyddo treftadaeth Cymru yn y cwricwlwm ysgolion?

Learning about Welsh history is mandatory in the Curriculum for Wales through the Statements of What Matters Code. All schools’ curricula should be designed to enable learners to engage with the history and heritage of Wales in all its complexity and diversity. 

Wedi'i ateb gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg | Wedi'i ateb ar - 12/06/2024
 
OQ61248 Wedi’i gyflwyno ar 05/06/2024

Sut y mae Cwricwlwm Cymru yn annog plant i gysylltu â'r amgylchedd naturiol yn eu cymuned leol?

Learning about the environment is mandatory in the Curriculum for Wales. The Statements of What Matters for Humanities and Science and Technology include explicit references to the environment. Schools are expected to design learning to help learners to develop a sense of place and belonging, as embodied through cynefin.

Wedi'i ateb gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg | Wedi'i ateb ar - 12/06/2024