Cwestiynau Llafar a gyflwynwyd ar 19/05/2022 i'w hateb ar 24/05/2022

Bydd y Llywydd yn galw ar lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd ar ôl cwestiwn 2.

Prif Weinidog

1
OQ58078 (d) Wedi’i gyflwyno ar 19/05/2022

A wnaiff Llywodraeth Cymru ymrwymo i fabwysiadu gwaith cynnal a chadw ystadau tai newydd gan awdurdodau lleol?

 
2
OQ58096 (w) Wedi’i gyflwyno ar 19/05/2022

A wnaiff y Prif Weinidog amlinellu strategaeth y Llywodraeth i gefnogi hawliau plant anabl yng Ngorllewin De Cymru?

 
3
OQ58108 (e) Wedi’i gyflwyno ar 19/05/2022

Beth yw blaenoriaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer cynyddu cyfraddau ailgylchu ymhellach?

 
4
OQ58074 (e) Wedi’i gyflwyno ar 19/05/2022

Beth mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i gefnogi'r sector twristiaeth yng Nghymru?

 
5
OQ58081 (e) Tynnwyd yn ôl Wedi’i gyflwyno ar 19/05/2022

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru'n eu cymryd i roi mwy o reolaeth i bobl leol dros benderfyniadau cynllunio sydd â goblygiadau sylweddol o ran iechyd a'r amgylchedd?

 
6
OQ58086 (e) Wedi’i gyflwyno ar 19/05/2022

Pa asesiad y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o effaith costau byw cynyddol ar bobl yng Ngogledd Cymru?

 
7
OQ58070 (e) Wedi’i gyflwyno ar 19/05/2022

Pa fentrau y mae Llywodraeth Cymru yn ymgymrd â hwy i helpu bragwyr bach, annibynnol?

 
8
OQ58114 (w) Wedi’i gyflwyno ar 19/05/2022

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru'n eu cymryd i warchod buddiannau cymunedol yn y broses gynllunio?

 
9
OQ58111 (e) Wedi’i gyflwyno ar 19/05/2022

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru'n eu cymryd i fynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd?

 
10
OQ58075 (e) Wedi’i gyflwyno ar 19/05/2022

Pa asesiad y mae'r Prif Weinidog wedi'i wneud o effaith ariannu mwy o Aelodau o'r Senedd ar wasanaethau cyhoeddus rheng flaen?

 
11
OQ58109 (e) Wedi’i gyflwyno ar 19/05/2022

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am arferion gweithio hyblyg yn y sector cyhoeddus yng Nghymru?

 
12
OQ58112 (e) Wedi’i gyflwyno ar 19/05/2022

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i wella diogelwch bwyd yng Nghymru yn sgil risgiau i drefniadau masnachu gyda'r UE?