Cwestiynau Llafar a gyflwynwyd ar 12/01/2023 i'w hateb ar 17/01/2023

Bydd y Llywydd yn galw ar lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd ar ôl cwestiwn 2.

Prif Weinidog

1
OQ58979 (e) Wedi’i gyflwyno ar 12/01/2023

Sut mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi prosiectau ynni adnewyddadwy yn y môr Celtaidd?

 
2
OQ58972 (e) Wedi’i gyflwyno ar 12/01/2023

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am yr effaith bydd trosglwyddo i drefn newydd y DU ar gyfer rheoli cymhorthdaliadau yn ei chael ar Gymru?

 
3
OQ58958 (e) Wedi’i gyflwyno ar 12/01/2023

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am ddarparu ysbyty cymunedol gogledd sir Ddinbych?

 
4
OQ58938 (e) Wedi’i gyflwyno ar 12/01/2023

A wnaiff y Prif Weinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am gefnogaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer Dechrau'n Deg?

 
5
OQ58975 (w) Wedi’i gyflwyno ar 12/01/2023

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am ymdrechion i fynd i’r afael â thlodi gwledig yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru?

 
6
OQ58976 (e) Wedi’i gyflwyno ar 12/01/2023

Beth yw blaenoriaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer gofal sylfaenol yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru?

 
7
OQ58977 (e) Wedi’i gyflwyno ar 12/01/2023

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am fynediad at feddygfeydd yn Nwyrain De Cymru?

 
8
OQ58951 (e) Wedi’i gyflwyno ar 12/01/2023

Sut mae Llywodraeth Cymru'n mynd i'r afael â thlodi digidol?

 
9
OQ58960 (e) Wedi’i gyflwyno ar 12/01/2023

A wnaiff y Prif Weinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am restrau aros y GIG yng Ngorllewin De Cymru?

 
10
OQ58973 (e) Wedi’i gyflwyno ar 12/01/2023

Pa gynlluniau sydd gan Lywodraeth Cymru i wella gwasanaethau bws yn ne-ddwyrain Cymru?

 
11
OQ58974 (e) Wedi’i gyflwyno ar 12/01/2023

Pa asesiad mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o effaith costau byw ar ffyniant teuluoedd?

 
12
OQ58944 (e) Wedi’i gyflwyno ar 12/01/2023

Beth yw blaenoriaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer dileu tlodi plant yng Nghwm Cynon?