Atebion i gwestiynau nas cyrhaeddwyd yn y Cyfarfod Llawn

11/06/2024

Cyhoeddir atebion yn yr iaith y'u darparwyd, gyda chyfieithiad Saesneg o atebion yn y Gymraeg.

Cwestiynau ar gyfer - Prif Weinidog

OQ61231 Wedi’i gyflwyno ar 06/06/2024

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am gyfraddau ailgylchu yn Nyffryn Clwyd?

I welcome the current introduction by Denbighshire of their new recycling service. This should put them in a good position to achieve the 70% minimum target which begins this financial year. I also thank them for their contribution to Wales now being second in the world for municipal recycling.

Wedi'i ateb gan Prif Weinidog Cymru | Wedi'i ateb ar - 12/06/2024
 
OQ61252 Wedi’i gyflwyno ar 06/06/2024

Sut mae'r Llywodraeth yn sicrhau bod gan drigolion Gorllewin De Cymru hyder mewn gwasanaethau iechyd?

Mae Llywodraeth Cymru yn gweithio'n agos gyda'r bwrdd iechyd i sicrhau bod gwelliant cynaliadwy yn digwydd i wasanaethau iechyd a gofal diogel ac amserol. Mae mynediad at wasanaethau yng Ngorllewin De Cymru o dan bwysau parhaus, ac mae'n anochel bod hyn yn effeithio ar staff a chleifion. Rydym wedi nodi disgwyliadau clir ar gyfer gwelliannau.

Wedi'i ateb gan Prif Weinidog Cymru | Wedi'i ateb ar - 12/06/2024
 
OQ61259 Wedi’i gyflwyno ar 06/06/2024

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd tuag at ddatganoli pwerau ynghylch marw â chymorth i Gymru?

Welsh Government does not have plans to seek devolution of powers for assisted dying. This is a complex issue with moral and legal considerations, and we have agreed with the UK Government a neutral position. We continue working with the NHS in Wales to provide high-quality end-of-life care and support to people.

Wedi'i ateb gan Prif Weinidog Cymru | Wedi'i ateb ar - 12/06/2024