Atebion i gwestiynau nas cyrhaeddwyd yn y Cyfarfod Llawn

04/06/2024

Cyhoeddir atebion yn yr iaith y'u darparwyd, gyda chyfieithiad Saesneg o atebion yn y Gymraeg.

Cwestiynau ar gyfer - Prif Weinidog

OQ61192 Wedi’i gyflwyno ar 30/05/2024

Pa asesiad y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o nifer y plant sydd ar restrau aros y GIG yng Nghymru?

The number of children’s pathways on a referral-to-treatment waiting list in March 2024 had fallen by just over 2 per cent compared to April 2022, and from 8.2 per cent of all pathways in April 2022 to 7.3 per cent in March 2024. CAMH waiting lists have shown improvements, but more is required for treatment times.

Wedi'i ateb gan Prif Weinidog Cymru | Wedi'i ateb ar - 05/06/2024
 
OQ61215 Wedi’i gyflwyno ar 30/05/2024

Pa gamau sy'n cael eu cymryd gan Lywodraeth Cymru i leihau lefelau tlodi plant yng Ngorllewin De Cymru?

Mae ein strategaeth tlodi plant yn nodi sut bydd Llywodraeth Cymru yn taclo tlodi plant yng Nghymru, gan gynnwys Gorllewin De Cymru. Bydd hynny’n cael ei wneud drwy fentrau i leihau costau, cynyddu incwm i'r eithaf, a datblygu llwybrau allan o dlodi, er mwyn i bob plentyn allu mwynhau eu hawliau a chael pob cyfle i gyrraedd eu potensial.

Wedi'i ateb gan Prif Weinidog Cymru | Wedi'i ateb ar - 05/06/2024
 
OQ61217 Wedi’i gyflwyno ar 30/05/2024

Pa ganllawiau newydd ynghylch cydberthynas a rhywioldeb y mae Llywodraeth Cymru wedi'u rhoi i ysgolion yn dilyn adolygiad Cass?

The relationships and sexuality education code remains developmentally appropriate and does not promote a particular viewpoint. Schools must follow these legal requirements. Analysis of the Cass review and any implications for services in Wales continues between officials in education, equalities and health.

Wedi'i ateb gan Prif Weinidog Cymru | Wedi'i ateb ar - 05/06/2024