Atebion i gwestiynau nas cyrhaeddwyd yn y Cyfarfod Llawn

05/06/2024

Cyhoeddir atebion yn yr iaith y'u darparwyd, gyda chyfieithiad Saesneg o atebion yn y Gymraeg.

Cwestiynau ar gyfer - Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi, Ynni a’r Gymraeg

OQ61199 Wedi’i gyflwyno ar 29/05/2024

Beth mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i helpu busnesau i leihau eu defnydd ynni?

Business Wales offers a range of resource efficiency information, advice and support to help businesses reduce their energy use, and decarbonisation advisers work with businesses to create a green growth pledge and help them to build a resource efficient and resilient business.

Wedi'i ateb gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi, Ynni a’r Gymraeg | Wedi'i ateb ar - 06/06/2024
 
OQ61205 Wedi’i gyflwyno ar 29/05/2024

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru wedi'u cymryd i hybu'r sector ynni adnewyddadwy yng Nghymru?

We are working on a wide range of steps to promote the renewable energy sector in Wales on a local and national level. These include improvements to planning and consenting around infrastructure, identifying issues with the energy grid, and promoting a mix of proven and innovative renewable energy technologies.  

Wedi'i ateb gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi, Ynni a’r Gymraeg | Wedi'i ateb ar - 06/06/2024
 
OQ61213 Wedi’i gyflwyno ar 29/05/2024

Pa drafodaethau y mae'r Ysgrifennydd Cabinet wedi'u cael gydag Ysgrifennydd y Cabinet dros Ogledd Cymru a Thrafnidiaeth ynglŷn ag effaith trafnidiaeth gyhoeddus ar yr economi?

Rwy’n cyfarfod yn rheolaidd â’m cydweithwyr o fewn y Cabinet, gan gynnwys Ysgrifennydd y Cabinet dros Ogledd Cymru a Thrafnidiaeth, i drafod a chymeradwyo polisïau ar draws ein portffolios. Byddai unrhyw drafodaethau ynghylch trafnidiaeth gyhoeddus yn ystyried ei heffaith ar lesiant economaidd a chymdeithasol pobl yng Nghymru.  

Wedi'i ateb gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi, Ynni a’r Gymraeg | Wedi'i ateb ar - 06/06/2024