Cwestiynau Llafar a gyflwynwyd ar 18/11/2021 i'w hateb ar 23/11/2021

Bydd y Llywydd yn galw ar lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd ar ôl cwestiwn 2.

Prif Weinidog

1
OQ57229 (e) Wedi’i gyflwyno ar 18/11/2021

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru'n eu cymryd i wella trafnidiaeth gyhoeddus yn Aberconwy?

 
2
OQ57224 (e) Wedi’i gyflwyno ar 18/11/2021

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am rôl technoleg protein amgen o ran sicrhau sero net?

 
3
OQ57258 (e) Wedi’i gyflwyno ar 18/11/2021

Beth mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i fynd i'r afael â thrais yn erbyn menywod a merched?

 
4
OQ57226 (e) Tynnwyd yn ôl Wedi’i gyflwyno ar 18/11/2021

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am ansawdd gwasanaethau iechyd meddwl yng Ngogledd Cymru?

 
5
OQ57256 (e) Wedi’i gyflwyno ar 18/11/2021

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am fuddsoddi mewn seilwaith trafnidiaeth ym Mlaenau Gwent?

 
6
OQ57254 (e) Wedi’i gyflwyno ar 18/11/2021

Pa drafodaethau y mae Llywodraeth Cymru wedi'u cael gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr am wasanaethau iechyd meddwl yng Ngogledd Cymru?

 
7
OQ57259 (e) Wedi’i gyflwyno ar 18/11/2021

Sut y bydd Llywodraeth Cymru yn cefnogi gofalwyr di-dâl y gaeaf hwn?

 
8
OQ57257 (w) Wedi’i gyflwyno ar 18/11/2021

Pa drafodaethau y mae Llywodraeth Cymru wedi'u cael gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn dilyn cyhoeddi adroddiad Holden?

 
9
OQ57251 (w) Wedi’i gyflwyno ar 18/11/2021

Pa gymorth y mae Llywodraeth Cymru'n ei roi i gwmniau yn Sir Benfro i'w helpu i leihau eu hallyriadau carbon?

 
10
OQ57255 (e) Wedi’i gyflwyno ar 18/11/2021

A wnaiff y Prif Weinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am gyflawni'r ymrwymiadau diwygio addysg yn y Rhaglen Lywodraethu?

 
11
OQ57253 (e) Wedi’i gyflwyno ar 18/11/2021

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru'n eu cymryd i fynd i'r afael â'r argyfwng natur yng Nghymru?

 
12
OQ57220 (e) Wedi’i gyflwyno ar 18/11/2021

Sut mae Llywodraeth Cymru'n cefnogi gwasanaethau iechyd meddwl yng Ngogledd Cymru?