Cwestiynau Llafar a gyflwynwyd ar 23/09/2021 i'w hateb ar 28/09/2021

Bydd y Llywydd yn galw ar lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd ar ôl cwestiwn 2.

Prif Weinidog

1
OQ56941 (e) Wedi’i gyflwyno ar 23/09/2021

Beth mae Llywodraeth Cymru'n ei wneud i ddiogelu swyddi sgiliau uchel yn Islwyn?

 
2
OQ56937 (e) Wedi’i gyflwyno ar 23/09/2021

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am gynnydd bargen twf canolbarth Cymru?

 
3
OQ56933 (w) Wedi’i gyflwyno ar 23/09/2021

A wnaiff y Prif Weinidog roi diweddariad am y defnydd o gyfarpar diogelu personol mewn cartrefi gofal yn Arfon?

 
4
OQ56899 (e) Wedi’i gyflwyno ar 23/09/2021

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am fentrau datblygu economaidd Llywodraeth Cymru yng nghymoedd de Cymru?

 
5
OQ56935 (e) Wedi’i gyflwyno ar 23/09/2021

Beth yw blaenoriaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer cefnogi canol trefi?

 
6
OQ56936 (e) Wedi’i gyflwyno ar 23/09/2021

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am fynediad at wasanaethau meddygon teulu yn rhanbarth Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr?

 
7
OQ56934 (e) Wedi’i gyflwyno ar 23/09/2021

Pa asesiad y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o effaith y codiadau arfaethedig mewn yswiriant gwladol ar y sector cyhoeddus yng Nghymru?

 
8
OQ56909 (e) Wedi’i gyflwyno ar 23/09/2021

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru'n eu cymryd i helpu i leihau troseddau gwledig?

 
9
OQ56898 (e) Tynnwyd yn ôl Wedi’i gyflwyno ar 23/09/2021

Pa fesurau y bydd Llywodraeth Cymru'n eu cyflwyno i wella ansawdd aer yn ystod tymor presennol y Senedd?

 
10
OQ56939 (w) Wedi’i gyflwyno ar 23/09/2021

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am fynediad at wasanaethau meddygon teulu yn y gogledd?

 
11
OQ56922 (e) Wedi’i gyflwyno ar 23/09/2021

A wnaiff y Prif Weinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am gynlluniau Llywodraeth Cymru i ddynodi Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy yn barc cenedlaethol?

 
12
OQ56921 (w) Wedi’i gyflwyno ar 23/09/2021

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad ar ariannu llywodraeth leol?