Cwestiynau Llafar a gyflwynwyd ar 24/06/2021 i'w hateb ar 29/06/2021

Bydd y Llywydd yn galw ar lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd ar ôl cwestiwn 2.

Prif Weinidog

1
OQ56710 (e) Wedi’i gyflwyno ar 24/06/2021

Pa gymorth y mae Llywodraeth Cymru yn ei ddarparu i wella cyfleusterau addysgol yng Ngorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro?

 
2
OQ56683 (e) Wedi’i gyflwyno ar 24/06/2021

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am darged Llywodraeth Cymru i ariannu swyddogion cymorth cymunedol heddlu ychwanegol?

 
3
OQ56711 (w) Wedi’i gyflwyno ar 24/06/2021

Pa gefnogaeth ychwanegol y mae Llywodraeth Cymru am ei rhoi i gymunedau fedru cael mynediad at well gwasanaeth bandeang?

 
4
OQ56670 (e) Wedi’i gyflwyno ar 24/06/2021

Beth yw asesiad cyfredol y Prif Weinidog o ledaeniad amrywiolyn Delta yn Ne Clwyd?

 
5
OQ56708 (w) Wedi’i gyflwyno ar 24/06/2021

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am ddiogelwch ar drenau yn ystod y pandemig?

 
6
OQ56712 (e) Wedi’i gyflwyno ar 24/06/2021

Pa gymorth y mae Llywodraeth Cymru'n ei ddarparu i fusnesau y mae ymbellhau cymdeithasol wedi effeithio arnynt yn ystod y pandemig?

 
7
OQ56686 (e) Wedi’i gyflwyno ar 24/06/2021

A wnaiff y Prif Weinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am ymdrechion Llywodraeth Cymru i fynd i'r afael â'r coronafeirws yn etholaeth Caerffili?

 
8
OQ56669 (e) Wedi’i gyflwyno ar 24/06/2021

Beth yw polisi Llywodraeth Cymru ar reoli ardaloedd o harddwch naturiol eithriadol yng Nghymru?

 
9
OQ56677 (e) Wedi’i gyflwyno ar 24/06/2021

Pa gynlluniau sydd gan Lywodraeth Cymru i adeiladu ysbytai cymunedol newydd yng Nghymru?

 
10
OQ56715 (e) Wedi’i gyflwyno ar 24/06/2021

Beth yw strategaeth Llywodraeth Cymru i sicrhau datgarboneiddio'r holl dai cymdeithasol erbyn 2030?

 
11
OQ56684 (e) Wedi’i gyflwyno ar 24/06/2021

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i fynd i'r afael â niwed sy'n gysylltiedig â hapchwarae yng Nghymru?

 
12
OQ56714 (e) Wedi’i gyflwyno ar 24/06/2021

Pa asesiad y mae'r Prif Weinidog wedi'i wneud o effeithiolrwydd fferyllfeydd yn rhoi'r brechlyn COVID-19 yng Nghymru?