Cwestiynau Llafar a gyflwynwyd ar 19/01/2023 i'w hateb ar 24/01/2023

Bydd y Llywydd yn galw ar lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd ar ôl cwestiwn 2.

Prif Weinidog

1
OQ59013 (e) Wedi’i gyflwyno ar 19/01/2023

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am amseroedd ymateb ambiwlansys?

 
2
OQ59018 (e) Wedi’i gyflwyno ar 19/01/2023

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am ba mor hygyrch yw trafnidiaeth gyhoeddus ar gyfer pobl â nam ar eu golwg?

 
3
OQ59021 (w) Wedi’i gyflwyno ar 19/01/2023

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am fuddsoddi mewn ynni adnewyddadwy yng Nghymru?

 
4
OQ58991 (e) Wedi’i gyflwyno ar 19/01/2023

Sut mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi pobl sy'n dioddef o ddibyniaeth ar gyffuriau yng Ngorllewin De Cymru?

 
5
OQ58981 (w) Wedi’i gyflwyno ar 19/01/2023

A wnaiff y Prif Weinidog roi diweddariad am wasanaethau fasgiwlar i gleifion yn Arfon?

 
6
OQ59005 (e) Wedi’i gyflwyno ar 19/01/2023

Pa asesiad mae'r Prif Weinidog wedi ei wneud o effaith rhaglen ddeddfwriaethol Llywodraeth y DU ar Gymru?

 
7
OQ59015 (e) Wedi’i gyflwyno ar 19/01/2023

Sut mae Llywodraeth Cymru yn mynd i'r afael â'r argyfwng costau byw yng Ngorllewin Casnewydd?

 
8
OQ59022 (e) Wedi’i gyflwyno ar 19/01/2023

A wnaiff y Prif Weinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am y berthynas waith rhwng Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU?

 
9
OQ59017 (e) Wedi’i gyflwyno ar 19/01/2023

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am wella isadeiledd ffyrdd yng nghanolbarth Cymru?

 
10
OQ59019 (e) Wedi’i gyflwyno ar 19/01/2023

Sut mae'r Llywodraeth yn lliniaru'r argyfwng costau byw i bobl yn Nwyrain De Cymru?

 
11
OQ59020 (w) Wedi’i gyflwyno ar 19/01/2023

Beth mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i ddileu anghydraddoldebau iechyd i fenywod?

 
12
OQ59012 (e) Wedi’i gyflwyno ar 19/01/2023

A wnaiff y Prif Weinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am gynnydd tuag at ddatganoli pwerau ar gyfer system gyfiawnder i Gymru?