Cwestiynau Llafar a gyflwynwyd ar 20/01/2022 i'w hateb ar 25/01/2022

Bydd y Llywydd yn galw ar lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd ar ôl cwestiwn 2.

Prif Weinidog

1
OQ57533 (w) Wedi’i gyflwyno ar 20/01/2022

Pa gefnogaeth y mae Llywodraeth Cymru yn ei ddarparu i atal difrod gan lifogydd mewn cymunedau yn y gogledd yn sgil newid hinsawdd?

 
2
OQ57495 (e) Tynnwyd yn ôl Wedi’i gyflwyno ar 20/01/2022

Pa ddarpariaeth y mae Llywodraeth Cymru yn ei gwneud i leihau rhestrau aros ar gyfer llawdriniaeth orthopedig?

 
3
OQ57532 (w) Wedi’i gyflwyno ar 20/01/2022

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am ddyfodol addysg Gymraeg yn Nwyrain De Cymru?

 
4
OQ57530 (e) Wedi’i gyflwyno ar 20/01/2022

Pa gynlluniau sydd gan Lywodraeth Cymru i nodi 10 mlwyddiant llwybr arfordir Cymru?

 
5
OQ57534 (e) Tynnwyd yn ôl Wedi’i gyflwyno ar 20/01/2022

Beth mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i sicrhau mynediad teg at gyfiawnder yng Nghymru?

 
6
OQ57488 (e) Wedi’i gyflwyno ar 20/01/2022

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru'n eu cymryd i fynd i'r afael â llygredd yn afon Tawe?

 
7
OQ57513 (e) Wedi’i gyflwyno ar 20/01/2022

Pa sylwadau y mae Llywodraeth Cymru wedi'u cyflwyno i Lywodraeth y DU ynghylch llywodraethu'r Gorfforaeth Ddarlledu Brydeinig?

 
8
OQ57529 (e) Wedi’i gyflwyno ar 20/01/2022

A wnaiff y Prif Weinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am strategaeth y Llywodraeth i fynd i'r afael â'r broblem gynyddol o stelcio?

 
9
OQ57504 (e) Wedi’i gyflwyno ar 20/01/2022

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am fentrau Llywodraeth Cymru i fynd i'r afael â diweithdra ymysg pobl ifanc yng nghymoedd de Cymru?

 
10
OQ57515 (w) Wedi’i gyflwyno ar 20/01/2022

Beth mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i gynyddu sgiliau digidol yng Nghymru?

 
11
OQ57527 (e) Wedi’i gyflwyno ar 20/01/2022

A wnaiff y Prif Weinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am sut mae canllawiau presennol COVID-19 yn effeithio ar ysgolion?

 
12
OQ57531 (w) Wedi’i gyflwyno ar 20/01/2022

Pa asesiad y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o'r pwysau sy’n wynebu staff y GIG yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru?