Cwestiynau Llafar a gyflwynwyd ar 18/03/2021 i'w hateb ar 23/03/2021

Bydd y Llywydd yn galw ar lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd ar ôl cwestiwn 2.

Prif Weinidog

1
OQ56489 (e) Wedi’i gyflwyno ar 18/03/2021

Pa brofion a gynhaliwyd ar y mwd niwclear a garthwyd o'r tu allan i adweithydd niwclear Hinkley Point, cyn cael ei ollwng yn nyfroedd Cymru?

 
2
OQ56511 (e) Wedi’i gyflwyno ar 18/03/2021

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i gefnogi economi leol Aberafan?

 
3
OQ56487 (e) Wedi’i gyflwyno ar 18/03/2021

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am ddiogelwch cymunedol yn Alun a Glannau Dyfrdwy?

 
4
OQ56481 (e) Wedi’i gyflwyno ar 18/03/2021

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am waith cydbwyllgor y Gweinidogion?

 
5
OQ56508 (e) Wedi’i gyflwyno ar 18/03/2021

Pa gynlluniau sydd gan Lywodraeth Cymru i gefnogi busnesau wrth i'r cyfyngiadau symud gael eu llacio?

 
6
OQ56490 (e) Wedi’i gyflwyno ar 18/03/2021

A wnaiff y Prif Weinidog nodi'r cyllid a ddarperir gan gyllideb flynyddol Llywodraeth Cymru mewn meysydd y tu allan i'w chyfrifoldebau gweithredol?

 
7
OQ56483 (e) Wedi’i gyflwyno ar 18/03/2021

Pa drafodaethau y mae Llywodraeth Cymru wedi'u cael gyda Llywodraeth y DU ynghylch gweithredu argymhellion adroddiad Burns?

 
8
OQ56482 (e) Wedi’i gyflwyno ar 18/03/2021

Pa ystyriaeth y mae Llywodraeth Cymru yn ei rhoi i wella iechyd meddwl yng Nghymru wrth benderfynu llacio'r cyfyngiadau symud?

 
9
OQ56507 (e) Wedi’i gyflwyno ar 18/03/2021

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am gefnogaeth i ddigwyddiadau a gwyliau wedi'u trefnu yng Nghymru?

 
10
OQ56512 (e) Wedi’i gyflwyno ar 18/03/2021

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i sicrhau bod chwaraeon a gweithgarwch corfforol yn chwarae rhan lawn yn y gwaith o helpu Cymru drwy'r pandemig a thu hwnt?

 
11
OQ56509 (e) Wedi’i gyflwyno ar 18/03/2021

Pa drafodaethau y mae'r Prif Weinidog wedi'u cael gyda Llywodraeth y DU ynghylch dyfodol yr undeb?

 
12
OQ56480 (e) Wedi’i gyflwyno ar 18/03/2021

Beth mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i gefnogi economi Dwyrain Abertawe?